Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

(F)İş Hazırlama Teknikeri

Ekon Endüstri İnşaat ve Ticaret A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Kahramankazan)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

107 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

107 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Ekon Endüstri  İmalat tarafında görevlendirilmek üzere ve aşağıda belirtilen niteliklere uygun “İş Hazırlama Teknikeri” arayışımız bulunmaktadır.


GENEL NİTELİKLER

·  Üniversitelerin ilgili Lisans, MYO okulları veya Teknik Liselerinden mezun,

·  Temel teknik İngilizce bilgisine sahip,

·  Endüstriyel Tesis Ekipman ve Borulama İmalatlarına ait teknik bilgi ve proje okuma/yorumlama bilgisine sahip,

·  İleri düzeyde Autocad bilgisine sahip,

·  Analitik düşünme, planlama, raporlama ve zaman yönetimi becerilerine sahip,

·  Etkin iletişim becerilerine sahip ve takım çalışmasına yatkın,

·  Çözüm odaklı, planlama ve organizasyon becerisi yüksek,

·  Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, 

   İŞİN TANIMI

·  Projelere ait malzeme satın almalarını projeye uygun olarak çıkartarak Teknik Ofis Şefine bildirmek,

·  Projeye ait iş hazırlama detaylarını hazırlamak (İmalat detayları ,testere, plazma, işleme vb.),

·  Projenin üretim sürecini takip etmek.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Lise(Mezun)
Yapıldı, Muaf

İş Hazırlama Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Hazırlama Teknikeri İş Hazırlama Teknikeri Maaşları İş Hazırlama Teknikeri Nasıl Olunur? İş Hazırlama Teknikeri Nedir? İş Hazırlama Teknikeri İş İlanları
Hakkımızda

EKON, alt yapı ve endüstriyel tesislerin, planlama ve dizayn aşamasından mühendislik ve temin dahil, devreye alma ve teslimine kadar proje döngüsünün tüm hizmetlerini sağlayabilen önde gelen müteahhitlik ve mühendislik firmasıdır. 35 yılı aşkın tecrübesiyle Ekon, yüksek standartlarda mühendislik, müteahhitlik ve yönetim uzmanlığı gerektiren büyük ölçekli, karmaşık ve zorlu projeleri, performans garantilerini sağlayarak zamanında ve başarıyla gerçekleştirmektedir. Faaliyet Alanlarımız: Basit / Kombine Çevrim Santralleri Kömürlü Termik Santralleri Hidroelektrik Santraller Güneş Santralleri Atık’dan Enerji Elde Etme Tesisleri Çimento Fabrikaları Kırma & Eleme Tesisleri Malzeme Yükleme-Boşaltma & Stoklama Çözümleri Öğütme Tesisleri Çelikhaneler (Elektrik Ark Ocağı, Yüksek Fırınlar) Sünger Demir Tesisleri (DRI) Sürekli Döküm Tesisleri Sıcak & Soğuk Haddehaneler Gaz Soğutma ve Temizleme Tesisleri Hava Ayrıştırma Tesisleri Tozsuzlaştırma Tesisleri Şeker Fabrikaları & Rafinerileri Gıda & Meşrubat Fabrikaları Atık Arıtma Tesisleri Havalimanı ve Askeri Tesisler Endüstriyel Binalar Hotel ve Turistik Kompleksler Eğitim Binaları Spor Kompleksleri Konutlar

EKON, alt yapı ve endüstriyel tesislerin, planlama ve dizayn aşamasından mühendislik ve temin dahil, devreye alma ve teslimine kadar proje döngüsünün tüm hizmetlerini sağlayabilen önde gelen müteahhitlik ve mühendislik firmasıdır. 35 yılı aşkın tecrübesiyle Ekon, yüksek standartlarda mühendislik, müteahhitlik ve yönetim uzmanlığı gerektiren büyük ölçekli, karmaşık ve zorlu projeleri, performans garantilerini sağlayarak zamanında ve başarıyla gerçekleştirmektedir. Faaliyet Alanlarımız: Basit / Kombine Çevrim Santralleri Kömürlü Termik Santralleri Hidroelektrik Santraller Güneş Santralleri Atık’dan Enerji Elde Etme Tesisleri Çimento Fabrikaları Kırma & Eleme Tesisleri Malzeme Yükleme-Boşaltma & Stoklama Çözümleri Öğütme Tesisleri Çelikhaneler (Elektrik Ark Ocağı, Yüksek Fırınlar) Sünger Demir Tesisleri (DRI) Sürekli Döküm Tesisleri Sıcak & Soğuk Haddehaneler Gaz Soğutma ve Temizleme Tesisleri Hava Ayrıştırma Tesisleri Tozsuzlaştırma Tesisleri Şeker Fabrikaları & Rafinerileri Gıda & Meşrubat Fabrikaları Atık Arıtma Tesisleri Havalimanı ve Askeri Tesisler Endüstriyel Binalar Hotel ve Turistik Kompleksler Eğitim Binaları Spor Kompleksleri Konutlar

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 1. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ekon Endüstri İnşaat ve Ticaret A.Ş. Şirketi tarafından yapılmaktadır.2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi: Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kişisel veri envanterinde ve kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde işlenmektedir.i. Kimlik (ad soyad, doğum tarihi, medeni hali, cinsiyet, nüfus kaydı belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi)ii. Askerlik Durumu iii. Sürücü Belgesi iv. Yerleşim belgesi v. İletişim (adres, e-posta adresi, telefon no) vi. Finans (ücreti, iban numarası, kümülatif vergi matrahı) vii. Mesleki Deneyim (özgeçmiş, diploma, öğrenim bilgileri, iş tecrübesi, yabancı dil bilgisi, bilgisayar, katıldığı eğitimler kurslar)viii. Fotoğraf ix. İşkur Kaydı, x. Emekli ise emeklilik kaydı xi. Önceki işyerinden alınmış işten ayrılma bildirgesi xii. Özlük (bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları)3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesi: Aşağıda başlıkları belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz, kişisel veri envanterinde ve kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde işlenmektedir.i. Sağlık Bilgileri (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri)ii. Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (adli sicil kaydı) 4. Kişisel Veri işlenme amaçları: Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilmektedir.i. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesiii. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi iii. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi iv. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması v. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi vi. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesivii. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi viii. Ücret Politikasının Yürütülmesi ix. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini x. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi xi. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi xii. Şirketin Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması, İcrası ve Şirket’in ve Şirket’le İş İlişkisi İçerisinde Olan İlgili Kişilerin Hukuki, Teknik ve Ticari İş Güvenliğinin Temini5. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi: Kişisel Verileriniz, özgeçmişleriniz, özlük dosyası işlemleriniz, işyeri politika ve prosedürlerimizin yürütülmesi için gerekli olan yöntemler ve iş bulma siteleri tarafından Şirketimiz ile paylaşılan bilgiler aracılığı ile tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:i. Açık rıza, ii. Kanunlarda öngörülmesi (İş Kanunu, Sosyal Sı̇gortalar ve Genel Sağlık Sı̇gortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve tüm ilgili mevzuat),iii. İş Sözleşmesi imzalanması, iv. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,v. Veri sorumlusunun meşru menfaati, vi. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,vii. Özel nitelikli “sağlık verileriniz” açısından, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi kapsamında işyeri hekimi tarafından işlenecektir ve açık rızanız kapsamında diğer ilgili departmanlar tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklı yerine getirilmesi gerekli yükümlülükler nedeniyle işlenecektir.viii. Özel nitelikli “kılık kıyafet verileriniz” açısından, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında koruyucu donanım ve ekipman ile iş kıyafeti verilmesi için beden bilgileriz açık rızanıza istinaden işlenecektir.ix. Özel nitelikli “ceza mahkumiyet ve güvenlik tedbirleri verileriniz” açısından, adli sicil belgeniz açık rızanıza istinaden işlenecektir.7. Kişisel verilerinizin aktarılması - Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki alıcı grupları ile Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen şartlar altında ve şekilde aktarılabilecektir.i. İş Ortağı: Veri sorumlusunun ticari faaliyetleri yürüttüğü, ticari ilişki içerisinde bulunduğu taraflardır. Personelin iş sözleşmesi kapsamındaki işlerin ifası için görevlendirildikleri başka işyerleri ve işverenler de bu kapsamda değerlendirilir. İş ortaklığına konu ticari faaliyetleri içeren sözleşme hükümlerinin ifası amacıyla ve ancak bu amaçla sınırlı olarak veri aktarımı sağlanacaktır.ii. Hissedarlar: Veri Sorumlusunun Şirket'inde hisselere (paylara) sahip olan gerçek veya tüzel kişilerdir. Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketleri başlıklı bölümünde her şirket türüne özgü hükümler başta olmak üzere Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca doğan bilgi verme ve benzeri yükümlülüklerimiz kapsamında hissedarlarımıza veri aktarımı yapılacaktır.iii. Tedarikçi: Veri sorumlusunun ticari faaliyetleri kapsamında hizmet alımına yönelik hizmet sözleşmesine ve/veya vekalet sözleşmesine dayanarak Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içinde olan taraflardır. Veri Sorumlusunun ticari faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli hizmetlerin alınmasına yönelik yapılan sözleşmelerin ifası için ve ancak bu amaçla sınırlı olarak veri aktarımı sağlanacaktır. Örneğin müşteri ilişkileri yönetim şirketi, mali müşavirler, avukatlar, OSGB Şirketi.iv. Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları: Veri Sorumlusundan bilgi ve belge talep etmeye ilgili mevzuatlarıyla yetkilendirilmiş bulunan ve ayrıca Veri Sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için aktarım yapması gerekli kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Veri Sorumlusu, ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Yetkili kamu Kurum ve Kuruluşlarına veri aktarımı sağlayacaktır.8. Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarımı: Kişisel Verileriniz, aşağıdaki sebeplerle yurtdışına aktarılmaktadır.i. Şirketimizde kullanılan e-posta sunucularının yurtdışında olması sebebiyle yurtdışına aktarılabilmektedir.9. Haklarınız - Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:i. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, ii. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,iii. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme, iv. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,vi. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,vii. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme,viii. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,ix. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme,x. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili sorularınızı yazılı olarak İnsan Kaynakları Birimi’ne iletebilirsiniz.10. Yükümlülükleriniz Erişiminiz bulunan her kişisel verinin Kanun ve diğer yasal mevzuat ile uyumlu olarak işlendiğinden emin olmalısınız. Bu yükümlülük, Şirket'in çalışanları ile müşterileri ve verileri işlenen üçüncü taraflar için eşit derecede geçerlidir. Söz konusu kişisel verileri, Şirket ile olan hizmet ilişkinizin amaçları ile bağlantılı olarak ve bu amaçların gerektirdiği ölçü haricinde kullanmamalısınız. Üçüncü bir kişinin kişisel verisini Şirkete verdiğiniz takdirde (örneğin acil durumda iletişim kurulacak kişinin iletişim bilgileri), söz konusu kişinin, Kanun kapsamında veri işlemeye rıza verme ve yapılan gizlilik bildirimlerini kabul etme konusunda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi, kaydedilmesi, depolanması, işlenmesi, aktarılması hakkında aydınlatılarak bilgilendirildim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane.

İş Hazırlama Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Hazırlama Teknikeri İş Hazırlama Teknikeri Maaşları İş Hazırlama Teknikeri Nasıl Olunur? İş Hazırlama Teknikeri Nedir? İş Hazırlama Teknikeri İş İlanları