Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Hizmet

Hizmet

Başvuru Sayısı

100 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

100 başvuru

Departman

Hizmet

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

"Cihangir Okulları, ülkemiz eğitim sektöründe 26 yıllık köklü geçmişi ile uluslararası eğitim standartlarını benimseyerek, akademik düzeyi ve sosyal bilinciyle fark yaratan bireyler yetiştiren köklü eğitim kurumlarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Eğitim sektöründe tüm kurumlarıyla, geçmişten gelen güçlü geleneği geleceğe taşımayı hedeflemektedir."


  • İstanbul İli Bahçeşehir (Başakşehir) Kampüsü'müzde görevlendirilmek üzere; 


Başvuru yapacak adayların;

  • İstanbul İli Avrupa yakasında ikamet eden,
  • Özellikle okul, hastane vb. gibi yerlerde en az 2 yıl benzer pozisyonda görev yapmış olması,
  • İlköğretim veya Lise mezunu olan,
  • Etkin iletişim becerilerine sahip, 
  • Takip beceresi kuvvetli olan,
  • Takım çalışmasına yatkın,
  • Güleryüzlü, planlı ve sistemli çalışmayı seven,

 ''Bekçi'' alınacaktır.

 

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
İlk Öğretim(Mezun), Lise(Mezun)
Yapıldı

Bekçi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bekçi Bekçi Maaşları Bekçi Nasıl Olunur? Bekçi Nedir? Bekçi İş İlanları
Hakkımızda

Cihangir Okulları, ülkemiz eğitim sektöründe 25 yıllık köklü geçmişi ile uluslararası eğitim standartlarını benimseyerek, akademik düzeyi ve sosyal bilinciyle fark yaratan bireyler yetiştiren köklü eğitim kurumlarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Eğitim sektöründe tüm kurumlarıyla, geçmişten gelen güçlü geleneği geleceğe taşımayı hedeflemektedir. Cihangir Okulları güçlü eğitim kadrosu ile her gün bir önceki günden daha iyisini hedefleyen, geleceğin mutlu dünya vatandaşlarını yetiştirmeye inanmış bir eğitim kurumdur.

Cihangir Okulları, ülkemiz eğitim sektöründe 25 yıllık köklü geçmişi ile uluslararası eğitim standartlarını benimseyerek, akademik düzeyi ve sosyal bilinciyle fark yaratan bireyler yetiştiren köklü eğitim kurumlarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Eğitim sektöründe tüm kurumlarıyla, geçmişten gelen güçlü geleneği geleceğe taşımayı hedeflemektedir. Cihangir Okulları güçlü eğitim kadrosu ile her gün bir önceki günden daha iyisini hedefleyen, geleceğin mutlu dünya vatandaşlarını yetiştirmeye inanmış bir eğitim kurumdur.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

CİHANGİR EĞİTİM İŞLETMELERİ VE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun“Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Yakuplu Mah. Mustafa Kurtoğlu Cad. 27 Bakırcılar ve Pirinçciler San. Sit. Beylikdüzü, İstanbul adresinde mukim Cihangir Eğitim İşletmeleri ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (“CİHANGİR OKULLARI” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERCİHANGİR OKULLARI ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Uyruk, Medeni Durum, Cinsiyet, Sürücü Belgesine İlişkin Bilgi. İletişim Bilgileriniz: Adres, E-Posta, Telefon, Mesleki Deneyim Bilgileriniz:Diploma Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Meslek Bilgisi, Meslek İçin Eğitim Bilgileri, Profesyonel ve Kişisel Yetkinlikler, Hobileri. Başvuru Değerlendirmeleriniz: Mülakat ve İşe Giriş Değerlendirmeleri. Görsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf. Referans Bilgileriniz: Referans Verecek Kişinin Ad Soyadı, Telefon Numarası, Meslek Bilgisi. İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP Adresi Bilgileri, Log Kayıtları, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri. Özel Nitelikli Verileriniz: Kişisel Sağlık Verileri, Kan Grubu Bilgisi, Engellilik Durumuna İlişkin Bilgiler.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIKişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresincesizlerden olmak kaydıyla basılı form aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİİş Başvurunuzun Değerlendirilmesi • Sözleşmenin kurulması ve ifası • Kimlik Bilgisi• İletişim Bilgisi• Mesleki Deneyim Bilgisi• Görsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler• Başvuru DeğerlendirmeleriFiziksel Mekân Güvenliği Temininin Sağlanması• Meşru menfaat için veri işlenmesinin zorunlu olması• Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin BilgiReferans Araştırmasının Yapılması • Meşru menfaat için veri işlenmesinin zorunlu olması• Referans Bilgisi5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi• Kanunlarda açıkça öngörülmesi• Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi • İşlem Güvenliğine İlişkin BilgilerŞirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİİş Başvurunuzun Değerlendirilmesi • Açık rızasının bulunması • Sağlık Bilgisi• Kan Grubu Bilgisi• Ceza Mahkûmiyetine İlişkin BilgilerBaşvurunuzun Olumsuz Değerlendirilmesi Halinde CİHANGİROKULLARI Nezdinde İleride Açılacak Diğer Pozisyonlar İçin Saklanması• Kimlik Bilgisi• İletişim Bilgisi• Mesleki Deneyim Bilgisi• Görsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler• Referans Bilgisi• Başvuru Değerlendirmeleri• Sağlık Bilgisi• Kan Grubu Bilgisi• Engellilik Durumuna İlişkin BilgilerOrtak Kullanılan Sistemler Ve İstihdam Edilen Personeller Dolayısıyla Franchise Verdiğimiz Cihangir Okulları’na Paylaşılması3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIKişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; resmi kurum ve kuruluşlar ile yurtiçinde yer alan sözleşmesel ilişkisi içerisinde bulunduğumuz gerçek ve/veya tüzel kişilere ve franchise verdiğimiz Cihangir Okulları’na aktarılabilmektedir.4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARIKVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZKVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarakyasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Yakuplu Mah. Mustafa Kurtoğlu Cad. 27 Bakırcılar ve Pirinçciler San. Sit. Beylikdüzü, İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, cihangir@hs01.kep.trkayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca C,HANGİR OKULLARI’na daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan CİHANGİR OKULLARI’nda bulunan sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@cihangir.k12.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri, Bireysel Emeklilik.

Bekçi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bekçi Bekçi Maaşları Bekçi Nasıl Olunur? Bekçi Nedir? Bekçi İş İlanları