Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Yazılım Test Mühendisi

Egemsoft

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Esenler), İstanbul(Asya)(Beykoz, Kadıköy, Ümraniye)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem

Başvuru Sayısı

283 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

283 başvuru

Departman

Bilgi İşlem

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin Bilgisayar, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ya da bunlara eşdeğer mühendislik bölümlerinden mezun, 
 • Yazılım test metodolojilerine ve standartlarına hakim, 
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) konusunda bilgi sahibi,
 • SQL veya PLSQL bilgisine sahip,
 • Tercihen en az 1 yıl yazılım test tecrübesi olan, 
 • Tercihen telekomünikasyon ve/veya sigorta sektörü ürünleri konusunda bilgi sahibi,
 • Tercihen CRM ve billing&charging uygulamaları konusunda bilgi sahibi,
 • Tercihen web ve mobil yazılımlarının testi konusunda bilgi sahibi, 
 • Tercihen HP ALM, HP LoadRunner, JMeter, HP UFT, Selenium, SoapUI vb. test araçlarına hakim, 
 • Tercihen servis sanallaştırma bilgisine sahip,
 • Tercihen ISTQB test sertifikasına sahip, 
 • İyi derecede İngilizce bilen, 
 • Ekip çalışmasına yatkın, koordinasyon ve organizasyon becerisine sahip, 
 • Analitik ve iş takipçi.
 


 İŞ TANIMI

Egemsoft'un, başta Türk Telekom Grubu ve Sompo Sigorta olmak üzere, büyük şirketler için, farklı lokasyonlarda yürütmekte olduğu yazılım test hizmeti faaliyetlerinde görev yapmakta olan ve farklı tecrübe seviyelerinde mühendislerden oluşan seçkin ekibine katılmak üzere  "YAZILIM TEST MÜHENDİSİ" adayları aranmaktadır.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Yazılım Test Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Test Mühendisi Yazılım Test Mühendisi Maaşları Yazılım Test Mühendisi Nasıl Olunur? Yazılım Test Mühendisi Nedir? Yazılım Test Mühendisi İş İlanları
Egemsoft

Bilişim / Yazılım 1+

Hakkımızda

Egem Bilgi İletişim (Egemsoft) yazılım geliştirme ve yazılım test hizmetleri vermek üzere 2011 yılında kurulmuştur. Egemsoft, 2016 yılı başından itibaren ağırlıklı olarak Yazılım Test Hizmetleri sunan ve Yazılım Test Araçları geliştiren bir Firma olma yolunda faaliyetlerine devam etmektedir. Egemsoft, test alanındaki çalışmalarını dış kaynak kullanımı çerçevesinde “Yönetilebilir Hizmet” yaklaşımı ile yürütmektedir. Ekibin teknik bilgi ve becerilerinin gelişmesine yönelik teknik eğitimlerin yanında kişisel gelişim eğitimleri dönemsel olarak düzenlenmekte olup, sunulan hizmet kalitesinin ve veriminin artırılması hedeflenmektedir. Ar-Ge faaliyetlerimiz ise, önemli ölçüde Test hizmetlerinde kalite ve Test hizmet bütünlüğüne yönelik ürünler geliştirme faaliyetini içeren bir stratejiyi hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Yıllardır Türk Telekom Grubu, Sompo Japan Sigorta gibi büyük firmaların bünyelerindeki önemli yazılım geliştirme ve yazılım test projelerinin sorumluluğunu üstlenmiş olan Egemsoft’ta, konularında uzmanlaşmış, yüzü aşkın seçkin mühendis çalışmaktadır. Egemsoft'un İstanbul merkez ofisi İstanbul Koşuyolu’ndadır. Ar-Ge merkezimiz de 2019 başından itibaren Kurtköy Teknopark’tan Koşuyolu’na taşınmıştır.

Egem Bilgi İletişim (Egemsoft) yazılım geliştirme ve yazılım test hizmetleri vermek üzere 2011 yılında kurulmuştur. Egemsoft, 2016 yılı başından itibaren ağırlıklı olarak Yazılım Test Hizmetleri sunan ve Yazılım Test Araçları geliştiren bir Firma olma yolunda faaliyetlerine devam etmektedir. Egemsoft, test alanındaki çalışmalarını dış kaynak kullanımı çerçevesinde “Yönetilebilir Hizmet” yaklaşımı ile yürütmektedir. Ekibin teknik bilgi ve becerilerinin gelişmesine yönelik teknik eğitimlerin yanında kişisel gelişim eğitimleri dönemsel olarak düzenlenmekte olup, sunulan hizmet kalitesinin ve veriminin artırılması hedeflenmektedir. Ar-Ge faaliyetlerimiz ise, önemli ölçüde Test hizmetlerinde kalite ve Test hizmet bütünlüğüne yönelik ürünler geliştirme faaliyetini içeren bir stratejiyi hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Yıllardır Türk Telekom Grubu, Sompo Japan Sigorta gibi büyük firmaların bünyelerindeki önemli yazılım geliştirme ve yazılım test projelerinin sorumluluğunu üstlenmiş olan Egemsoft’ta, konularında uzmanlaşmış, yüzü aşkın seçkin mühendis çalışmaktadır. Egemsoft'un İstanbul merkez ofisi İstanbul Koşuyolu’ndadır. Ar-Ge merkezimiz de 2019 başından itibaren Kurtköy Teknopark’tan Koşuyolu’na taşınmıştır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

İŞ BAŞVURUSU YAPAN 3. KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİİşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı KVKK Kanunu ile 30356 sayılı Aydınlatma Yükümlülüğü’nün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğe uygun şekilde düzenlenmiştir. Tarafımızla paylaştığınız tüm kişisel verileriniz aşağıda yazılı amaç usul ve esaslar çerçevesinde toplanmakta ve işlenmektedir.Aydınlatma Metni’nde, EGEM BİLGİ İLETİŞİM TİCARET A.Ş. (“ŞİRKET”) tarafından, İş başvurusu, CV gönderilmesi, Mülakat ve benzeri aşamalarında Başvuru sahibi tarafından verilecek Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin işlenmesi ve Veri sahibinin haklarına ilişkin esaslar, aşağıda belirtilmiştir:1. TANIMLAR:• KİŞİSEL VERİ: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (Bu çerçevede ad-soyad, iletişim bilgileri ile CV formunda yazılı diğer kişisel bilgilerdir.)• ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, • KVK KANUNU: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, • KVK KURULU: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.2. VERİ SORUMLUSU / VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ:Kişisel verilerinizin mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca VERİ SORUMLUSU, EGEM BİLGİ İLETİŞİM TİCARET A.Ş. (“ŞİRKET”)’dir. ŞİRKET, KVKK ve ilgili Mevzuat kapsamında yetki, görev ve yükümlülüklerin ifası/yürütülmesi, başvuruların yanıtlanması ve sair düzenlemelerin takibi ile sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi hususunda bir TEMSİLCİ atayabilir.3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ/AMAÇ:Kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler dahil olmak üzere; iş başvurusu ile ilgili süreçlerin işletilmesi, ilgili pozisyon için başvuru yapan adaylar arasında değerlendirme yapılabilmesi yanında İnsan Kaynakları departmanının kullanımı için Veri havuzu oluşturulması, oluşturulacak veri havuzunda ilerleyen süreçlerde ihtiyaca istinaden gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi ile ihtiyaç duyulan iş pozisyonları için uygun nitelikte kişilerin işe yerleştirilmesi hususlarında, devamında işe alım sürecinin olumlu olması halinde Özlük Dosyasının oluşturulması, Personel İş Başvurusu, İşe alım süreci ve İş Akdi ve ilişkisinin kurulması, iş ilişkisinin devamı aşamalarında, Yasal yükümlülükler ve ŞİRKET İşe Alım politikaları dairesinde Personel tarafından veri teslimi, İşbaşı yapılması sonrasında SGK, VERGİ DAİRESİ, İŞKUR vs. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılması gereken bildirim ve yasal süreçlerin yürütülmesi amacıyla ve çalışmalar ile ilgili süreçte yaratılan dokümanlar ve kurumlar tarafından oluşturularak ŞİRKET’e belge/veri teslimi, Çalışan tarafından işin ifası sırasında herhangi bir şekilde oluşturulan veriler/belgeler yanında kullanılan ŞİRKET’e ait Cihazların (bilgisayar, tablet, cep telefonu vb), taşıtların, tanımlayıcı kartların, tanımlanmış parmak izinin ve benzerinin kullanılması neticesinde oluşan veriler ile işe geliş ve gidiş kayıtları dahil servis, yemek ve benzeri hakların kullanımı nedeni ile ortaya çıkan verilerin, yine standart ŞİRKET iş ve işlemlerinin yürütülmesi işlemlerinin neticesinde, veri işleme politikası kapsamında kaydedilmesi, dosyalanması, farklı verilerin işlenmesi yöntemleri ile sair surette, iş ilişkisi ve Personel Özlük hakları kapsamında yasal mevzuat dairesinde izin verilmiş, otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile toplanabilmekte, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ:ŞİRKET tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanarak işlenen Kişisel ve Özel Nitelikli kişisel veriler, ŞİRKET Ana sözleşmesinde belirtilen amaçlar ile Ticari faaliyetlerinin hukuka uygun ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi/yürütülmesi amacı yanında;• İş başvurusu sürecinin ve ön değerlendirme, görüşme, mülakat, nihai değerlendirme sürecinin yürütülmesi ve yönetilmesi,• İşe alım süreçleri, İnsan kaynakları iş ve işlemleri, ihtiyaca yönelik ileride kullanılmak amacı ile nitelikli aday çalışan havuzunun oluşturulması (fiziki ve elektronik ortamda ayrıca bu hususta oluşturulmuş programlara kayıt yolu ile),• İhtiyaçlar doğrultusunda başvuru yapan adaylar üzerinden, tekrardan ihtiyaç duyulan pozisyonlar için ilana çıkmak yerine mevcut kaynaklardan, önceki iş başvurularından yararlanılması,• ŞİRKET ticari iş ve amaçların gerçekleştirilmesi, faaliyetlerinin yürütülmesi hususunda birlikte çalışılan partner şirketlerin, ŞİRKET’e verdikleri hizmetler için ihtiyaç duyacakları pozisyonlar için yapılacak alımlar,• SGK, VERGİ DAİRESİ, İŞKUR ve sair Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile yürütülen YASAL ZORUNLULUKLAR kapsamındaki (beyanname, vergi, SGK prim ödeme vs) iş ve işlemler için,• İletişim için; adres, cep telefon numarası, e-mail adresi, bir yakın iletişim bilgileri ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri, acil ulaşım gereken hallerde kullanmak,• Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,• İş sözleşmesi kapsamında, çalışan bilgilerinin yer alacağı özlük dosyalarının hazırlanması ve düzenlenmesi,• Personel performans değerlendirmelerinin yapılması ve iş verimliliğinin artırılması ile hizmet içi eğitimlerin ve bilgilendirmelerin yapılması,• Şirket kuruluş ve faaliyet amaçlarının gerçekleştirilmesi,• İş sözleşmesi kapsamında sağlanan sosyal hakların, sigorta, ek ödeme ve benzeri işlemlerin yürütülmesi,• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,• Personel ve insan kaynakları ile ilgili hususların sağlıklı yürütülebilmesi ve benzeri iş başvurularında yararlanılması adına paylaşma,• ŞİRKET’in ticari ve idari faaliyetleri kapsamında iletişim kurulması/bilgilendirme yapılması amacı ile,• Açık rıza onayı verilmesi durumunda açık onayda ayrıca belirtilecek sair hususlar,• Amaçları ile SGK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Mevzuatı vb. ile Açık Rıza konuları kapsamında işlenebilecek, Vergi mevzuatı kapsamında, ilgili verinin oluşma tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıl ve İş sözleşmesi kapsamında sözleşmeye bağlı elde edilen veriler ile ilgili, iş ilişkisinin sona erme tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile , Açık Rıza Beyanı var ise bu rıza beyanı gereği izin verilen sürelerde saklanabilecek ve bu kapsamda ŞİRKET tarafından hizmet alınan üçüncü kişiler, açık rıza beyanında detayları verilen ŞİRKET iş ortakları, tedarikçileri, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. Özel nitelikli kişisel veriler, açık rıza bulunmaması durumunda, yasal zorunluluklar ve KVK Kanunu 6. Maddesi ve devamı uyarınca izin verilen haller dışında işlenmeyecek ve saklanmayacaktır.5. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USULÜ:Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın; ŞİRKET ya da (atanmış ise) ŞİRKET Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarınızı (Başta KVK Kanunu 5-6. Maddeleri ve ilgili düzenlemeleri yanında sair yasal mevzuat dairesinde veri işlenmesi hususundaki düzenleme ve haklar dairesinde) kullanabilirsiniz.a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,f) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Bilgi ve başvuru taleplerinizi bilgi@egemsoft.net mail adresine E-posta, doğrudan ŞİRKET İnsan kaynakları ya da atanmış ise Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne verilecek yazılı dilekçe ile gönderebilirsiniz.6. VERİ İŞLEME SÜRECİNE İLİŞKİN HAKLARINIZ:Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 gün içerisinde cevap verilecek olup, talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; cevabın tebliğini takiben 30 (otuz) gün ve herhalde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz. Kişisel Verileriniz Hususunda ŞİRKET tarafından ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKALARI ayrıca paylaşılmış olup, iş bu politika, açık onay ve yasal mevzuat dışında kişisel verilerin korunması ve mevzuat dışı kullanılmaması hususunda gerekli özen, dikkat gösterilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Hayat Sigortası.

Egemsoft İş İlanları

Yazılım Test Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Test Mühendisi Yazılım Test Mühendisi Maaşları Yazılım Test Mühendisi Nasıl Olunur? Yazılım Test Mühendisi Nedir? Yazılım Test Mühendisi İş İlanları