Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Pazarlama Yöneticisi / Yönetmeni

Hekim Yapı Endüstrisi San.ve Tic.A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin tercihen İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık  bölümünden mezun,
 • Yapı Malzemeleri sektöründe en az 7 yıl pazarlama ve satış deneyimi olan,
 • Bayi satış sistemi ile çalışmış,
 • Yurt içi seyahat engeli bulunmayan ve sık seyahat edebilecek,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
 • Disiplinli çalışmayı seven, sorumluluk sahibi,
 • Müşteri ve sonuç odaklı çalışabilecek,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış / askerlikle ilişiği bulunmayan,
 • Aktif araç kullanabilen,
 • İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden / edebilecek olan PAZARLAMA YÖNETİCİSİ arayışımız bulunmaktadır.

 İŞ TANIMI

Yapı Malzemeleri alanında faaliyet gösteren Hekim Yapı A.Ş. firmamızın Pazarlama ve Satış departmanında;

 • Firma ile müşteri arasında etkin bir diyalog kurulması,
 • Yıllık faaliyet/pazarlama planının hazırlanması,
 • Bayi sistemi içesinde aktif rol alınması,
 • Yurtiçi projelerle ilgili pazar geliştirilmesi,
 • Müşteri ziyaretlerinin yapılması,
 • Eğitim etkinliklerinin organize edilmesi,
 • Pazar araştırması yapılması ve raporlanması süreçlerinde aktif rol alınması

Aday Kriterleri

En az 7 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Pazarlama Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Pazarlama Yöneticisi / Yönetmeni Pazarlama Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Pazarlama Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Pazarlama Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Pazarlama Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında DüzenlenenÇalışan Adayları İçin Aydınlatma Metni6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” madde başlığı altında, veri sorumlusunun kişisel verisi işlenen gerçek kişileri (“ilgili kişi”); veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK’nın 11. maddesinde yer verilen hakları konularında bilgilendirmesi hususunda yükümlülük getirmiştir.İşbu Aydınlatma Metni, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.1. Veri Sorumlusunun KimliğiVeri Sorumlusu İSTANBUL Ticaret Sicili nezdinde 577964 sicil numarası ile kayıtlı, 0461036158500010 Mersis numaralı, şirket merkezi GÜZELYALI MAH. İSTASYON CAD. EGEMEN SK. NO:11 PENDİK/İSTANBUL adresinde bulunan HEKİM HOLDİNG A.Ş.’dir.Veri Sorumlusunun Elde Edebileceği ve İşleyebileceği Kişisel Veriler Veri sorumlusu, iş başvurusu yapan adayların özgeçmişlerinde yer alan aşağıdaki verilerini toplayabilir ve işleyebilir:Kişisel Verinin İçeriği Genel: Adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve unvan bilgisi, uyruğu, medeni hali, ikamet adresi, ev ve cep telefon numarası, e-posta adresi, imza,Askerlik Durumu: Askerlik durumu, muafiyet nedeni,Eğitim Durumu: Eğitim geçmişi, kurs/seminer bilgileri, mesleki yeterlilik bilgileri,Aile ve Yakınlar: Eş ve çocuk bilgisi (çocuk sayısı, varsa yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı),Gelir/Finans: Talep edilen maaş bilgisiYabancı Dil/Eğitim: Yabancı dil (konuşma, okuma, yazma dereceleri)Diğer Mesleki Bilgiler: İş tecrübeleri bilgileri, özgeçmiş, ön yazı, mesai bilgileri, işten ayrılma nedenleri, emeklilik durumu, referans bilgileri, iş başvurusu görüşmesi notları, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, üye olduğu kuruluşlar, katıldığı konferanslar, son işyerinden alınan çalışma belgesi,Kimlik Belirleme: TC kimlik numarası,2. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:Veri sorumlusu, aşağıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak kişisel verileri elde etmekte ve işlemektedir: İş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin tamamlanması, Şirket’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, Sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, Şirket’in uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin planlanması, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi, Sözleşmenin/sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı durumlarda kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,İş başvurusu yapan adayların, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen kişisel verileri, iş başvurusu yapan adayların veri sorumlusu ile iş ilişkisi devam ettiği süre boyunca ve kişisel verisinin, olası bir hukuki uyuşmazlıkta delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesine bağlı olarak iş ilişkisi sona erdikten sonra mevzuatta öngörülen süre kapsamında, söz konusu amaç ile sınırlı olarak saklanabilecek ve işlenebilecektir. İşe alımın yapılmaması halinde ise, sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunun değerlendirmeye alınması amacıyla 3 (üç) yıl süre ile saklanabilecek ve işlenebilecektir.3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına AktarılmasıKişisel Verileriniz yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen üçüncü kişiler ile yalnızca paylaşım amacı ve konusu ile sınırlı olarak paylaşılmaktadır: Hukuka uygun olması koşuluyla mahkeme kararı, delil talebi veya benzeri kamu kurumları tarafından talep edilebilen bilgilere yönelik taleplerin yerine getirilmesi amacıyla iş başvurusu yapan adayların adı, soyadı, ve başkaca talep edilen bilgileri mahkemeler ve ilgili kurumlara, İş başvurusu yapan adaylara ait tüm veriler, veri sorumlusunun yasal haklarının korunabilmesi için gereken durumlarda veri sorumlusunun yasal temsilcilerine, Çalışanların işe uygunluğunun denetlenebilmesi amacıyla, işe alındıkları bölüm ve/veya birim yöneticilerine, şirket hisserdarlarına, gerektiğinde grup şirketlerine,Yukarıdaki üçüncü kişilerin yanı sıra, gelecekte yukarıda sayılan üçüncü kişilere ilaveten İş başvurusu yapan adayların kişisel verilerinin başka kişilere de aktarılması söz konusu olduğu takdirde, veri sorumlusu bu durumu derhal İş başvurusu yapan adaylara email ve duyuru yolu ile bildirecektir. İş başvurusu yapan adaylarının aktarıma konu kişisel verileri, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz veri sorumlusunun insan kaynakları politikaları çerçevesinde, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; yukarıda belirtilen amaçlarla, açık rıza alınması gerektiği durumlarda açık rızaları alınmak kaydıyla veya KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında sayılan; (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya (vi) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki nedenlerine dayanarak veri sorumlusunun faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların sağlanması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanızı verdiğiniz durumlarda hiçbir sebep göstermeksizin açık rızanızı her zaman geri alabilirsiniz. Veri sorumlusunun kişisel verilerinize ilişkin olarak (i) mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülükleri, (ii) kişisel verilerin olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, (iii) kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya (iv) savunmanın tesis edilmesi hususlarına ilişkin olarak hakkı saklıdır.5. Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında HaklarınızKVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvurarak; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, KVKK’nın 7. maddesine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda sayılan, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan ve işbu metin ile sizlere bildirilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle hazırladığınızın bilgi edinme talepli dilekçenizi, Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin veri sorumlusu tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınarak yanıtlandırılır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemez.1. Bilgi edinme talepli, şirketimizin web sayfasında bulunan başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasının, başvuru sahibinin kimliğini tespit edecek kimlik /pasaport fotokopisi ile birlikte, bizzat elden veya noter aracılığı ile “Güzelyalı Mahallesi, Egemen Sokak, No.11 Pendik/İstanbul” adresine iletilmesi gerekmektedir.2. Bilgi edinme talepli, şirketimizin web sayfasında bulunan başvuru formunun, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” veya ıslak imza ile imzalandıktan sonra, başvuru sahibi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, başvuru sahibinin kimliğini tespit edecek kimlik /pasaport fotokopisi ile birlikte kvkk@hekimholding.com e-mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi gerekmektedir.3. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.Veri sorumlusu, başvurunuz üzerine talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde veri sorumlusu tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunuzun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması ve sizden bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan ücret size iade edilecektir.

Detaylı Bilgi

Pazarlama Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Pazarlama Yöneticisi / Yönetmeni Pazarlama Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Pazarlama Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Pazarlama Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Pazarlama Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları