Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Sağlık Emniyet Çevre Yöneticisi

Exacons Proje ve Taahhüt A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara, Kırıkkale, İstanbul(Asya)(Ataşehir)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Başvuru Sayısı

515 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

515 başvuru

Departman

İş Sağlığı ve Güvenliği

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Türkiye genelindeki Petrol ve Gaz Sektörüne ait tesislerdeki Projelerimizde görevlendirilmek üzere; Şantiye Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Birimi Yöneticisi pozisyonunda adaylar aranmaktadır. 


ARANAN NİTELİKLER:

 • Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden yüksek lisans veya lisans derecesi ile mezun olmak.
 • Petrol, Gaz veya Kimya Sektöründe bakım, inşaat veya işletme konularında, rafineri ve terminal projelerinde en az 8 yıllık deneyime sahibi olmak. Bu deneyimin en az 5 yıllık bölümünde SEÇ konularında yönetici pozisyonunda görev almış olmak.
 • SEÇ konularında, ulusal mevzuata hâkim olmak ve uluslararası standartları takip edebilecek, yorum yapabilecek nitelikte yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • A veya B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesine sahip veya dengi uluslararası (NEBOSH, IOSH, vb.) sertifikalardan en az birine sahip olmak.
 • ISO 9001, ISO 45001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemi Standartlarına hâkim, tercihen bu standartlardan en az birinden denetçi eğitimini tamamlamış ve iç denetim yapma ve yönetme konusunda deneyim sahibi olmak.
 • Proje sahalarında aktif olarak denetim ve kontrol hizmetine engel, kalıcı veya süreklilik arz eden bir sağlık sorunu (kapalı alan/yüksekte çalışma korkusu, yüksek tansiyon hastası, vb.) bulunmamak. 
 • Bilgisayar ve MS Office sistemlerine ait uygulama programlarını etkin olarak kullanmak ve raporlama yapabilmek.
 • Erkek adaylar için, askerlik görevini tamamlamış olmak.
 • Sürücü belgesine sahip olmak.


GÖREV TANIMI:

 • Saha ekibinin çalışmalarını Proje SEÇ Planı gereklilikleri doğrultusunda yürütmesini sağlamak, saha uygulamalarını ve denetim programını izlemek, tespit edilen gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlayarak ilgili taraflara raporlamak.
 • Projede; tüzel ve özel kişiler, adli ve idari merciler, müşteri ve müşteri temsilcileri ve benzer kuruluşlar nezdinde; SEÇ konularında Şirketi temsil etmek.
 • Projede, SEÇ konularında yürütülecek faaliyetler için; teknik ve kapsamına uygun bütünlük ile kurgulanmış bir yapıda oluşturulan planlara ve personel organizasyonuna ait uygulamaları bütünleştirebilmede genel sorumluluğu ve yükümlülüğü taşımak.
 • Proje yönetimi tarafından SEÇ konularında alınan kararları ilgili taraflara duyurmak ve belirlenen uygulamaların denetimini, takibini ve raporlanmasını yapmak.
 • Yürütülen tüm SEÇ faaliyetlerini; bu konudaki yasalar ve ilgili mevzuat yönetmeliklerine, projelerdeki müşteri şartnamelerine uygunluğunun güvencesini sağlayacak şekilde planlamak, doküman haline getirmek ve uygulama öncesi kurumsal SEÇ-K Müdürünün ve proje yönetimi üyelerinin görüşlerine sunarak, son halinin ilgili taraflara yayımlanmasına kadarki süreçlerinin koordinasyonunu sağlamak.
 • Projede, müşteri ile yapılan sözleşme kapsamındaki işler için oluşturulan planlara, müşterinin bu konulardaki proje SEÇ gereklilikleri ve ilgili yasal mevzuattaki uygulanabilir yönetmeliklere göre yürütülmesi konusunda; EXACONS Politikalarına uygun, izleme, güvence ve denetim görevini yerine getirmek.
 • Kurumsal SEÇ Politikalarını, standartlarını, prosedürlerini ve süreçlerini, işin planlama ve uygulamasına yönelik oluşturulmuş her türlü belge ve kayıt sisteminin belirlenen gereklilikler doğrultusunda sürdürülmesini sağlamak.
 • Proje SEÇ gereksinimlerine uygun olarak eğitim planının yürütülmesini ve güncelliğini sağlatmak.
 • Proje kapsamında planlanan toplantılara katılarak, bu toplantılarda SEÇ konularındaki kurumsal politika ve standartlara uygun görüş ve kararların sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Projede belirlenen SEÇ performans verilerini izlemek ve bu konularda toplanan verilerin belirlenen aralıklarda ilgili taraflara raporlanmasını sağlatmak.
 • Projede ihtiyaç duyulan ilave SEÇ dokümanlarını oluşturmak, düzenlemek ve güncelliğini sağlamak.
 • Proje personelinin SEÇ gereklilikleri konusundaki farkındalığını sağlamak, gerektiğinde konuyla ilgili bilgilendirme ve eğitimleri düzenlemek.
 • Planlı veya plansız saha denetimleri veya kontrolleri yapmak/katılmak, gereken düzeltici faaliyetleri uygulatmak ve belgelendirmek.
 • İlgili tarafları sahada yürütülen faaliyetlerle ilgili riskler hakkında bilgilendirmek ve/veya olası yeni risk koşulları hakkında uyarmak.
 • Sahada yeterli sayıda ve uygun tipte KKE dağıtımını ve kullanımını sağlamak,
 • Sahada, kullanım öncesi ve sonrası tüm donanımların SEÇ açısından incelenmesi, kontrol edilmesi ve gerekli belgelerin eksiksiz bulundurulması süreçlerini güvence altına alınmasını sağlatmak.
 • Sahadaki işlere özel risk değerlendirmelerinin oluşturulması ve konuyla ilgili süreçlerin yürütülmesini sağlatmak.
 • Proje personeline SEÇ konularında liderlik etmek ve rol model olmak.

Aday Kriterleri

5 - 8 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf, Tecilli
B sınıfı

Sağlık Emniyet Çevre Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Sağlık Emniyet Çevre Uzmanı Sağlık Emniyet Çevre Uzmanı Maaşları Sağlık Emniyet Çevre Uzmanı Nasıl Olunur? Sağlık Emniyet Çevre Uzmanı Nedir? Sağlık Emniyet Çevre Uzmanı İş İlanları
Exacons Proje ve Taahhüt A.Ş.

Elektrik & Elektronik Proje Taahhüt

Hakkımızda

Headquartered in Istanbul, Turkey, EXACONS is a specialized project delivery and contracting company with vast global experience in delivery of highly complex Oil & Gas projects world-wide. EXACONS’ s flexible tailor-made structure was well planned, thought through and sufficiently dynamically robust to meet the ultimate needs of both the business and the operations functions from the project management perspective. Thus, we offer a wide range of services through these business units: Oil & Gas; Upstream and Downstream Our diverse services include: · Program and project management · Engineering and Design · Procurement · Construction · Specialised Maintenance · Commissioning

Headquartered in Istanbul, Turkey, EXACONS is a specialized project delivery and contracting company with vast global experience in delivery of highly complex Oil & Gas projects world-wide. EXACONS’ s flexible tailor-made structure was well planned, thought through and sufficiently dynamically robust to meet the ultimate needs of both the business and the operations functions from the project management perspective. Thus, we offer a wide range of services through these business units: Oil & Gas; Upstream and Downstream Our diverse services include: · Program and project management · Engineering and Design · Procurement · Construction · Specialised Maintenance · Commissioning

Şirket Sayfasına Git

Sağlık Emniyet Çevre Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Sağlık Emniyet Çevre Uzmanı Sağlık Emniyet Çevre Uzmanı Maaşları Sağlık Emniyet Çevre Uzmanı Nasıl Olunur? Sağlık Emniyet Çevre Uzmanı Nedir? Sağlık Emniyet Çevre Uzmanı İş İlanları