Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Laboratuvar Sorumlusu

Bross Tekstil San.Tic.A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
Tekirdağ(Çerkezköy)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Laboratuvar

Laboratuvar

Başvuru Sayısı

286 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

286 başvuru

Departman

Laboratuvar

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Nitelik Özellikleri

 • Üniversitelerin  tekstil veya  kimya  bölümü  mezunu  en  az  3-5  yıl  deneyimli,
 • Yeniliğe  ve  gelişime  açık , öğrenmeye  istekli,
 • İyi  organize  olabilen sonuç  odaklı ,araştırmacı,dinamik,
 • Takım  çalışmasına  yatkın,praktif  ve  yoğun  iş  temposunda  çalışabilecek ,
 • Proses  yönetimi ve  yetkinliklerine  hakim ,mevcut  proseslerin iyileştirilmesinde etkin  rol  oynayabilecek ,
 • Proje  sorumlusu  olarak  laboratuvar ekibine  yön verebilecek  yönetici  özelliklerine  sahip  olan,
 • Çerkezköy,Kapaklı,Kızılpınar,Saray bölgesinde ikamet eden.


İşin Tanımı

 • İplik, aksesuar  renklerini ve gelen  tüm  renk  çalışmalarını  müşteri  standartlarına  göre  'okey' leyip  ilerletebilecek,
 • Tedarikçiler  ile  sorunların   çözümü  ile İlgili  iletişimde  olabilecek,
 • Kumaş  girdi  kontrolünde çekmezlik ,  haslık  testleri ,yüzey  düzgünsüzlüğü, renk  kontrol  bilgisi  olan,
 • Yapılan  tüm  kontrollerin  bilgisayar  ortamında  kayıt  altına  alınması  ve  yorumlanması  , laboratuvar  ekibini  yönlendirebilecek, 
 • Boyutsal  değişim, su, ter,  tükürük ,ph  haslıklarını  marka  gerekliliklerine  göre  yapabilecek  ve değerlendirebilecek,
 • Haslık  test standartlarının  güncellemelerini,  takibini bunları  tedarikçi  firmalara  iletebilecek,
 • Marka  özelinde  kimyasal  test  gerekliliklerinin  takip  edilmesini yapabilecek ve güncellemelerini  tedarikçi  firmalara  iletebilecek,
 • Yeterlilik ve  QC  testlerine  hakim,
 • Sertifikasyon  ve Acreditasyon  süreçlerinin  takibini  yapabilecek ,  çalışma  takvimine  uygun devam  edip  etmediği süreçte  yaşanan  sıkıntıları ve  aksaklıkları  yöneticisine  haber  verebilecek,
 • Bölümdeki tüm ekipmanların bakım  ve  ayarlarını  kontrol  edebilecek, kalibrasyonlarını  zamanında  yapabilecek,
 • Yıkama ve baskı kimyasallarında yeni  ürün ,alternatif  hammadde  ar-ge  çalışmaları  yapabilecek,
 • Sisteme aylık olarak stok  girişlerini  yapabilecek  (zdhc  , bve3  süreçlerine  hakim ),

çalışma arkadaşı arayışımız mevcut.


Aday Kriterleri

3 - 5 yıl arası
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci)

Laboratuvar Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Laboratuvar Sorumlusu Laboratuvar Sorumlusu Maaşları Laboratuvar Sorumlusu Nasıl Olunur? Laboratuvar Sorumlusu Nedir? Laboratuvar Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

Bross Tekstil San.Tic.A.Ş

Bross Tekstil San.Tic.A.Ş

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ1 – VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ HAKKINDABross Tekstil San. Ve Tic. A.Ş ( bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Çalışan Adayı tarafından paylaşılmış olan kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işleneceğini ve aktarılacağını bu aydınlatma metni ile bildiriyoruz.2- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARIKanun ve ilgili mevzuata göre, iş başvurusunda bulunan Çalışan Adayları’ndan aşağıdaki bilgiler toplanabilecek ve işlenebilecektir:• Ad-soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, medeni durum, doğum yeri ve tarihi, askerlik durumu( muafsa nedeni), varsa çocuk sayısı ve yaşları, sürücü belgesi, sınıfı, alındığı tarih, eşinin adı, çalışıyorsa iş yeri, cep telefonu ve diğer iletişim bilgileri, ikametgah adresi, boy ve kilo,• Öğrenim bilgileri (Okuduğu okul, bölüm,derece,başlangıç-bitiş tarihi, şehir)• Eski iş yeri adresi, telefonu, eski iş yerindeki pozisyonu, eski iş yerinde iş giriş-çıkış tarihi, ayrılma nedeni, maaşı• Bilgisayar bilgisi, kullanılan programlar• Çalışmak istediğiniz departman• İş başvurunuzda belirtmiş olduğunuz referansın adı soyadı, unvanı, çalıştığı iş yeri, telefon numarası• Çalışmak istenilen depatman, vardiyalı çalışabilme durumu, ücret beklentisi, işe başlanabilecek tarih• Açık rıza vermeniz durumunda ilgili Kanun’un 6. Maddesinde özel nitelikli kişisel niteliğinde olan; sabıka kaydı var ise nedeni, sağlık problemi varsa geçirilen ameliyatlar ve görülen tedaviler, engel durumu var ise oranıİş Başvuru Formu aracılığı ile aday hakkında toplanan kişisel veriler ve açık rıza verilmiş olan özel nitelikli kişisel veriler (Kanunun 6. Maddesinde düzenlenen durumlar haricinde), iş başvurusu talebinin ve ilgili pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, Kurumumuz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda aday ile iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARILMA AMAÇLARIKişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi amacı ile referans gösterilen kişilere aktarılabilecek ve sadece bu amaçla sınırlı olarak işlenebilecektir.4- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİÇalışan Adayı’nın kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü sözleşmenin kurulması, bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgiler ve referans olarak belirtilen üçüncü kişilerden elde edilen bilgiler aracılığı ile toplanmaktadır.,5- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİİşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak en fazla 1 yıl olmak üzere Çalışan Adayı tarafından sunulan özgeçmişin güncelliğini kaybedeceği süre kadar saklanacaktır. Saklama süresini takip eden ilk haziran ya da aralık ayında imha edilecektir.6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARÇalışan Adayları, haklarına ilişkin taleplerini, Çalışan Adayları’nın Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Çalışan Adayları, sayılmış haklara ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirkete iletebilir. Bu hakları kullanmak için web sitelerimizde yer alan “ Veri Sorumlusu Başvuru Formu” ve bu formda belirtilen yöntemler kullanılarak Şirket ile irtibata geçilebilir.

Detaylı Bilgi

Laboratuvar Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Laboratuvar Sorumlusu Laboratuvar Sorumlusu Maaşları Laboratuvar Sorumlusu Nasıl Olunur? Laboratuvar Sorumlusu Nedir? Laboratuvar Sorumlusu İş İlanları