Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

934 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

934 başvuru

Departman

Bakım / Onarım

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Radyofarmasötik ilaç üretimi yapan tesisimizde ‘’Üretim Personeli’’ olarak görevlendirilmek

  • Üniversitelerin Fizik, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği vb. bölümlerinden ve/veyaMeslek Yüksek Okulları ile Endüstri Meslek Liselerinin Elektrik-Elektronik Bölümlerinden mezun,
  • Gece yapılan üretimlerde çalışabilecek,
  • Teknik problemleri çözme yeteneği olan,
  • Stresli çalışma ortamında görev yapabilecek,
  • Çözüm odaklı, ekip çalışmasına önem veren,
  • Enerjik, çalışkan, başarıya odaklı,
  • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
  • Konusu ile ilgili İngilizce teknik bilgileri takip edebilen,
  • Tercihen Avrupa yakasında ikamet eden,
  • Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış,


İŞ TANIMI

Nukleon Ltd. Şti. Radyofarmasötik ilaç üretim tesisinde, Cyclotron cihazının üretimlerde kullanılması, arıza, bakım ve onarımlarının yapılması ile üretim planlarının hazırlanması.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Üretim Bakım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Bakım Mühendisi Üretim Bakım Mühendisi Maaşları Üretim Bakım Mühendisi Nasıl Olunur? Üretim Bakım Mühendisi Nedir? Üretim Bakım Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma San. ve Tic. Ltd. Şti.

Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma San. ve Tic. Ltd. Şti.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ Kişisel verileriniz, NUKLEON NÜKLEER TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan çerçevede Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde;• İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimizin icrası, • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, • İnsan kaynakları operasyon ve faaliyetlerin kurgulanması, icrası ve/veya geliştirilmesi,• Ücretler, bordrolama, yan hakların temini, finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,• Bilişim teknolojileri ve veri güvenliğine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,• Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, iş geliştirmeye yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,• Kurumsal ilişkilerin planlanması, icrası ve yönetilmesi, • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, gibi amaçlarla işlenir.2. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları Kişisel verileriniz, iş sözleşmenizde yer alan hususlar ve yukarıda belirtilen Amaçların gerçekleştirilmesi için diğer Grup Şirketlerine; yurt içinde veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara, iştiraklerimize ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kanun hükümleri gözetilerek aktarılabilmektedir.3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebepler, iş sözleşmesinden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin, etkili çalışan yönetiminin ve insan kaynakları süreçlerinin yerine getirilmesi ile Şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesidir.4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarınız bulunmaktadır. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Detaylı Bilgi

Üretim Bakım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Bakım Mühendisi Üretim Bakım Mühendisi Maaşları Üretim Bakım Mühendisi Nasıl Olunur? Üretim Bakım Mühendisi Nedir? Üretim Bakım Mühendisi İş İlanları