Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Bilgi Teknolojileri Müdürü

CFN KİMYA SAN.ve DIŞ TİC.A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli, İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

331 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

331 başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Bilgi Teknolojileri Müdürü


* Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, vb. ilgili Mühendislik bölümlerinden mezun,

* Bilgi Teknolojileri alanında en az 10 yıl deneyim sahibi,

* Genel Network, Windows işletim sistemleri, sunucu platformları, bilgisayar donanım ve yazılım konularında deneyimli,

* Güncel teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip eden,

* Şirket Dijital Dönüşüm projelerinde aktif rol almış,

* Kurumsal Sistemler üzerinde (SAP B-One) süreç odaklı çalışma deneyimi olan,

* Kurumsal sistemler ve 3. Parti uygulamaların uçtan uca süreç tasarımları ve hayata geçirilmesinde deneyim sahibi,

* Operasyonel süreçlerde dijital araçların kullanılması için araştırma ve prototip projelerin oluşturma konusunda tecrübeli,

* Şirket IT Mimarisinin oluşturulmasında, geliştirilmesinde ve sistem entegrasyonları konusunda tecrübeli,

* KVKK süreçsel ve teknik tedbirleri ile ilgili çalışmış ve bu kapsamlarda politika, prosedür, talimat hazırlamış,

* İş uygulama sunucuları ve veri tabanları, ağ yönetim donanımları, yedekleme, güvenlik çözümleri ve disaster recovery  gibi süreçlerde tecrübeli,

* Dış kaynak / Tedarikçi yönetiminde tecrübeli

* Stratejik karar almada yetkin ve stratejileri hayata geçirmede rol almış,

* IT Teknik süreçlerinde ekip yönetimi tecrübesine sahip,

* Yetkilendirme ve delegasyon konularında yetkin,

* İleri düzey İngilizce bilen,

Aday Kriterleri

8 - 19 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Bilgi Teknolojileri Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri Müdürü Bilgi Teknolojileri Müdürü Maaşları Bilgi Teknolojileri Müdürü Nasıl Olunur? Bilgi Teknolojileri Müdürü Nedir? Bilgi Teknolojileri Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

2012 yılından bu yana Genişleyebilir Polisitren Üretimini Gebze Gebkim V. Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yapan CFN Kimya Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş, 14.500 m2 kapalı alan üzerinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin en büyük yerli üreticisi olan CFN Kimya, Kalite ve üstün hizmet anlayışıyla müşterilerine en uygun çözümleri bulmayı hedeflemektedir.

2012 yılından bu yana Genişleyebilir Polisitren Üretimini Gebze Gebkim V. Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yapan CFN Kimya Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş, 14.500 m2 kapalı alan üzerinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin en büyük yerli üreticisi olan CFN Kimya, Kalite ve üstün hizmet anlayışıyla müşterilerine en uygun çözümleri bulmayı hedeflemektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞANLAR YÖNÜNDEN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANIGİRİŞ7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş. (“CFN Kimya” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İşbu Beyanın konusu, tanımı CFN Kimya Kişisel Verilerin Korunması Politikasında yer alan CFN Kimya çalışanı olan Veri Sahibinin, CFN Kimya ile paylaştığı Kişisel Verilerine ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında Kişisel Verilerinin işlenmesine ilişkin açık rızasını ve CFN Kimya’nın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.1. AÇIK RIZA KAPSAMINDAKİ VERİLERAçık rıza aşağıdaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkindir: a. Din bilgisini içerir nüfus cüzdanı basılı veya dijital suretleri,b. Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili, sabıka kaydı dâhil olmak üzere çeşitli bilgiler,c. Parmak izi vb. gibi biyometrik ve genetik verileri,d. Kan grubu ve varsa sürekli kullanılan ilaçlar ve sağlık raporları, e. Sunum, eğitim, konferans, diğer etkinliklerde veya güvenlik amacıyla ofis içinde çekilecek fotoğraf ve video kayıtları.2. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel Verileriniz fiziki ve elektronik ortamda, 3 numaralı bölümde yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi hukuki sebebi ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan Kişisel Verileriniz, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde ve iş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle, işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında toplanmaktadır.3. CFN KİMYA’NIN TAAHHÜT VE YÜKÜMLÜLÜKLERİŞirketimizin Kişisel Veri işleme amacı ve dayanağı Şirketimizin kayıtlı bulunduğu sicillerde belirtilmiş olan amaçların bütünüdür. Bu kapsamda Şirketimizin amacı ile ilişkili olarak aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, çalışan Kişisel Verileri toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.Şirketimizin Kişisel Verilerinizi işleme amaçları aşağıda sıralanmaktadır: a. Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,b. Şirketin çalışma ortamının iyileştirilmesi çalışmaları,c. Şirketin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülükleri kapsamında; Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi, Acil durum analiz raporlarının oluşturma, iş kazası muayenelerini gerçekleştirme, İşe giriş muayenesinin yapılması, İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, Rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması.d. Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini kapsamında; Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, Şirket ile iş ilişkinizin sona ermesi akabinde, tercihinize bağlı olarak dolduracağınız çıkış mülakat formları vasıtasıyla insan kaynakları süreçlerimizin iyileştirilmesi, Yurt dışı görevlendirmelerinin yapılması, Özlük dosyanızın oluşturulması, Hastalık raporlarının nedenlerinin toplanması, Şirket içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekaletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetilmesi, Etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, Şirket’in sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması, Kişiye özel prim, avans ve kredi süreçlerinin yönetilmesi, Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi.Şirket, Kişisel Verilerin işlenmesi bakımından işbu amaç ve dayanağın dışına çıkmayacağını taahhüt etmektedir.Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki şekillerde aktarabileceğini taahhüt etmektedir:a. İş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar,b. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi iştiraklerimiz,c. CFN Kimya olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, her türlü Kişisel Verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle iş birliği içinde olan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler,d. Şirket’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişiler,e. Çalışan deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Şirket’in ve Çalışan’ın güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Şirketin hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Politika’da yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler.Çalışan, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların çalışanların kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.CFN Kimya, işlediği Kişisel Verileri ilgili mevzuat ve Kurul kararlarında öngörülen yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. CFN Kimya, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verileri resen veya Katılımcının talebi üzerine silecek veya yok edecektir.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARIİlgili Kişi olarak; haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.a. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,f. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,h. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.5. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USULÜKVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için bizzat elden, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgili Şirketimiz adına, Demirciler Osb Mah. Murat Yıldıran Cad. No: 3/3 Dilovası/Kocaeli adresine göndererek iletebilir veya ilgili formu taratarak info@cfnkimya.com mail adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirketimiz, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz gereğini yerine getirip ayrıca bilgi verecektir.Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.6. KAPSAMİşbu Aydınlatma Metni, Şirket tarafından internet sitesinde yayınlanmış olan CFN Kimya Kişisel Verilerin Korunması Politikasının hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.7. SORULAR VE ŞİKAYETLERİşbu Aydınlatma Metni ve uygulaması ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz bulunması durumunda bizimle insankaynaklari@cfnkimya.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.8. AÇIK RIZA BEYANI İşbu Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı, 1 numaralı bölümde yer alan ve açık rıza verilmesini gerektiren veriler yönünden ise işbu Beyanda belirtilen amaçlar doğrultusunda tarafımdan toplanan verilerin CFN Kimya ve 4 numaralı bölümde belirtilenler tarafından işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi beyan ederim. Çalışan ve İlgili Kişi sıfatıyla [Adı Soyadı][İmza] [Tarih]

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane.

Bilgi Teknolojileri Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri Müdürü Bilgi Teknolojileri Müdürü Maaşları Bilgi Teknolojileri Müdürü Nasıl Olunur? Bilgi Teknolojileri Müdürü Nedir? Bilgi Teknolojileri Müdürü İş İlanları