Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Konya(Selçuklu)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 5 yıl arası

Departman

Mimarlık

Mimarlık

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 5 yıl arası

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Mimarlık

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Giyim ve ayakkabı sektörünün önde gelen ve trend markalarını yakından takip ederek müşterilerinin beğenisine sunan Canerkek Spor, 70’li yıllardan bu yana dinamik kadrosu ve kurumsal çalışma sistemiyle sektörde öncülüğüne devam etmektedir.


Sporjinal adını taşıyan mağazalarında, dünyaca ünlü markaların bölgedeki tek yetkili satıcısıdır. Sporjinal, Online Satış Mağazası ile birlikte bugün 32 mağazasının yanı sıra 300'den fazla çalışanıyla hizmetlerine devam etmektedir.

Bu anlamda, Görsel Mağazacılık Departmanımız bünyesinde istihdam edilmek üzere "İç Mimar/Mimar" pozisyonunda bizimle aynı heyecanı paylaşabilecek, analitik düşünebilen takım arkadaşına ihtiyaç duymaktayız.

Bu anlamda;

 

-          Üniversitelerin İç Mimarlık, Mimarlık veya ilgili bölümlerinden mezun,

-          İyi derecede Autocad, 3d Max, Photoshop programlarını kullanabilen,

-          Tercihen mağaza dekorasyon ve tadilatı konusunda deneyimli ve şantiye deneyimine sahip,

-          Office ve entegrasyon programlarını bilen,

-          Tasarımı yapılan ürünlerin, teknik detaylarının çizimlerini yapabilecek yetkinliklere sahip,

-          Raporlama konusunda tecrübeli,

-          Mekan tasarımı, dekorasyon alanındaki trendleri takip eden,

-          Teknik resim bilgisi olan,

-          Sorumluluk sahibi,

-          Aldığı işleri zamanında teslim etme bilincine sahip,

-          Analitik, araştırmacı, gelişime açık, ekip çalışmasında uyumlu,

-          Tasarım yeteneğine güvenen,

-          Araştırma ve iletişim becerileri yüksek,

-          Çözüm odaklı, sorumluluk sahibi, iletişim becerisi gelişmiş,

-          Yoğun çalışma ortamına uyum sağlayabilecek,

-          Dikkatli ve özenli çalışabilecek,

-          Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

-          Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
takım arkadaşları arıyoruz.

 

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı

İç Mimar pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İç Mimar İç Mimar Maaşları İç Mimar Nasıl Olunur? İç Mimar Nedir? İç Mimar İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAPERSONEL ADAYI AYDINLATMA METNİİşbu Aydınlatma Metni; başvuru yapmış olduğunuz CANERKEK Spor Giyim Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti (CANERKEK Spor veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır.Canerkek Spor kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak CANERKEK Spor tarafından işlenecektir.1) Veri Sorumlusunun KimliğiPaylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “Musalla Bağları Mah. Kule Cad. No:2 Kat:34 Daire:57-58 Selçuklu/KONYA” adresinde yerleşik CANERKEK Spor Giyim Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukukî SebepleriPaylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülerek tarafınızla iletişime geçilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla tarafınızca verilen aydınlatılmış açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak; talep ve şikâyetlerinizin takibi ve yerine getirilmesi amacıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla AktarılabileceğiPaylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; CANERKEK Spor tarafından yalnızca faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, talep olması halinde, yetkili mercilere aktarılabilecek olup bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır.4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiPaylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; “kişisel veri sahibinin açık rızası”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu işleme faaliyeti; form doldurulmak suretiyle veya diğer yazılı usullerde, web sitesi kanalıyla otomatik yollarla veya telefon yahut e-posta iletileri aracılığıyla gerçekleşmektedir.5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan HaklarınızVeri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, başvuru formu ile yine aynı adresteki Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Forumu'na uygun olarak yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,vi. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, CANERKEK Spor tarafına ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

Detaylı Bilgi

İç Mimar pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İç Mimar İç Mimar Maaşları İç Mimar Nasıl Olunur? İç Mimar Nedir? İç Mimar İş İlanları