Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Gebze), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Depo / Antrepo

Depo / Antrepo

Başvuru Sayısı

662 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

662 başvuru

Departman

Depo / Antrepo

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Fonex Kozmetik, uluslararası standartlarda üretim yaparak, ülkemizde ve 50 ülkede, 15’den fazla tescilli ve distribütörlüğünü üstlendiği uluslararası markaları ile tüketicilerine ve profesyonel kullanıcılarına kişisel bakım, saç bakımı, saç şekillendirme ve elektronik kuaför ekipmanı ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunan, yüksek kalite anlayışı, Ar-ge yatırımları, Üretim teknolojisi, sürekli inovasyon felsefesi ve müşteri odaklılık düşüncesini benimseyen, bugün ve gelecekte daha sağlıklı ve fonksiyonel ürünler ve hizmetler geliştirme hedefinde olan ve %100 Türk sermayesi ile faaliyet gösteren bir kozmetik markasıdır.


 

İş tanımı:

İrsaliyendirme,faturalandırma,sevkiyat organizasyonunu yapabilecek

-logo yazlım programını iyi derecede kullanan

-Ürünleri yüklemeye hazır bir vaziyette sevkiyatı organize etemek

-  evrakların kontrolü ve muhasebeye birimine teslimi

-Sisteme düşen siparişlerin zamanında tedarik, sevkiyat ve teslimat aşamalarını yapmak, Ürün yükleme ve sevk süreçlerinde etkin rol oynamak


 

Nitelikler

- Güçlü iletişim, planlama ve organizasyon yeteneğine sahip,

- MS Office programlarına kullanabilen,

- Yoğun çalışma ortamında sonuç odaklı olabilen,

- Takım çalışmasına yatkın, iletişime önem veren

- Logo programı kullanımı birinci öncelik

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Depo Sevkiyat Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo Sevkiyat Müdürü Depo Sevkiyat Müdürü Maaşları Depo Sevkiyat Müdürü Nasıl Olunur? Depo Sevkiyat Müdürü Nedir? Depo Sevkiyat Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

Fonex Kozmetik, uluslararası standartlarda üretim yaparak, İç piyasada ve 50 ülkede, 15’den fazla tescilli ve distribütörlüğünü üstlendiği uluslararası markası ile tüketicilerine ve profesyonel kullanıcılarına kişisel bakım, saç bakımı, saç şekillendirme ve elektronik kuaför ekipmanı ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunan, üstün kalite anlayışı, Ar-ge yatırımları, Üretim teknolojisi, sürekli İnovasyon felsefesi ve müşteri odaklılık düşüncesini benimseyen, bugün ve gelecekte daha sağlıklı ve fonksiyonel ürünler ve hizmetler geliştirme hedefinde olan ve %100 Türk sermayesi ile faaliyet gösteren bir kozmetik markasıdır.

Fonex Kozmetik, uluslararası standartlarda üretim yaparak, İç piyasada ve 50 ülkede, 15’den fazla tescilli ve distribütörlüğünü üstlendiği uluslararası markası ile tüketicilerine ve profesyonel kullanıcılarına kişisel bakım, saç bakımı, saç şekillendirme ve elektronik kuaför ekipmanı ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunan, üstün kalite anlayışı, Ar-ge yatırımları, Üretim teknolojisi, sürekli İnovasyon felsefesi ve müşteri odaklılık düşüncesini benimseyen, bugün ve gelecekte daha sağlıklı ve fonksiyonel ürünler ve hizmetler geliştirme hedefinde olan ve %100 Türk sermayesi ile faaliyet gösteren bir kozmetik markasıdır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİFonex Kozmetik Sağlık ve Eğtim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;MADDE 1: VERİ SORUMLUSUKişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Fonex Kozmetik Sağlık ve Eğtim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:Adres : İnönü Mah. Gebze Güzeller OSB Aşık Veysel Sok. No:3/1 41400-Gebze/KOCAELİTelefon : 0212 618 41 42MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIKişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:a- İnsan kaynakları süreçlerini yürütmekb- Kurumsal iletişimi sağlamakc- Şirket güvenliğini sağlamakd- İstatistiksel çalışmalar yapabilmeke- İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmekf- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakg- Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamakh- Yasal raporlamalar yapmaki- Çağrı merkezi süreçlerini yönetmekj- İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmekk- Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmakMADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACIMüşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİKişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:a- Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,b- Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanmasıc- Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olmasıd- Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanmasıe- Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesif- Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunmasıMADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARIKişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmeb- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmec- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmed- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmee- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemef- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemeg- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeh- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmei- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmeSaygılarımıza;Fonex Kozmetik Sağlık ve Eğtim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

FONEX KOZMETİK SAĞ. VE EĞT. HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş İlanları

Depo Sevkiyat Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo Sevkiyat Müdürü Depo Sevkiyat Müdürü Maaşları Depo Sevkiyat Müdürü Nasıl Olunur? Depo Sevkiyat Müdürü Nedir? Depo Sevkiyat Müdürü İş İlanları