Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya(Serik)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Research and Development (R&...

Research and Development...

Application Count

213 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

213 application

Department

Research and Development (R&D)

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Contribute to the development of new Tomatoes varieties

Do you have passion for plants? Do you want to contribute to the Enza Zaden vision to grant worldwide access to healthy vegetables? We are looking for a creative Breeder Tomato with excellent analytical and communication skills.

As Junior Breeder Tomato, you contribute to the development of new Tomatoes varieties. You observe, evaluate and select in breeding and screening trials. You record, process and analyse breeding and screening data. With the collected information, you are able to create new varieties for the designated markets. The screening trials are located in the greenhouses on various locations in and outside the Turkey, so traveling will be part of your job.

You are part of the Tomato Breeding team consisting of experienced breeders, assistants and technicians. You will work closely together with colleagues of other departments, ranging from commercial specialists to researchers.

Your power

When you see a crop your analytical skills are triggered making you notice every detail and assessing their relevance. You efficiently translate breeding data and market trends into practical breeding programs. You are eager to learn and to develop yourself to become an all-round breeder.

Modern methods of breeding and phytopathology are your main professional interests. You can cooperate with a team but also work independently. Furthermore you are an enthusiastic entrepreneur who sees new possibilities and comes with creative ideas. You have a valid driver's license B and are willing to travel abroad.

In short, you:

  • have a BSc or MSc degree in Plant Science;
  • have preferably 3 years of relevant working experience. Experience in vegetables is a plus;
  • have good communication skills in the English language.

Our power

Enza Zaden is a vegetable breeding company that develops vegetable varieties. We produce and sell the seeds of these varieties all over the world. Both for conventional and organic growers.

For more than 80 years we are working with the best that nature offers. We support this with state-of-the-art technologies to speed up our breeding process. That is really necessary, because currently the development of a new vegetable variety takes up 6 to 10 years.

The results? Strong, healthy, tasty and climate-proof vegetable varieties with higher yield per square meter and less need of crop protection products or fertilizer.

Our strength? More than 2000 passionate colleagues worldwide working together on the vegetables of tomorrow. Therefore, we continuously invest in knowledge and skills with our Enza Academy and under the flag of enzActive we organise various sports activities to stay healthy.

Preferred Candidate

3 - 3 years of experience
Bachelor’s(Graduate)

Bitki Islahçı Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bitki Islahçı Asistanı Bitki Islahçı Asistanı Maaşları Bitki Islahçı Asistanı Nasıl Olunur? Bitki Islahçı Asistanı Nedir? Bitki Islahçı Asistanı İş İlanları
Enza Zaden Tarım Ar-ge Taş.ve Tic.A.Ş.

Tarım / Ziraat / Sebze Tohum Islahı

Hakkımızda

We are an independent vegetable seed company, breeding, producing and marketing our varieties all over the world. There's a good chance that you'll find our tomatoes, cucumbers, sweet peppers, lettuce or other vegetables on your plate, no matter where you are. We are a company with a supportive, energetic culture. As an employee of Enza Zaden, you’ll have more than 1700 colleagues of 40 nationalities worldwide. Strong team players with an entrepreneurial spirit who easily take responsibilities is exactly what we like to see in our employees here at Enza Zaden.

We are an independent vegetable seed company, breeding, producing and marketing our varieties all over the world. There's a good chance that you'll find our tomatoes, cucumbers, sweet peppers, lettuce or other vegetables on your plate, no matter where you are. We are a company with a supportive, energetic culture. As an employee of Enza Zaden, you’ll have more than 1700 colleagues of 40 nationalities worldwide. Strong team players with an entrepreneurial spirit who easily take responsibilities is exactly what we like to see in our employees here at Enza Zaden.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Bu izin formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (6698 Sayılı Kanun) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınız ile mevcut iş sözleşmenizin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanmıştır.Bu İzin Formu ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamında “Kişisel Veri”; iş sözleşmesi dâhilinde işe girişinizden itibaren iş başvuru formunda ve personel özlük dosyanızda yer alan bilgileriniz de dâhil olmak üzere her türlü güncel bilgi anlamına gelecektir. Bu bilgiler, yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda elde edilebilecektir.Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. Veri sorumlusu olarak, Kişisel Veri’nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve aktarabileceğini belirtir, bu kapsamda şirketimiz ve Grup Şirketleri, bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişiler tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.Şirketimiz başta 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Genel Sağlık ve Sosyal Sigortalar Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler (Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İŞ-KUR Müdürlüğü ilgili Bakanlıklar vb.) tarafından yayınlanmış olan ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerin ifası amacı ile kişisel verilerinizi işlemektedir.Şirketimiz kişisel verilerinizi, yukarıda tanımlanan yasal yükümlülükler haricinde özel günlerde, yapılan iç iletişim etkinliklerinde kullanılmak üzere saklayabilir ve işleyebilir.Biyometrik verileriniz, çalışanların devamlılığı ve takibi konusunda kullanılmakta olan sistemler tarafından kaydedilmekte ve işlenmektedir.Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında işveren olarak; Şirketler Grubuna bağlı şirketlere, ortak firmalarımıza, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.Kişisel Verileriniz, iş sözleşmenizin devamı süresince iş sözleşmenizin sona erdiği tarihten itibaren ilgili tüm yasal mevzuat uygun sürelerde ve koşullarda saklanmak durumunda olduğunu ve yasal süreler sonunda yok edileceğini bildiririz.Şirketimize müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. Kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgileri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizi münhasıran otomatik sistemler ve analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.ONAY: Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; işbu bilgilendirme ve izin formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, şirketinizin ve/veya şirketinizin ortakları, Tekno Şirketler Grubu çatısı altındaki firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis.

Bitki Islahçı Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bitki Islahçı Asistanı Bitki Islahçı Asistanı Maaşları Bitki Islahçı Asistanı Nasıl Olunur? Bitki Islahçı Asistanı Nedir? Bitki Islahçı Asistanı İş İlanları