Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Tele-Satış Yetkilisi

BN Telekom Haberleşme AŞ

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Eyüp)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

83 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

83 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

BN Telekom Haberleşme Ticaret A.Ş. olarak Türkiye genelinde Küçük ve Ortak Büyüklükte ki İşletmelerin Dijital Dünyada ki ihtiyaçlarına Hızlı, Kaliteli, Yaratıcı Çözümler Sunmaktayız.

Türkiye'nin Online Firma Rehberi Bulurum.comun Hızla Büyüyen Satış Kadrolarında, Telefonda Dijital Medya Ürünleri satışında aktif rol alacak "Tele Satış Temsilcileriarıyoruz.

Sizler de geleceğin sektöründe gelişiminizi ve kariyerinizi planlayarak bu takımın önemli bir parçası olabilirsiniz...

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Telefonda konuşmayı seven, iletişim becerisi yüksek, internet dünyasına meraklı, telefonda sıcak satış tecrübesi olan;

* Lise veya üzeri okullardan mezun,

OUTBOUND DİJİTAL MEDYA SATIŞ konusunda deneyimli ve kendini bu alanda geliştirebilecek,

* Kariyerini satış alanında ilerletmeyi hedefleyen,

* İtiraz karşılama ve ikna kabiliyeti gelişmiş,

* Hedef odaklı çalışma anlayışına sahip,telefonda etkili iletişim kurabilecek,

* Performansa dayalı yüksek kazanç hedefleyen,

* Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli.

* Flatofis Haliç' e  ulaşım sorunu olmayan,

Aday Kriterleri

2 - 10 yıl arası
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı

Tele-satış Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tele-satış Yetkilisi Tele-satış Yetkilisi Maaşları Tele-satış Yetkilisi Nasıl Olunur? Tele-satış Yetkilisi Nedir? Tele-satış Yetkilisi İş İlanları
BN Telekom Haberleşme AŞ

Telekomünikasyon / Reklam Satış Firmaları

Hakkımızda

BN Telekom Haberleşme AŞ

BN Telekom Haberleşme AŞ

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesia) Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak BN TELEKOM HABERLEŞME TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiKişisel verileriniz; öncelikli olarak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ve diğer düzenlemeler dahilinde tanımlanmış olan rehberlik hizmetleri gereğince ve ilgili hizmetlerimizin talep edilmesi, devamlılığı, elde olan verinin zenginleştirilip hizmetlere sunulması, faturalama, arabağlantı, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyeti, teşekkür, kutlama, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal ükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı gibi ve benzeri amaçlarla işlenebilecek, sistemlerde muhafaza altında tutulabilecektir.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz; başta Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili olmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere• Elektronik haberleşme mevzuatu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri dahilinde şirketimiz hizmet numaralarını arayan tüketiciler,• BN TELEKOM grup şirketleri,• Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz,• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,• Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler• Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, İle ve bunlarla sınırlı olmaksızın yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içi ve yurt dışı iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları saklıdır.d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz; elektronik haberleşme mevzuatında tanımlandığı şekilde ve Şirketimiz tarafından sunulan tüm hizmetler ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında Şirketimizin yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da mobil uygulama, elektronik posta, kısa mesaj, arama gibi elektronik ortamda toplanır.e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları6698 Sayılı Kanun 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarınız bulunmaktadır.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi şirketimiz Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No:78/73 Eyüpsultan – İstanbul adresine yazılı olarak (Noter kanalı, iadeli taahhütlü posta vb yollarla) iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Tele-satış Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tele-satış Yetkilisi Tele-satış Yetkilisi Maaşları Tele-satış Yetkilisi Nasıl Olunur? Tele-satış Yetkilisi Nedir? Tele-satış Yetkilisi İş İlanları