Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Bornova, Karşıyaka, Çiğli)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Departman

Pazarlama

Pazarlama

Başvuru Sayısı

73 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

73 başvuru

Departman

Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Buca BEGOS-1'den Çiğli AOSB'ye taşınacak olan, Avrupa/Amerika'ya örme/dokuma üst giyim ihracatı yapan şirketimizde görevlendirilmek üzere;  


- Tercihen üniversitelerin Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun,

- Mevcut pozisyonda en az 5 yıl deneyimli,

- Dokuma ve örme kumaş bilgisi olan,

- Tedarikçi portföyü ve envanterine sahip,

- Ekip yönetimi konusunda liderlik yapabilecek,

- Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişmiş


Kumaş Satın Alma Müdürü arayışımız bulunmaktadır.

İş Tanımı

Üretim ve koleksiyon için gerekli kumaş ihtiyaçlarının satın alma süreçlerini şirket hedefleri doğrultusunda kalite, fiyat ve termin kriterlerini göz önünde bulundurarak  gerçekleştirmek ve yönetmek.Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)

Kumaş Satın Alma Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kumaş Satın Alma Müdürü Kumaş Satın Alma Müdürü Maaşları Kumaş Satın Alma Müdürü Nasıl Olunur? Kumaş Satın Alma Müdürü Nedir? Kumaş Satın Alma Müdürü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Debb Unica Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Kişisel verileriniz (özgeçmiş formu içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge), iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirket’in işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve Şirket’in uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:Yukarıda sayılan amaçlarla İşlenen Kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına hukuki dayanaklar çerçevesinde aktarılabilecektir.4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kişisel verileriniz, Şirket’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. E-posta yolu ile, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan şirketimiz, internet sitesi ve sair üçüncü kişi internet siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda, özgeçmişiniz, başvuru formu aracılığı ile toplanmaktadır.5. İlgili Kişinin Hakları:Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Detaylı Bilgi

Kumaş Satın Alma Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kumaş Satın Alma Müdürü Kumaş Satın Alma Müdürü Maaşları Kumaş Satın Alma Müdürü Nasıl Olunur? Kumaş Satın Alma Müdürü Nedir? Kumaş Satın Alma Müdürü İş İlanları