Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Görevin Kapsamı

Bu görev; Ege Ulaşım bünyesindeki personel ve özlük işlemlerinin yürütülmesi, resmi yazışmaların ve bildirimlerin yapılmasını, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve İş Mahkemesi ile yasal ilişkilerin yürütülmesini, motivasyonu ve performansı artırıcı aktivitelerin organize edilmesini, iç ve dış eğitimlerin, performans değerlendirme, ücret yönetimi ve kariyer yönetimi sistemlerinin planlanması, organize edilmesi ve yönetilmesini, yine tüm şirketin (şubeler dâhil) idari işler faaliyetlerini planlamayı ve organize etmeyi kapsamaktadır.

 

Görevin Detayları

 

Sorumluluklar

·         İnsan Kaynakları Bölümü ile ilgili yıllık faaliyet planlarını ve yıllık bütçeyi hazırlamak ve üst yönetimin görüş ve onayına sunmak.

·         Yıllık faaliyet planı ve stratejileri çerçevesinde hedeflerin gerçekleşip-gerçekleşmediğinin yıl içinde kontrolünü yapmak.

·         Şirket merkezimiz olan İzmir ve diğer tüm şubelerimizdeki personeller için tüm bordro, özlük işleri, puantaj, yıllık izin planlaması, işyeri kuralları ile ilgili işleyişin koordine edilmesi,

·         İşe alım, oryantasyon ve işten ayrılma süreçlerinin kurumsal uygulamalar çerçevesinde etkin bir şekilde yürütülmesi için yapılacak yapılandırma süreçlerine liderlik etmek,

·         Şirket prosedürleri ve iş kanunu çerçevesinde tüm disiplin süreçlerinin uygulama takibinin yapılması, eksik süreçlerin oluşturulması

·         İnsan Gücü Planlaması, İşe Alım, Eğitim Yönetimi, Performans Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Gelir Yönetimi süreçlerinin ve sistemlerinin kurulmasında ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında liderlik yapmak,

·         İnsan Kaynakları uygulamalarının takip edilerek, iç müşterilerin geri bildirimleri, talep ve beklentileri doğrultusunda gerekli iyileştirmelerin yapılmasını, sistemlerde sürekli gelişim olmasını sağlamak,

·         İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili proje planlarının hazırlanması, planların takip edilerek, uygulamaların zamanında devreye alınmasını sağlanmak,

·         İnsan Kaynakları süreç verimliliğinin ölçmek, sonuçlarını değerlendirmek, iyileştirmeye yönelik aksiyonları almak,

·         Yetkinlik ve performans değerlendirme sürecinin kurulmasına ve sürecin geliştirilmesine liderlik yapmak,

·         Yıllık eğitim planı oluşturmak, iç ve dış eğitimleri organize etmek, eğitim etkinliğini ölçmek ve raporlamak,

·         İnsan Kaynakları kalite sistem kayıtlarının (prosedür, talimat, form, vb.) güncel tutulmasını sağlamak,

·         İlgili teşvikleri analiz etmek, başvurusunu yapmak ve süreci takip etmek.

·         Hukuksal konularda şirket avukatlarına yardımcı olmak, ilgili evrakları düzenlemek ve takibini yapmak.

·         Çalışanların kişiliklerini, becerilerini ve yetkinliklerini ortaya çıkartıcı faaliyetlerde bulunmak ve işe uygun terfilerin yapılmasını sağlamak.

·         İdari İşler ile ilgili dışarıdan hizmet alınan güvenlik, catering, servis hizmetlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

·         Şirkete ait tüm demirbaşların listesinin hazırlanmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.

·         İş sağlığı ve güvenliği amacıyla gerekli tedbirleri almak, personelin İSG ve çevre kurallarına uygun olarak çalışmasını, bilinçlendirilmesini sağlamak ve kontrolünü yapmak.

Nitelikler:

-        Üniversitelerin İİBF fakültelerinden mezun olmak.

-        Microsoft Office ve mevcut paket programların kullanımına hakim olmak.

-        Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak.

-        En az 10 yıl mesleki deneyime ve 5 yıllık yöneticilik deneyimine sahip olmak.

-        SGK ve iş hukuku mevzuatına hâkim olmak.

 

Yetkinlikler:

-        Organizasyonel gelişim (eğitim, kariyer) konusunda bilgi sahibi olmak.

-        Etkili iletişim (konuşma ve dinleme) yeteneğine sahip olmak.

-        İş diplomasisine hakim olmak (hitabet, bürokrasi vb.). 

-        Planlı, disiplinli, objektif ve titiz çalışma yetisine sahip olmak.

-        Proaktif olmak.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri