Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Emc Test Mühendisi

GCS TEST

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Mühendislik

Mühendislik

Başvuru Sayısı

209 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

209 başvuru

Departman

Mühendislik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Uluslararası test, denetim ve belgelendirme alanlarında akredite olarak hizmet sunan firmamızda, EMC Test Mühendisi olarak görev alacak öğrenmeye açık ve aktif ekip arkadaşı aramaktayız:

 • Üniversitelerin Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği veya  Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • İyi seviyede İngilizce bilen,
 • MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,
 • Elektromanyetik alan teorisi, RF sistemler, elektriksel güvenlik konularında bilgi sahibi olan,
 • Elektronik test cihazlarını kullanma becerisi olan,
 • Ulusal-uluslararası teknik yönetmelikleri okuma ve anlama becerisine sahip,
 • EMC test standartları uygulamalarında tecrübeli veya bu konulara ilgili olan,
 • İletişim becerileri yüksek, güvenilir, ekip çalışmasına uyumlu,
 • Analitik düşünme, problem çözme yeteneğine sahip,
 • Planlama, raporlama ve iş takibi yapabilen,
 • Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan ve B sınıfı ehliyete sahip, aktif araç kullanabilen,
 • Dinamik, iş motivasyonu yüksek,


İŞ TANIMI

Araçların ve ürünlerin ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre testlerinin yapılması 

İlgili yönetmeliklerin takibi ve incelenmesi 

Kalite yönetim sistemleri ve akreditasyon gerekliliklerine uygun çalışmalar yapılması 

Testlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması 

Test cihazlarının kullanımı ve uygunluğunun takibi

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Muaf, Yapıldı
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)
B sınıfı

Elektronik Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektronik Mühendisi Elektronik Mühendisi Maaşları Elektronik Mühendisi Nasıl Olunur? Elektronik Mühendisi Nedir? Elektronik Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

GCS is technical service & certification body who works on testing, auditing, inspection and automotive type approval. With its experienced engineering team, ISO 17025 accredited laboratories, test systems and international partners a reliable solution center for manufacturers. GCS TEST is designated technical service by Germany type approval authority, Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) for vehicles, systems and components. (A - ISO 17025; B - ISO 17020; C- ISO 17021; D - ISO 17020 & 17025).

GCS is technical service & certification body who works on testing, auditing, inspection and automotive type approval. With its experienced engineering team, ISO 17025 accredited laboratories, test systems and international partners a reliable solution center for manufacturers. GCS TEST is designated technical service by Germany type approval authority, Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) for vehicles, systems and components. (A - ISO 17025; B - ISO 17020; C- ISO 17021; D - ISO 17020 & 17025).

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

GCS TEST DENETİM VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİİşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.GCS TEST DENETİM VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. (“İşyeri”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve işe alım faaliyetine özel olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;Kişisel veri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.MADDE 1 - VERİ SORUMLUSU: Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla GCS TEST DENETİM VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:Adres: Atatürk Mah. Ekincioğlu Sok. No: 39Ataşehir / İstanbul / TURKEYTelefon: +90 216 577 10 04e-mail: info@gcs-lab.comMADDE 2 - İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI: Çalışan adaylarına ait olup tarafımızca işlenen kişisel veri özgeçmiş, özlük, kimlik, iletişim, mesleki deneyim, bilgi talebi-itibar verisi, görsel ve işitsel kayıtlar ve referans kişi bilgisi, tarafınızca bilgilerinin paylaşılması konusunda kendisinden açık rıza aldığınızı belirttiğiniz referans kişi bilgisi, 3. Kişi bilgisi olup, çalışan adaylarının seçme-yerleştirme süreci, başvuru süreci, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, uygun pozisyon açılması halinde başvuru ve işe alım süreci için iletişime geçilmesi, saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.MADDE 3 - KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI: Bu aydınlatma metnine konu kişisel verileriniz başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla yurtiçinde yerleşik gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılır.MADDE 4 - KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ: Çalışan adayının kişisel verileri, ilgili kişinin fiziksel ortamda özgeçmişini teslim etmesi, sözlü ve/veya yazılı mülakatlar, özel istihdam bürolarından ya da istihdam sağlayan online platformlardan temin edilmesi (Kariyer.Net, LinkedIn vb.) veya e-posta benzeri sanal yöntemlerle göndermesi yoluyla matbu ve elektronik toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep aşağıdadır:a- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıMADDE 5 - KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ: Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel veriler, verinin işlenmesinden itibaren 1 yıl süre ile fiziki veya elektronik saklanır ve süre sonunda imha edilir.MADDE 6 - İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmeb- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmec- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmed- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemee- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemef- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeg- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeh- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmeMADDE 7 – BAŞVURU USULÜ: Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.Başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.Saygılarımızla;GCS TEST DENETİM VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. Adres: Atatürk Mah. Ekincioğlu Sok. No: 39Ataşehir / İstanbul / TURKEYTelefon: +90 216 577 10 04e-mail: info@gcs-lab.com

Detaylı Bilgi

GCS TEST İş İlanları

Elektronik Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektronik Mühendisi Elektronik Mühendisi Maaşları Elektronik Mühendisi Nasıl Olunur? Elektronik Mühendisi Nedir? Elektronik Mühendisi İş İlanları