Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Senior Expert Controlling/Ifrs/Ics

OMV ENERJİ TİCARET A.Ş.

İstanbul(Avr.)(Sarıyer)
7 gün önce yayınlandı

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Department

Finance

Finance

Application Count

0-50 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Application Count

0-50 application

Department

Finance

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

JOB DESCRIPTION

 • Responsible for organizing budget/MTP/strategy process and their integration into OMV systems,
 • Responsible for preparing monthly/quarterly reports, forecasts/budget/MTP/strategy and their integration into OMV systems
 • Responsible for full IFRS and TCC conformity of all financial statements of OMV G&P companies in Turkey.
 • Responsible for cash flow/net working capital planning/forecasting and reporting and their integration into OMV systems
 • Identify the Main Performance Indicators and establish the reporting standards in accordance with OMV standards.
 • Proactively challenge cost positions and projects in order to drive/improve financial performance of the OMV G&P companies in TR
 • Responsible to develop and implement OMV group-wide Controlling and Reporting processes and standards in OMV TR group companies. 
 • Perform a proactive controlling to support the Head of Finance in managing the OMV TR group companies by timely and target-oriented information
 • Preparing required regular and ad hoc reports.
 • Performing all controlling related tasks in SAP (Maintenance and management of the CO module and the project system module) in OMV TR group companies
 • Supporting future SAP projects to assure CO implementation in line with required reporting needs
 • Control the costs and investments of G&P TR, assess the investments to be made in new business areas, ensure effective and efficient use of the company resources in line with the objectives set by the Board of Directors, the company strategy and changing economic conditions
 • Ensure that all Controlling related deadlines from the OMV Group are met;
 • Performing the Impairment calculations and valuations of OMV TR group companies
 • Responsible for implementing minimum control requirements for end2end processes based on the Annual Internal Control and Management System program schedule by supporting and directing businesses and support function's process owners
 • Support OMV Central Internal Control System team for identification of minimum control requirements of end2end processes
 • Review spot checks on the controls defined in the minimum requirements, and report spot checks results and propose to process owners actions to mitigate the risks and follow up on remediation actions.
 • Contribute to the business in defining procedures and standards in order to manage the establishment of a control environment for new activities and processes
 • Initiate all steps, that are necessary in order to achieve defined project targets, plans and activities. This includes the initiation, the decision how to proceed as well as control of results and the fact of partly or complete delegation to other functions;
 • Leading the of IFRS and Controlling expert and ensure professional development of direct report and team members.

 

QUALIFICATIONS:

 • 7+ years & international experience 5 years of leadership experience 
 • Excellent command of Budgeting & Financial reporting techniques as well as IFRS
 • Excellent IT skills (SAP, HFM, TM1 and MS Office applications)
 • Good command of spoken and written English;
 • Good Market/Business Knowledge;
 • Excellent communication skills to manage internal and external relations
 • Leadership Skills;
 • Project Management skills ;
 • Analytical Thinking Skills;
 • Ability to Take Initiative and Action;
 • Good command of spoken and written English
 • Strong analytical thinking skills
 • Ability to take initiatives and action

Preferred Candidate

7 - 9 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
Completed
Class B

Bütçe, Raporlama ve Kontrol Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bütçe, Raporlama ve Kontrol Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

If energy is your life, this is your future.Are you fascinated by the energy industry, its opportunities and its impact on our lives?Do you want to be part of an internationally growing and challenging business and to help us grow it further? Are you looking for meaningful work rather than just a job?Then… Welcome to OMV Group. We are the energy for a better life. Why OMV Group? OMV Group is a major European employer with a strong international footprint and growth focus in specific regions and countries. Weoffer interesting and diverse international career opportunities across the energy value chain.Our 5 reasons to join OMV:1. Join our international growth journey 2. Be at the forefront of technology3. Enjoy how we work together4. Develop yourself and your career internationally within the OMV Group family5. Be part of a diverse team  And did you know that…?OMV was ranked amongst the world’s best employers 2017:Top ranked company in Austria5th ranked oil and gas company globally OMV Aktiengesellschaft, which started operation in 1956, is one of the largest public industrial companies in Austria. OMV AG operates with approximately 24.000 employees in 30 countries, producing 303.000 barrels of oil per day and a total of 3.795 filling stations in 11 countries. OMV Enerji Ticaret A.Ş which is an affiliate of OMV conducts Natural Gas, LNG and Power Sales and Trading activities of OMV group in Turkey. OMV Enerji Ticaret A.Ş is an integrated energy company that can provide natural gas, LNG and power under a single roof through a concept of 'Energy Solution Partner'.

If energy is your life, this is your future.Are you fascinated by the energy industry, its opportunities and its impact on our lives?Do you want to be part of an internationally growing and challenging business and to help us grow it further? Are you looking for meaningful work rather than just a job?Then… Welcome to OMV Group. We are the energy for a better life. Why OMV Group? OMV Group is a major European employer with a strong international footprint and growth focus in specific regions and countries. Weoffer interesting and diverse international career opportunities across the energy value chain.Our 5 reasons to join OMV:1. Join our international growth journey 2. Be at the forefront of technology3. Enjoy how we work together4. Develop yourself and your career internationally within the OMV Group family5. Be part of a diverse team  And did you know that…?OMV was ranked amongst the world’s best employers 2017:Top ranked company in Austria5th ranked oil and gas company globally OMV Aktiengesellschaft, which started operation in 1956, is one of the largest public industrial companies in Austria. OMV AG operates with approximately 24.000 employees in 30 countries, producing 303.000 barrels of oil per day and a total of 3.795 filling stations in 11 countries. OMV Enerji Ticaret A.Ş which is an affiliate of OMV conducts Natural Gas, LNG and Power Sales and Trading activities of OMV group in Turkey. OMV Enerji Ticaret A.Ş is an integrated energy company that can provide natural gas, LNG and power under a single roof through a concept of 'Energy Solution Partner'.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

OMV ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE OMV GAZ İLETİM ANAONİM ŞİRKETİÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ1. GirişOMV Enerji Ticaret Anonim Şirketi ve OMV Gaz İletim Anonim Şirketi (“OMV”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz bulunuyor ve bu bağlamda kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz. Çalışan adaylarına ait verilerin işlenmesini hangi bağlam ve şartlarda gerçekleştirdiğimizi ve buna ilişkin gerek sizin, gerekse OMV’nin hak ve yükümlülüklerini işbu aydınlatma metni aracılığıyla bilgilerinize sunarız.İşbu metinde kişisel verilerin korunması ile ilgili kullanılan hukuki kavramlar Kanun’daki anlamlarını ifade ederler..2. İlkelerimizKişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak, doğruluk ve güncellik ilkesini gözeterek, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işlemeyi taahhüt ederiz.3. Kişisel Verilerinizi İşleme AmaçlarımızOMV tarafından çalışan adaylarına ilişkin işlenen veri kategorileri ve ilgili kişi grupları aşağıda yer almaktadır:Veri KategorisiKimlikİletişimMesleki DeneyimGörsel KayıtlarKişisel verileriniz şirketimize iletilen iş başvurularının değerlendirilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:4. Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz, başta OMV’nin işbirliği içinde olduğu yurt içinde ve/veya yurtdışında bulunan diğer grup firmaları olmak üzere, OMV’nin hissedarlarına ve ayrıca yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan serverlara şirketimize iletilen iş başvurularının değerlendirilmesi amacıyla amaçlarla Kanun’un 8. ve 9 maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilmektedir.5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, OMV’ye doğrudan fiziksel ya da elektronik ortamda iletilen iş başvuruları veya kariyer platformları da dahil olmak üzere her türlü elektronik, sözlü ve yazılı ortamda toplanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplerden (bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması için veri işlemenin gerekli olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati şeklinde hukuki sebepler ile işlenmektedir. İlaveten, bu veriler, açık rızanıza istinaden yurtdışındaki üçüncü taraflara aktarılabilmektedir. 6. Veri GüvenliğiOMV, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik gelişmeler de göz önünde bulundurularak sürekli olarak güncellenmekte ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde tutulmaktadır.Uluslararası bir şirket olan OMV, kişisel veriler de dâhil olmak üzere bünyesindeki tüm bilgi ve bilgi varlıklarının gizliliğine önem vermektedir ve uluslararası seviyeden başlayarak ülke bazında özelleşen bir bilgi güvenliği ağı yapılanmasına sahiptir. Bu yapılanma içerisinde yerel mevzuata tam uyum için gösterilen hassasiyet, aynı disiplin ile küresel anlamda Avrupa Birliği’nin getirdiği Genel Veri Koruma Regülasyonu ve ilgili düzenlemeler için de gösterilmektedir. OMV, üst düzey güvenliğe sahip bilgi ve veri işleme alt yapısı sayesinde ISO 27001:2013 Standardına uygunluk belgesi sahibi olup, bu belge OMV’nin veri güvenliği hususuna hassas ve detaycı yaklaşımının göstergesi niteliğindedir.7. Veri Sahibinin HaklarıKanun’un 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili,- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,- Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,- Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahiptir.Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile şirketimize iletebilirsiniz.(i) Aşağıda yer alan posta adresimize posta yoluyla,Maslak Mh. Maslak Meydan Sk. No:3 Veko Giz Plaza Kat:12 D:37-38-39-40 Sarıyer / İstanbul(ii) Aşağıdaki kayıtlı KEP adresimize güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak veya şirketimiz nezdinde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz üzerinden aşağıda bulunan e-mail adresine,omvenerji@hs02.kep.tromvgaz@hs02.kep.tr Yukarıda belirtildiği şekilde tarafınızca yapılan başvurular, Kanun’un 13’üncü maddesi gereğince, şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yazılı veya elektronik ortamda yanıtlanacaktır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

İlgini Çekebilecek İlanlar

Bütçe, Raporlama ve Kontrol Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bütçe, Raporlama ve Kontrol Müdürü İş İlanları