Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Türkiye'nin en büyük ve hızlı büyüyen gruplarından Yıldız Holding, Kerevitaş A.Ş. bünyesinde görevlendirilmek üzere"İşçi Sağlığı/İş Güvenliği ve Çevre Mühendisi" aramaktadır. Pozisyon ile ilgili kısa görev tanımı ve uygun adayların taşıması gereken özellikler aşağıda yer almaktadır.

İş Tanımı

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile şirket içi standartlar doğrultusunda tüm gerekliliklerin gerçekleştirilmesi, mevcut sistem uygulamalarının iyileştirilmesi & geliştirilmesi,

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki tüm görevlerin gerçekleştirilmesi (Rehberlik, Risk Değerlendirme, Çalışma Ortamı Gözetimi, Eğitim-Bilgilendirme-Kayıt, İlgili Birimlerle İşbirliği vb.) ve tüm bu çalışmaların hedeflerle takip edilmesi, raporlanması,Ergonomi, Acil Durum Yönetimi, Kimyasalların Yönetimi, Taşeron & İş İzin Sistemi Yönetimi,

Değişikliklerin Yönetimi vb. konularındaki çalışmaların yürütülmesi, uygulamaların geliştirilmesi, projeler gerçekleştirilmesi İSG kültürünü arttırıcı projelerin gerçekleştirilmesi,

Olası Çevre ve İSG kazalarının gerçekleşmesine müsaade etmeyecek öncül önlemlerin planlanması ve uygulanmasını sağlanması,

Riskleri değerlendirerek çözüm aksiyonları geliştirmek ve bunların takibini gerçekleştirilmesinin sağlanması, 

22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde gerekli aksiyonları almak, takip etmek, yerine getirilmesi,

OHSAS 18001 İSG Sistem Bilgisi, 14001 Çevre Yönetim Sistem Bilgisi, 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine hakim,

Genel Nitelikler

Tercihen üniversitelerin Çevre mühendisliği bölümlerinden mezun,

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi’ne sahip, 

Çevre ve İş güvenliği alanlarında en az 5 yıl deneyimli, 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklere hakim olan ve bu doğrultudaki tüm uygulamaları gerçekleştirebilen, 

Çözüm & sonuç odaklı, dinamik, analitik düşünebilen, planlama, organizasyon ve problem çözme konularında etkin, iletişim becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın olan ve konuları sahiplenen ve neticelendiren, 

İSG Birimi içerisinde İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelleri ile koordineli çalışabilen, Seyahat engeli bulunmayan,

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri