Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Konya
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Planlama

Planlama

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Planlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun, 

Üretim Planlama konusunda en az 2 yıl tecrübesi olan, 

ERP sistemleri yönetimi konusunda  en az 2 yıl tecrübesi olan,

Tercihen Netsis üretim modülünde deneyimli,

Raporlama konusunda bilgi sahibi,

MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen, 

Yalın üretim konusunda bilgili, 

İletişim gücü kuvvetli, gelişmeye ve öğrenmeye açık, analitik yaklaşım ve problem çözme yetkinliği yüksek,  ekip çalışmasına yatkın, dinamik,

Tercihen İngilizce bilen,

Konya'da ikamet eden 


İş Tanımı;

ERP,  veri tabanı,  sahadan veri toplama ve CRM programlarını takip etmek,

Kayıt akışlarını takip etmek,

Personele kullanılan programlar doğrultusunda eğitim vermek,

İhtiyaç duyulan raporları hazırlamak,

Diğer departmanlarla koordineli çalışarak şirketteki iş süreçlerinin etkin ve verimli şekilde gerçekleşmesine yardımcı olmak,

İyileştirme süreçlerinde görev almak,

Tüm faaliyetlerini raporlamak.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf

ERP Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

ERP Uzmanı ERP Uzmanı Maaşları ERP Uzmanı Nasıl Olunur? ERP Uzmanı Nedir? ERP Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Fesan Makina 2011 yılında kurulmuştur. Treyler ve araç üstü ekipmanlar sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarından biridir. Nisan 2018 tarihinden itibaren 3. OSB'de 12.000 metrekare kapalı alanı olan yeni tesisinde üretime devam etmektedir.

Fesan Makina 2011 yılında kurulmuştur. Treyler ve araç üstü ekipmanlar sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarından biridir. Nisan 2018 tarihinden itibaren 3. OSB'de 12.000 metrekare kapalı alanı olan yeni tesisinde üretime devam etmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

FESAN MAKİNA OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI(GENEL VERİ) POLİTİKASI 1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR1.1. GirişFESAN MAKİNA OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önem veriyor ve tüm planlama vefaaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Bu bilinçle, gerek Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatmayükümlülüğünü yerine getirmek gerekse kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında aldığımız tüm idari ve tekniktedbirleri bildirmek adına işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisinesunmaktayız. 1.2. Politikanın Amacıİşbu Politika’nın temel amacı, hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yöneliksistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket İş Ortakları, ÇalışanAdayları’mız, Ziyaretçiler’imiz, Şirket ve Grup Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler ve Üçüncü Kişiler başta olmak üzerekişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirmektir. Bu şekilde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişiselverilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verileredair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir. 1.3. Politikanın Kapsamı ve Kişisel Veri SahipleriBu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, ŞirketPaydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket İş Ortakları, Çalışan Adayları’mız, Ziyaretçiler’imiz, Şirket ve Grup Şirket Müşterileri,Potansiyel Müşteriler ve Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişiler içinhazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişiverilerine uygulanmayacaktır. Şirketimiz bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahipleri’ni Kanun hakkındabilgilendirmektedir. Şirketimiz çalışanları için, Çalışanlar için Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası uygulanacaktır. Verininaşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veriişleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde de işbu Politika uygulanmayacaktır.Bu kapsamda işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki gibidir: Şirket Paydaşı: Şirket’in Paydaşı gerçek kişilerdir.Şirket Gerçek Kişi İş Ortağı: Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişilerdir.Şirket İş Ortaklarının Paydaşı, Yetkilisi, Çalışanı: Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzelkişilerin (iş ortağı, tedarikçi gibi) çalışanları, Paydaşları ve yetkilileri dâhil olmak üzere, tüm gerçek kişilerdir.Şirket Yetkilisi: Şirket’in yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişilerdir.Çalışan Adayı: Şirket’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirket’inincelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.Şirket Müşterisi: Şirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirket’in sunmuş olduğu ürün vehizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir.Grup Şirket Müşterisi: Şirket’in Grup Şirketleri ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın ŞirketGrup Şirketleri’nin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir.Potansiyel Müşteri: Şirket’in ürün ve hizmetlerini kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahipolabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişilerdir.Ziyaretçi: Şirket’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla giren veya internet sitelerini herhangi bir amaç ileziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.Üçüncü Kişi: Şirket Çalışanları için hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına ve buPolitikada herhangi bir kişisel veri sahibi kategorisine girmeyen diğer gerçek kişilerdir.1.4.Tanımlarİşbu Politika’da yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder:Şirket/ Şirketimiz: FESAN MAKİNA OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’dir.Kişisel Veri/Veriler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.Özel Nitelikli Kişisel Veri/Veriler: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılıkkıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ilebiyometrik ve genetik verilerdir.Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sistemininparçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi: Şirket Paydaşlarını ve Çalışanlarını, Şirket İş Ortaklarını, Şirket Yetkililerini, ÇalışanAdaylarını, Ziyaretçileri, Şirket ve Grup Şirket Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri, Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi şirkettarafından işlenen kişileri ifade eder.Grup Şirket: Şirket’in bağlı olduğu gruba bağlı şirket/şirketleri ifade eder.Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemini ifade eder.Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından veyönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.Anonim Hale Getirme: Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbirsurette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.1.5. Politikanın YürürlüğüŞirket tarafından düzenlenerek yayınlandığı tarihinde yürürlüğe giren işbu Politika, Şirket’in internet sitesinde(www. Fesanmakina. com) yayımlanır ve Kişisel Veri Sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

ERP Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

ERP Uzmanı ERP Uzmanı Maaşları ERP Uzmanı Nasıl Olunur? ERP Uzmanı Nedir? ERP Uzmanı İş İlanları