Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Konya(Karatay)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Satış

Satış

Başvuru Sayısı

106 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

106 başvuru

Departman

Satış

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

METOSAN HİDROLİK-PNÖMATİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

1978 yılında ticari faaliyetlerine başlayan firmamız 1995 yılında Metosan Hidrolik Ve Pnömatik San. ve Tic. Şti adı altında Hidrolik Ve Pnömatik sektöründe hizmet vermeye başlamıştır.

Bulunduğu sektörde 40 yılın vermiş olduğu tecrübe ve bilgi sektöründe başarılı ve emin adımlarla ilerlemektedir.

Mühendislik hizmetleriyle; hidrolik blok tasarımı ve imalatı, hidrolik güç ünitesi ve imalatı, hidrolik test makineleri, hidrolik silindir imalatının yanı sıra hidrolik ve pnömatik malzeme satışını geniş bir ürün yelpazesinde müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı hedef haline getirmiştir.

Bünyesinde bulundurduğu deneyimli mühendis, satış ve imalat elemanları ile kaliteli ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir anlayışla teknik destek ve satış sonrası hizmeti ile sektöründe önemli bir yer edinmiştir.

 • Makine Mühendisliğinden mezun,
 • Tercihen hidrolik sektöründe tecrübeli,
 • Proje imalat takip ve koordinasyonu sağlayacak,
 • Analitik düşünebilen ve sorumluluk alabilecek,
 • Solidworks programını kullanabilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın, takipçi, çözüm üretebilen ve sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • İşletme operasyonlarına stratejik ortak olabilen ve biz diyebilen,
 • Erkek Adaylar İçin Askerliğini tamamlamış
 • Ehliyeti olan,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Konya'da ikamet eden adaylar.

İŞ TANIMI

Hidrolik sistem tasarım, projelendirme, imalat ve satışı konusunda görevlendirilmek üzere yukarıda saydığımız yetkinlikler de bulunan personel aramaktayız.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Üniversite(Mezun)

Makine Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Makine Mühendisi Makine Mühendisi Maaşları Makine Mühendisi Nasıl Olunur? Makine Mühendisi Nedir? Makine Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASIİÇİNDEKİLER1. Giriş2. Amaç3. Kapsam4. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı5. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri6. Kişisel Veri İşlemenin Şartları7. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması8. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci9. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yönetimi10. Veri İşleyen Kişi Grubu ve Veri Kategorisi11. Kişisel Verilerin Aktarılması12. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri13. Yürürlük1. GirişT.C. Anayasası’nın 20’nci maddesine göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişiselverilerin korunması konusunda, Veri Sorumlusu sıfatıyla METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından oluşturulan işbu kişisel verilerinkorunması politikası ile; şirket çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları,müşteriler, üçüncü kişiler ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerin işlenen kişisel verilerinin güvenli bir şekilde korunması süreci yönetilecektir. 6698 sayılıKişiselVerilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketitarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmıştır.2. AmaçMETOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi bu Politikayı uygulamadaki temel amacı, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme veverilerin korunması faaliyeti kapsamında alınan idari ve teknik tedbirler ile başta şirket çalışanları olmak üzere hukuki ve ticari ilişki içerisindebulunduğu yukarıda sayılan gerçek kişilerin otomatik olan yada herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarlaişlenen kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaktır.3. KapsamTicaret Unvanı: METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ.Verbis No: 10013048 Adres: FEVZİ ÇAKMAK MH KONTİM SAN 10576.SK KONYA KARATAY Telefon: 3323424342Sayfa : 1Bu Politika; METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi başta çalışanlar olmak üzere, müşteriler, alt işverenler, alt işveren çalışanları, tedarikçiler,tedarikçi çalışanları, iş başvurusu sahipleri, stajyerler, üçüncü kişiler, müşteriler ve ziyaretçilerin, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıtsisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.4. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme AmacıBu kapsamda METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi,• Tedarikçi ve Alt işverenlerle olan ilişkilerin yönetimi,• Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,• İç denetim ve hukuk işlemlerinin yürütülmesi,• Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,• Talep ve şikâyet yönetimi,• Yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,Yukarıda bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birinikarşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından veri sahiplerinden açık rıza alınır.5. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleriMETOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi bu Politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ve aşağıda sıralanan temel ilkelerkapsamında çalışmalar yapılmaktadır:√ Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,√ Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,√ Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,√ Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,√ Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,√ Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,√ Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma, √ Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,√ Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri KorumaKurulu düzenlemelerine uygun davranma,√ Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.6. Kişisel Veri İşlemenin ŞartlarıTicaret Unvanı: METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ.Verbis No: 10013048 Adres: FEVZİ ÇAKMAK MH KONTİM SAN 10576.SK KONYA KARATAY Telefon: 3323424342Sayfa : 2METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi, bu Politika kapsamında aşağıda sıralanan şartlarda kişisel veri işlemektedir:√ Kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,√ Kişisel verilerin işlenmesi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması halinde,√ METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,√ Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, √ Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibi veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunmasının zorunluluk arz etmesihalinde,√ Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi meşru menfaatleri içinkişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunluluk arz etmesi halinde,√ Kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulması, kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması içinzorunlu olması ve bu durumdaki kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumdabulunması halinde, kişisel veriler işlenmektedir.7. Kişisel Verilerin Güvenliğinin SağlanmasıMETOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, mevcut teknolojik imkânlar ve uygulamalara göregerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.Bu kapsamda;√ METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından görevlendirilen bilişim uzmanları tarafından kişisel verilerin hukuka uygunişlenmesini sağlamak için şirket bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında kurulan sistem, Bilgi İşlemDepartmanı tarafından denetlenmekte ve alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği şirket üst yönetimineraporlanmaktadır. √ Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgi ve farkındalık düzeyleriartırılmakta ve eğitilmektedir.√ METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerce gerçekleştirilen iş süreçleri analiz edilerek, kişiselveriler tanımlanmış, veri işleyenler tespit edilmiş, görev tanımları yapılmış, her biri ile veri işleyen sözleşmesi imzalanmıştır.√ METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi tüm birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; 6698 sayılı Kanun’un aradığıkişisel veri işleme şartlarına uygun bir biçimde belirlenmiştir.√ METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi ile çalışanları, stajyerleri, çalışan adayları, alt işverenler ve tedarikçileri arasındaki hukukiilişkiyi ortaya koyan dokümanlara yasaya aykırı olarak kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme, kullanmama ve paylaşmama yükümlülüğügetiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanlar ve diğer kişilerin farkındalığı artırılmakta ve denetimleri gerçekleştirilmektedir.√ METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarakgüncellenmekte ve yenilenmektedir.√ Kişisel Verilere erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetki matrisleri oluşturularak, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.√ Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.√ Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir.Ticaret Unvanı: METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ.Verbis No: 10013048 Adres: FEVZİ ÇAKMAK MH KONTİM SAN 10576.SK KONYA KARATAY Telefon: 3323424342Sayfa : 3√ Çalışanlar, tarafından işin gereği olarak öğrenilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasınaaçıklanamayacağı ve işleme amacı dışında kullanılamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceğikonusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.√ METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi iş ilişkisinde olduğu alt işveren ve tedarikçileri ile akdedilen sözleşmelere (gizliliksözleşmesi);gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasının sağlanacağına ilişkin hükümlereklenmektedir.√ Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.√ Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarakiletilmektedir.8. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru SüreciMETOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi iş bu Politikasında belirtilen amaçlar ile kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında şirketlepaylaşılan kişisel veriler hakkında 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre sahip olunan haklar aşağıda sayılmaktadır:√ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,√ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,√ Kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,√ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme,√ Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧işlenmiş̧olması hâlinde düzeltilmesini isteme,√ 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,√ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortayaçıkmasına itiraz etme,√ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.Yukarıda sayılan hakları kullanmak için web sitemizde yer alan “Başvuru Formu” ve bu formda belirtilen yöntemlerikullanarak şirketimizle irtibata geçilebilir.Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan başvuruya uygun olarak iletilen talepleri METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından talebinniteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.9. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha YönetimiMETOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi ilgili kanunlarda, mevzuatta ve “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda öngörülen süreler kadarkişisel verileri saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süreyle saklanacağına ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmemişse, METOSAN HİD. PNÖ. SAN.LTD. ŞTİ. şirketi tarafından yürütülen faaliyet ve uygulamalar ile şirketin ticari yaşamının gerektirdiği teamüllere göre veriler saklanmakta vebilahare silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bununla birlikte kişisel verilerin işleme amacı sona ermiş olmasına rağmen;verilerin olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıylasaklanabilmektedir. Bunun gibi durumlarda dahi saklanan kişisel verilere başka amaçlarla erişilememekte, sadece ilgili hukuki uyuşmazlıklardakullanılmak amacıyla verilere erişim sağlanmaktadır. Her halükârda bahse konu süre sonunda kişisel veriler, Kişisel Verileri Saklama VeİmhaPolitikası”nda belirtilen teknik yöntemlerden şirketin iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaçı, kullanılarak yerine getirilmektedir.Kamera izleme ile ilgili tutulan kayıtlar 30 (otuz) günde bir silinmektedir.Ticaret Unvanı: METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ.Verbis No: 10013048 Adres: FEVZİ ÇAKMAK MH KONTİM SAN 10576.SK KONYA KARATAY Telefon: 3323424342Sayfa : 410. Veri İşlenen Kişi Grubu ve Veri KategorileriMETOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından işbu Politika kapsamında aşağıda sıralanan kişilerin verileri işlenmektedir. Bunlar şirketçalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, üçüncü kişiler ve ziyaretçiler gibigerçek kişilerdir.METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi 4857 sayılı İşKanunu’na göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan ve iş ilişkileri üzerinden kişiselverileri elde edilen kişilerin; kimlik, iletişim, lokasyon, aile ve yakınlık, adli sicil, görsel, eğitim, finans, özlük, sağlık ve biyometrik verileriniişlemektedir. 4857 sayılı Kanun kapsamında asıl işin bir bölümünde ya da yardımcı işlerinde iş alan alt işverenlerin istihdam ettiği gerçek kişiler ilehizmet tedariki maksadıyla tedarikçi sözleşmesi imzalanan tedarikçilerin istihdam ettiği çalışanlarının; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlükve sağlık bilgilerini, alt işveren ve tedarikçilerin; kimlik, iletişim, görsel, imza ve finans bilgilerini, 3308 sayılı MeslekiEğitim Kanunu kapsamında stajyapan gerçek kişilerin; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya daözgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizinincelemesine açmış olan çalışan adaylarının; kimlik, iletişim, eğitim, lokasyon bilgilerini, iş bu Politikakapsamına girmeyen aile bireyleri, yakınlar ve eski çalışanlar gibi üçüncü kişilerin; kimlik bilgilerini, şirketin sahip olduğu fiziki yerleşkelere çeşitliamaçlarla girmiş olan ziyaretçi konumundaki gerçek kişilerin; kimlik ve görsel bilgilerini işlemektedir.11. Kişisel Verilerin AktarılmasıMETOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi 6698 sayılı Kanun’un 8ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen verisahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:√ METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi üst düzey yetkililerine,√ METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi yetkililerine,√ Hukuken yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına√ Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi bu Politika kapsamında işlediği kişisel verileri yurtdışına aktarmamaktadır.Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili yasal düzenlemeler öncelikle uygulanmaktadır. Yürürlükte bulunanmevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi yürürlükteki mevzuatın uygulama alanıbulacağını kabul etmektedir.İşbu Politikada yeni yasal düzenlemeler ve şirket politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik vegüncellemeleri yansıtan yeni politika metni ilgili kişilere web sitesi üzerinden duyurulur.web sayfasında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez)kullanılmaktadır.12. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme FaaliyetleriTicaret Unvanı: METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ.Verbis No: 10013048 Adres: FEVZİ ÇAKMAK MH KONTİM SAN 10576.SK KONYA KARATAY Telefon: 3323424342Sayfa : 5METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi kamera izleme faaliyetleri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat, 6698sayılıKanun ve “Şirketimiz Kamera İzleme Politikası” nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak sürdürülmektedir. Kamera izleme faaliyeti,şirketin güvenliği ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izlemefaaliyetler konusunda veri sahipleri 6698 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesine uygun olarak aydınlatılmaktadır. Kamera kayıtları yetkili kişi, kurumya da kuruluşlar dışında kimseyle paylaşılmamaktadır.13. YürürlükMETOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından uygulanacak olan iş bu Politika 07/01/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.Ticaret Unvanı: METOSAN HİD. PNÖ. SAN. LTD. ŞTİ.Verbis No: 10013048 Adres: FEVZİ ÇAKMAK MH KONTİM SAN 10576.SK KONYA KARATAY Telefon: 332342434

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Makine Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Makine Mühendisi Makine Mühendisi Maaşları Makine Mühendisi Nasıl Olunur? Makine Mühendisi Nedir? Makine Mühendisi İş İlanları