Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, tercihen İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans yapmış,
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin uygulanması ve geliştirilmesi konusunda asgari 3 yılı yöneticilik olmak üzere en az 10 yıl tecrübeli,
 • İş Kanunu, SGK mevzuat ve uygulamaları hakkında deneyim sahibi,
 • Bordro, özlük işleri, ücretlendirme, işe alım, performans yönetimi, kariyer yönetimi, eğitim ve geliştirme ve çalışan ilişkileri süreçlerinde deneyim sahibi,
 • Yürürlükte olan teşviklere hakim ve yeni çıkan teşvikler konusunda takipçi,
 • Tercihen SAP HR modülüne hakim
 • MS Office programlarını iyi derecede bilen,
 • Tercihen iyi seviyede İngilizce bilgisine sahip,
 • Analitik düşünme ve analiz yetenekleri güçlü,
 • Bütçeleme ve raporlama konusunda deneyimli,
 • Güçlü liderlik yetkinliklerine sahip, iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın.


İŞ TANIMI

Asansör ve asansör bileşenlerinin tasarımı, üretimi ve satışı üzerine faaliyet gösteren şirketler topluluğumuz içerisinde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev alacak ve aşağıdaki süreçlerden sorumlu olacaktır.


 • İnsan Kaynakları strateji ve politikalarının oluşturulması süreçlerine katılmak,
 • Şirket politika ve hedefleri doğrultusunda, İnsan Kaynakları strateji, hedef ve aksiyon planlarının oluşturulmasında aktif rol almak ve İnsan Kaynakları süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
 • Şirket insan kaynakları politikasını ve prosedürleri ile gerekli talimatların güncelliğinin korunmasını sağlamak,
 • Performans yönetimi kapsamında detaylı analizlerin yapılması ve sonuçların terfi, ücret, eğitim ve gerekli görülen diğer süreçleri için referans çalışmalarında kullanılmasını sağlamak.
 • Çalışan bağlılığı çalışmalarını etkin olarak yönetmek,
 • 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer yasal konuları takip etmek,
 • KVKK kapsamında yürütülen çalışmalarda görev alarak sürecin devam ettirilmesini sağlamak,
 • İlgili SGK Kanunları ve teşvikleri takip edilerek uygulanmasını sağlamak,
 • Özlük ve disiplin süreçlerini İş Hukuku, SGK Mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Personelin çalışma saatleri, fazla mesaileri, her türlü izinleri, çeşitli tazminat ve ödenekleri, ücretleri, yolluk ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili esas ve usullerin saptanması, geliştirilmesi ve uygulamanın mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
 • İnsan Kaynakları bölümü ölçümleme ve metrik göstergelerin (devamsızlıklar, eğitim saati, çalışan devir oranı, norm kadro tamamlama oranı…) hazırlanması, tutulması ve raporlanmasını sağlamak,
 • İnsan Kaynakları’nın tüm süreçlerinde güncel uygulamalarla iyileştirmek, süreçlerin yönetimini koordine etmek, ekip koordinasyonunu sağlamak.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Üretim / Endüstriyel Ürünler

Çalışma Şekli:

Haftaiçi 08.00 - 18.00

Sosyal / Yan Haklar:

Servis
Yemekhane
Kaza Sigortası
Bayram Yardımı

Çalışan Sayısı:

200-249