Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Lojistik Operasyon Uzmanı

İdl Lojistik Hizmetleri A.Ş.

İstanbul(Avr.)
20 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Lojistik

Lojistik

Başvuru Sayısı

96 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

96 başvuru

Departman

Lojistik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

GENEL NİTELİKLER

 • -Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
 • -İyi veya orta derecede İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip
 • -En az 2 yıl IATA Kargo acenta operasyon ve fiyatlandırma tecrübesi olan
 • -TİO ÜDY ve DGR Sertifikası
 • -Müşteri ve acente odaklı
 • -Disiplinli, takipçi, planlama ve organizasyon yeteneği güçlü
 • -İletişimi kuvvetli, değişime ve gelişime açık, analitik düşünme yeteneğine sahip
 • -Sonuç ve çözüm odaklı
 • -Müşteri ilişkileri yönetimi konusunda deneyimli
 • -Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilen
 • -MS Office programlarına hâkim
 • -Askerlik hizmetiyle ilişiği bulunmayan (Erkek Adaylar)

 

İŞ TANIMI

 • -Günlük operasyon ve fiyatlandırma işleyişin yürütülmesi
 • -Uçak ile taşıma faaliyetleri çerçevesinde müşteri, gümrük müşavirliği, tedarikçi, yurtdışı acente ve havayolu ile iletişiminin yürütülmesi
 • -Konşimento ve gerekli dokümantasyon ile rezervasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • -Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinin yürütülmesi
 • -Yurtdışı ve yurtiçi acenteler ile yazışmaların yapılması

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : Orta, Yazma : Orta, Konuşma : Orta)

Lojistik Operasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Lojistik Operasyon Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞIMACILIK A.Ş.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİULS Havayolları Kargo Taşımacılık A.Ş. kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. 1) Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ULS Havayolları Kargo Taşımacılık A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiULS Havayolları tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.Toplanan kişisel verileriniz;• ULS Havayolları tarafında yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimizce gerekli çalışmaları yapmak ve buna bağlı iş süreçlerini yürütmek,• İnsan kaynakları ve eğitim politikaları ve süreçlerini planlamak ve icra etmek,• ULS Havayolları ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,• Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,• Kişisel verilerinizi ULS Havayollarına açıklamanıza konu olan ana sözleşmede yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,• Resmî kurumlarca öngörülen bilgi/veri saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ULS Havayollarının tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,• ULS Havayolları’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ULS Havayolları tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek• Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; ULS Havayolları tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ULS Havayolları ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (ULS tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ULS Havayolları’na ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), ULS Havayolları'nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz ULS Havayolları Genel Müdürlük, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dâhilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, internet sitemiz ve çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere; ULS Havayolları tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.5) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ULS Havayolları talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, ULS Havayolları tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ULS Havayollarına daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.Başvurunuzda;• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,• Talep konunuzunbulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak şirketimizin Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:16 Bahçelievler/İSTANBUL adresine teslim edebilirsiniz.E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@ulsairlines.com e-posta adresine yapabilirsiniz.KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı ulshavayollari@hs03.kep.tr adresimize yapabilirsiniz.Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ULS Havayolları tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ULS Havayolları kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Lojistik Operasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Lojistik Operasyon Uzmanı İş İlanları