Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Kocaeli(Dilovası)
2 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

180 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

180 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İŞ TANIMI:

  • Üretim Müdürü tarafından oluşturulan periyodik bakım plan ve programlarına uygun olarak makinelerin bakım ve onarımlarını yapmak
  • Bakım ve onarımı yapılan makinelerin (Lazer, Abkant, Pres, Boyahane) tutanak ve raporlarını oluşturmak.
  • Makinelerin bakım onarımlar için gerekli olan ürünlerin doğrudan temin süreçlerine yardımcı olmak.
  • Küçük çaplı bakım onarım faaliyetlerini yapmak.
  • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.


  GENEL NİTELİKLER:

  • Alanı ile ilgili eğitim almış olmak ve mesleği ile ilgili mevzuata hakim olmak.
  • En az 2 yıl metal sektör tecrübesine sahip olmak.
  • Microsoft Office programlarına hakim olmak.
  • Çözüm odaklı, öğrenmeye açık ve sabırlı olmak.
  • Ekip çalışmasına yatkın olmak.


  E-5 Güzergahında servisimiz mevcuttur.

  Aday Kriterleri

  Lise(Mezun)
  Yapıldı

  Mekanik Bakım Ustası pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Mekanik Bakım Ustası Mekanik Bakım Ustası Maaşları Mekanik Bakım Ustası Nasıl Olunur? Mekanik Bakım Ustası Nedir? Mekanik Bakım Ustası İş İlanları
  Hakkımızda

  Omsa Metal, together with its demanding customers, has developed into a modern engineering industry, now in brand new premises of 6000 square meters. We have both resources like machine-based prerequisites and enthusiasm to meet high-quality customer requirements for quality, delivery precision and service. Omsa Metal, creates customer benefit for successful industrial companies through high levels of service, entrepreneurial enthusiasm and technical skills. We stand close to our customers, ranging from being support in product development to production. We are a partner supplier of details as well as complex products. Our strength is to be our customer’s partner and to jointly develop cost-effective and long-term production solutions. We create efficient and quality-assured production with early-stage products from drawing and analysis through prototypes to series production. With high capacity through our own toolmaking and designers, we ensure short lead times. The core of the business is mechanical and sheet metal processing. With cutting, bending, welding and surface treatment, we offer our customers a complete manufacturing that creates long-term customer relations.

  Omsa Metal, together with its demanding customers, has developed into a modern engineering industry, now in brand new premises of 6000 square meters. We have both resources like machine-based prerequisites and enthusiasm to meet high-quality customer requirements for quality, delivery precision and service. Omsa Metal, creates customer benefit for successful industrial companies through high levels of service, entrepreneurial enthusiasm and technical skills. We stand close to our customers, ranging from being support in product development to production. We are a partner supplier of details as well as complex products. Our strength is to be our customer’s partner and to jointly develop cost-effective and long-term production solutions. We create efficient and quality-assured production with early-stage products from drawing and analysis through prototypes to series production. With high capacity through our own toolmaking and designers, we ensure short lead times. The core of the business is mechanical and sheet metal processing. With cutting, bending, welding and surface treatment, we offer our customers a complete manufacturing that creates long-term customer relations.

  Şirket Sayfasına Git
  Şirketin Aydınlatma Metni

  OMSA METAL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dahil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak OMSA METAL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından işlenebilecektir.Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda iş başvurusunda bulunmanız suretiyle temin edilen “Ad, Soyad, Telefon, Adres, E-posta Adresi, İletişim Adresi, Medeni Hal, Özgeçmiş Bilgileri, Ehliyet Bilgileri, Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Sertifikalar, Mesleki İç Eğitim Bilgileri, Referans Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Dernek Üyeliği Bilgileri, Vakıf Üyeliği, Adli Sicil, Sağlık Bilgisi” gibi kişisel verilerinizden “Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Dernek Üyeliği, Vakıf Üyeliği, Sendika Üyeliği, Adli Sicil, Sağlık Bilgisi” dışındaki kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi doğrultusunda veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebi uyarınca, “Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Dernek Üyeliği, Vakıf Üyeliği, Sendika Üyeliği, Adli Sicil, Sağlık Bilgisi” gibi özel nitelikli kişisel verileriniz ise Kanun’un 6/2 maddesi doğrultusunda açık rıza hukuki sebebi uyarınca, iş başvurunuzun değerlendirilmesi, işe alınacak uygun adayın belirlenmesi amacıyla işlenecektir.• KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASIYukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır, kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğü, yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel verileriniz; SGK, 4857 Sayılı İş Kanunu, VUK, TTK, İSG Kanunu gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum / kuruluşlarına, bilişim sistemleri ve/veya fiziksel mekân güvenliği konusunda hizmet aldığımız aracı firmalara, iş ortaklarımıza ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel / uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.• KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARIYukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır, kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğü, yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel verileriniz; SGK, 4857 Sayılı İş Kanunu, VUK, TTK, İSG Kanunu gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, bilişim sistemleri ve/veya fiziksel mekân güvenliği konusunda hizmet aldığımız aracı firmalara, iş ortaklarımıza ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.• KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİOMSA METAL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ kişisel verilerinizi iş başvuru formunu doldurmanız, CV’nizi tarafımıza iletmeniz veya işe alım portalları üzerinden başvurmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle OMSA METAL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.• KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.TİCARET SİCİL NUMARASI: 25980MERSİS NUMARASI: 0642074297500001 TİCARET ÜNVANI: OMSA METAL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. ANONİM ŞİRKETİADRES: KÖSELER MAH. 31.SK. NO:3/0 DİLOVASI/KOCAELİ TEL: 0262 728 12 87

  Detaylı Bilgi
  Yan Haklar

  Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane, Kaza Sigortası.

  İlgini Çekebilecek İlanlar

  Mekanik Bakım Ustası pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Mekanik Bakım Ustası Mekanik Bakım Ustası Maaşları Mekanik Bakım Ustası Nasıl Olunur? Mekanik Bakım Ustası Nedir? Mekanik Bakım Ustası İş İlanları