Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Yazılım Test ve Kalite Uzmanı

Enocta

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara

Uzaktan Çalışma

Uzaktan Çalışma

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

865 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

865 başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler

 • Mühendislik Fakülteleri ya da Bilişim Teknolojileri bölümlerinden lisans diplomasına sahibi olma
 • Yazılım testleri, Mobil Uygulama testleri, Sistem testleri, Entegrasyon testleri, Yük ve Performans Testleri, test ekipmanları konularında çalışmış/bilgi sahibi olmak
 • Gereksinim mühendisliği, doğrulama ve geçerli kılma, gereksinim ve hata yönetim araçları konularında çalışmış/bilgi sahibi olmak
 • Tercihen Yazılım Test Otomasyonu (Selenium v.b.)  ve Manuel Test geliştirme konularında deneyime sahip olmak,
 • Tercihen C# ve benzeri programlama dillerinde yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak,
 • Tercihen Sürekli Entegrasyon süreçlerinde yer almış olmak ve buna yönelik araçları kullanmış olmak,
 • Tercihen, Test sürecinin etkinliğini ölçmeye yönelik metrikleri toplamak, analiz etmek ve raporlama tecrübesine sahip olmak,
 • Dinamik bir çalışma ortamında ve gerektiğinde birden fazla projede aynı anda çalışabilmek
 • Çevik yazılım geliştirme süreçlerinde (tercihen SCRUM) görev almış olma
 • Yazılı ve sözlü iletişim konusunda yetkin

İş Tanımı

 • Eğitim ve teknoloji alanında Türkiye’nin önde gelen firmalarından Enocta’nın, Ankara ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren Yazılım Geliştirme Ekibinin bir parçası olarak çalışıyor olacaksınız. İş tanımı şunları içermektedir.
 • Enocta’nın yazılım ürünlerine yeni özellik ve modüllerin eklenmesi ve mevcut özelliklerin desteğinin verilip hatalarının giderilmesi süreçlerinde Test, Kalite ve Doğrulama aşamalarında yer alma,
 • Yazılım geliştirme sürecinin, Gereksinim Analizi, Tasarım, Geliştirme, Test, Entegrasyon ve Kabul aşamalarında bulunması,
 • Sistem ve Yazılım gereksinimlerinin gözden geçirilmesi,
 • Gereksinimlere uygun doğrulama / gözden geçirme faaliyetlerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Sistemlerinde otomatize testine olanak sağlayacak Test Otomasyonu kapsamında kodlama yapılması,
 • Hata takibi ve raporlaması,
 • Doğrulama ve test sonuçlarının raporlanması ve dokümantasyonların yapılması,
 • Doğrulama ve test ortamlarının kurulması
 • SCRUM geliştirme prensipleri kapsamında 2 haftalık sprintlerle ürün geliştirme

Aday Kriterleri

2 - 4 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı

Yazılım Test Ve Kalite Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Test Ve Kalite Uzmanı Yazılım Test Ve Kalite Uzmanı Maaşları Yazılım Test Ve Kalite Uzmanı Nasıl Olunur? Yazılım Test Ve Kalite Uzmanı Nedir? Yazılım Test Ve Kalite Uzmanı İş İlanları
Enocta

Yazılım / Elektrik & Elektronik 1+

Hakkımızda

Enocta, kurumların e-öğrenme, eğitim ve gelişim için ihtiyaç duydukları hizmet ve ürünleri tek bir çatı altında toplayarak, tek noktadan çözümler üretmek amacıyla 1999 yılında kurulmuş, sektöründe öncü ve yenilikçi bir firmadır. Enocta 2006 yılından itibaren, kurumların eğitim ve gelişim süreçlerini tümüyle yöneten sistemler kurmaya başlamıştır. Enocta tarafından geliştirilen eğitim yönetim sistemi, e-öğrenme süreçlerinin yanı sıra, talep toplama, planlama, kaynak ve bütçe yönetim fonksiyonları ile, eğitim ve gelişim sürecinin tek noktadan yönetilmesini sağlamaktadır. Enocta, bugün, 100’ün üzerinde çalışanı ve çok sayıda çözüm ortağı ile kurumsal, akademik ve kamu müşterilerine, her alanda e-öğrenme içerikleri ve teknolojileri sunan, bu içerikleri Eğitim Yönetimi Altyapı ürün ve hizmetleri ile güçlendiren, vizyoner ve öncü yapısıyla e-öğrenme sektörünü her geçen gün geliştiren bir şirket olarak sektöründe lider konumdadır.

Enocta, kurumların e-öğrenme, eğitim ve gelişim için ihtiyaç duydukları hizmet ve ürünleri tek bir çatı altında toplayarak, tek noktadan çözümler üretmek amacıyla 1999 yılında kurulmuş, sektöründe öncü ve yenilikçi bir firmadır. Enocta 2006 yılından itibaren, kurumların eğitim ve gelişim süreçlerini tümüyle yöneten sistemler kurmaya başlamıştır. Enocta tarafından geliştirilen eğitim yönetim sistemi, e-öğrenme süreçlerinin yanı sıra, talep toplama, planlama, kaynak ve bütçe yönetim fonksiyonları ile, eğitim ve gelişim sürecinin tek noktadan yönetilmesini sağlamaktadır. Enocta, bugün, 100’ün üzerinde çalışanı ve çok sayıda çözüm ortağı ile kurumsal, akademik ve kamu müşterilerine, her alanda e-öğrenme içerikleri ve teknolojileri sunan, bu içerikleri Eğitim Yönetimi Altyapı ürün ve hizmetleri ile güçlendiren, vizyoner ve öncü yapısıyla e-öğrenme sektörünü her geçen gün geliştiren bir şirket olarak sektöründe lider konumdadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Avez Elektronik İletişim Eğitim Danışmanlığı Ticaret Anonim Şirketi (“Enocta” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Enocta web sitesinde alan Enocta Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiToplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi yürütülmesinin temini amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla Şirket tarafından elektronik ortamda iş başvurusu yöntemi ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.c) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizden ulaşabileceğiniz Enocta Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Referans TaahhüdüReferans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, ilgili kişilere ilişkin kişisel verilerin Avez Elektronik İletişim Eğitim Danışmanlığı Ticaret Anonim Şirketi ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.Ad-Soyad: T.C. Kimlik Numarası: Tarih:Telefon:E-posta:

Detaylı Bilgi

Enocta İş İlanları

Yazılım Test Ve Kalite Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Test Ve Kalite Uzmanı Yazılım Test Ve Kalite Uzmanı Maaşları Yazılım Test Ve Kalite Uzmanı Nasıl Olunur? Yazılım Test Ve Kalite Uzmanı Nedir? Yazılım Test Ve Kalite Uzmanı İş İlanları