Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Kalibrasyon Teknisyen/Tekniker Personeli

KANSUK LABORATUARI SANAYİ VE TİC. A.Ş.

İstanbul(Avr.)(Arnavutköy)
2 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Teknik

Teknik

Başvuru Sayısı

127 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

127 başvuru

Departman

Teknik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1960 yılında kurulan ve yüzde yüz yerli firma olma özelliğini koruyarak bugüne kadar ilaç ve tıbbi malzeme konusunda başarılı çalışmalar sergilemeye devam eden firmamıza "Kalibrasyon Teknisyen/Tekniker Personeli" olarak çalışacak takım arkadaşı arıyoruz.

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden, Meslek Yüksekokullarından veya Teknik Liselerden mezun
 • Genel  Metroloji ve Kalibrasyon bilgisine sahip,
 • MS Office programlarına hakim
 • Analitik düşünme ve problem çözme becerisi sahibi,
 • Ekip çalışmasına yatkın, İletişimi güçlü, takım çalışmasına uyumlu,
 • Başarı odaklı ve yüksek motivasyon sahibi,
 • Dikkat ve farkındalığı yüksek,
 • Fabrika alanlarında GMP / GLP ve Hijyen kurallarına hakim ve uyum gösterebilecek,
 • Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • İstanbul Bahçeşehir, Başakşehir Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar civarında ikamet eden veya ikamet edebilecek,

 

İŞ TANIMI

 • Kalibrasyona tabi tüm cihaz, ekipman ve yardımcı ekipmanların  kalibrasyonlarının yapılması,
 • Gereken Kalibrasyon datalarını sağlanması ,kontrolü ve uygunluğunun kontrolünün yapılması,
 • Kalibrasyon çalışmaları esnasında bölümler arası  gerekli iletişimin ve koordinasyonun yapılması,
 • Kalibrasyon  çalışmalarına eşlik edilmesi,
 • Kalibrasyon  çalışmalarının sonucunda gerekli dökümantasyon yapılması,
 • Kalibrasyon çalışmaları ile ilgili  standart operasyon prosedürlerinin hazırlanması ve güncellenmesi,
 • Kalibrasyon çalışmalarının güncelliğin sağlanması için gerekli takiplerin yapılması,

Aday Kriterleri

1 - 10 yıl arası
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Kalibrasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalibrasyon Uzmanı Kalibrasyon Uzmanı Maaşları Kalibrasyon Uzmanı Nasıl Olunur? Kalibrasyon Uzmanı Nedir? Kalibrasyon Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

1960 yılında Dr. İsmet SÖZEN tarafından kurulan ve Tolga Sözen tarafından yönetilen Kansuk Laboratuarı yüzde yüz yerli firma olma özelliğini koruyarak bugüne kadar ilaç ve tıbbi malzeme konusunda başarılı çalışmalar sergilemeye devam etmektedir. Kansuk Laboratuarı farmasötik ürünler, kan ürünleri, kan torbası ve kan merkezi cihazları konusunda çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’nin ilk ve tek kan torbası üreticisi olan Kansuk, uzun seneler bu konuda kazandığı deneyimler ve son senelerde dünya çapında tanınmış birçok firmadan aldığı distribütörlükler sayesinde bugün kan konusunda ihtisas sahibi olmuştur…

1960 yılında Dr. İsmet SÖZEN tarafından kurulan ve Tolga Sözen tarafından yönetilen Kansuk Laboratuarı yüzde yüz yerli firma olma özelliğini koruyarak bugüne kadar ilaç ve tıbbi malzeme konusunda başarılı çalışmalar sergilemeye devam etmektedir. Kansuk Laboratuarı farmasötik ürünler, kan ürünleri, kan torbası ve kan merkezi cihazları konusunda çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’nin ilk ve tek kan torbası üreticisi olan Kansuk, uzun seneler bu konuda kazandığı deneyimler ve son senelerde dünya çapında tanınmış birçok firmadan aldığı distribütörlükler sayesinde bugün kan konusunda ihtisas sahibi olmuştur…

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

İŞE ALIM SÜREÇLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmişi içerisinde yer alan adayın adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri ve mesleki tecrübesi, yabancı dil ve sertifika bilgisi, katıldığı seminerler, konferanslar ve sertifika programları, referansları ve ilgili kişiyi tanıtan tüm veriler ile varsa iş görüşmesi sürecinde gerçekleştirilen mülakat ya da sınav sonuçları, ilgili birimin adaya ilişkin değerlendirme notları gibi her türlü bilgi ve belge kişisel veri kapsamındadır.Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Kansuk Laboratuarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kansuk”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla, Kansuk Laboratuarı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile, Kansuk’un işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi, Kansuk’un ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi için gerekli insan kaynağının sağlanması gibi amaçlarla, KVKK’nun 4., 5., 6. ve diğer maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:KVKK’nun 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında kişisel verileriniz, Kansuk Laboratuarı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, Kansuk’un ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kansuk’un meşru menfaati, yasal mevzuattaki ilkelere uygun olarak ve gerektiğinde açık rıza alınması hukuki sebebine dayanarak, mail yolu ile, Kansuk’un internet sitesi vasıtasıyla, insan kaynakları siteleri vasıtasıyla (kariyer.net, linkedin v.s.), fiziki ortamda ve formlar ile toplanmaktadır.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:Kansuk Laboratuarı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda, KVKK’na ve ilgili mevzuata uygun olarak Kansuk Laboratuarı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili kılınan merciler ve diğer organlar ile paylaşılabilecektir. Yukarıda belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.4. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi: Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler veri sorumlusu tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.5. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:KVKK’nun 11. maddesi uyarınca; veri sahibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle Kansuk Laboratuarı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne başvurarak;• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZYazılı olarak talepte bulunulması halinde; İnternet sitemizde yer alan KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya KVKK’nun 11. maddesi kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir noter tasdikli bir vekâletname ile vekâleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Yassıören Mah. Fırat Sk. No:14/1 Arnavutköy, İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.Elektronik olarak talepte bulunulması halinde; KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan kansuk@hs01.kep.tr adresine, yada Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kansuk@kansuk.com e-posta adresine iletebilirsiniz.Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Prim, Yemekhane, Erzak Yardımı.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Kalibrasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalibrasyon Uzmanı Kalibrasyon Uzmanı Maaşları Kalibrasyon Uzmanı Nasıl Olunur? Kalibrasyon Uzmanı Nedir? Kalibrasyon Uzmanı İş İlanları