warning
İlan yayından kaldırılmıştır

Depo Ofis Memuru

PepsiCo

İzmir

İş Yerinde

İş Yerinde

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Tedarik Yönetimi

Tedarik Yönetimi

Başvuru Sayısı

938 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

938 başvuru

Departman

Tedarik Yönetimi

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İş Tanımı:

 • Boş kaplarla ilgili Sayım Fişi, Nakliye Taahhütnamesindeki bilgileri Oracle üzerinden GTMS sistemine girmek ve bilgisayar marifetiyle düzenlediği Giriş Fişi ve Sevk İrsaliyesini Muhasebe departmanına göndermek,
 • Diğer fabrikalardan/şirketlerden gelen mamul, girdi ve malzemelerle ilgili sayım fişlerine ve irsaliyelerine uygun olarak bilgileri bilgisayara girmek ve bilgisayar marifeti ile Giriş kontrollerini yaparak GCS standartlarına uygun olacak şekilde düzenleyerek gelenlerin ambarda stoklanmasına yardımcı olmak,
 • Onaylı siparişler ve girişler dahilinde ilgili mamul, malzeme ve boş kapların irsaliyelerini oluşturmak, bu irsaliyeler dahilinde yükleme fişlerini oluşturup Mamul Ambar Memuruna Saha memuruna iletmek, bu arada Saha memurları tarafından sayım fişleri dahilinde teslim alınan mamul, malzeme ve boş kapları fabrika adına kayda almak,
 • İmalat hatlarında üretilen mamullerle ilgili üretim paletleme operatörleri ile mutabakat yaparak Oracle ve WMS sistemini karşılaştırmak, farklar var ise üretim departmanı data analisti ile palet barkodları üzerinden girdi/çıktı raporlarını düzenlemek, farklar ile ilgili tutanakları yaparak Mamül Ambar Şefi ve Üretim Takım Liderleri ’ne imzalatmak,  bilgileri kullanılan ERP sistemine girmek ilgili dosyaları üretim tarihi sıralamasına göre arşivlemek.
 • ERP sistemindeki sipariş ve transfer emri taleplerine göre, sistem üzerinden irsaliyeleri düzenlemek ve Mamul Sevkiyat Formu hazırlayarak ilgili yerlere göndermek, gelen veya sevk edilenlerle ilgili teyitleri hazırlamak, teyitlerini almak,
 • İmha edilecek mamul, girdi ve malzemelerle ilgili imha onay tutanaklarına (Üretim hatalı ürünler için kalite güvence departmanından mutlaka bloke kaydına uygun tutanak alınmalıdır.) uygun olarak ERP ve WMS stoklarından düşmek, tutanak altına alarak departman yöneticisi, Fabrika müdürüne imzalatmak ve dokümanları Muhasebe departmanına göndermek,
 • Talep edilen numuneler ve mamul eşantiyonlarla ilgili Numune Fişine uygun olarak Çıkış Fişi düzenleyerek stoklardan düşmek,
 • Ambarın günlük sayımına müteakip hazırlanan günlük icmale ve stok, sevkiyat, satış raporlarına uygun olarak Mamul Ambar Stok Durumu Formunu ve Stok Sipariş Durum Raporunu düzenlemek ve ilgili yerlere vermek veya göndermek,
 • Fiili sayım, stok, sevkiyat, satış raporları ile Mamul Ambar Stok Durumu Formu ve Ambar Hareket İcmallerini karşılaştırarak mutabakat sağlamak,
 • Ambardaki boş kaplar, dolu mamuller, diğer girdi ve malzemelerin ve üretilen mamullerin kayıtları ile İşletme ve Muhasebe departmanlarının kayıtlarını karşılaştırarak mutabakat sağlamak,
 • Ay içinde ambarda veya üretim sırasında zayi olan girdi ve malzemeleri üretim ve kalite güvence departmanları ile saptamak ve bunlar için tutanak düzenleyerek stoklardan düşmek,
 • Fabrika tarafından hurdaya ayrılmış ve satılmasına karar verilmiş girdi, sarf malzemeleri ve malzemeler için tutanak düzenlemek ve stoklardan düşmek, ilgili finans birimlerine haber vermek
 • Gün bitiminde Fruko Meşrubat San. Ltd. Şti. ile Pepsi Cola servis ve Dağıtım Ltd. Şti. arasındaki intercompany transfer işlemlerini tamamlayarak Fruko Meşrubat Pazarlama AŞ’ne irsaliye ve düzenlemek,
 • Fabrika Müdürlüğü ve Genel Müdürlük tarafından istenilen mamul ambar faaliyetleri ile ilgili raporları düzenlemek ve ilgili yerlere göndermek,
 • Yıl sonunda fabrikada kurulan heyete katılarak envanter sayım işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Yıl sonunda bilgisayar kayıtlarının yeni yıla devrini yapmak,
 • Vardiya bitiminde vardiya raporuna ilgili bilgileri yazmak,
 • Aylık fabrika KPI’larına etki eden aylık sevk raporları, parçalı alan sevk raporu, ihracat raporu, kanal bazında kırılım raporu, iade raporu ve ilgili diğer raporları düzenlemek ve fabrika liderlik ekibi ile paylaşmak
 • Mamul ambarı veya mamul ambarının eklentisi/bölümü olarak kabul edilen sahaların temizliğini yapmak, çöplerin toplanarak çöplüğe taşınmasını sağlamak. Günlük, haftalık altı aylık temizlik formlarının eksiksiz oluşturulması ve takibinin yapılması.
 • Ambarın güvenliğinin sağlanması için alınan önlemleri uygulamak, bu önlemlere uymak, kendine bağlı personelin düzenli ve disiplinli çalışmasını sağlamak, Mamul Ambar yetkililerinin izni dışındaki kişilerin ambara girmesine engel olmak, personelin veya diğer kişilerin istiflerden dolu mamul almalarına veya içmelerine izin vermemek,
 • Vardiya bitiminde vardiya iletişim formuna veya panosuna raporuna ilgili bilgileri yazmak ve takibini yapmak.
 • İhtiyaç duyulduğunda ( Rapor, zaruri izin vb. ) saha memuru ihtiyacını tamamlamak konusunda destek sağlamak ve bu görevin gereklerini yerine getirmek.
 • İhtiyaç duyulduğunda ( Rapor, Zaruri izin vb. ) operasyonun kritik duruşlar yaşayabileceği durumlarda Forklifte binerek mamul yükleme veya indirme işine destek vermek
 • Görev, yetki ve sorumlulukları içine girebilecek konularda mamul ambar yetkililerinin vereceği diğer işleri yapmak.
 • Kendisine verilen ve çalışma ortamında mevcut olan tüm yazılı talimatları okumak ve bu talimatlara uymak,
 • İşyeri genel prensip ve kurallarına uymak,
 • Kalite, gıda güvenliği, iş güvenliği ve çevre yönetim sistemi dokümanlarında kendisi veya pozisyonu adına belirtilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine yetirmek
 • Atık yönetimi ve Doğal kaynakların kullanımı konularında Çevre Yönetim sistemi ve Çevre Mevzuatına göre belirlenen kurallara uymak,
 • Çevre ile ilgili sorun veya uygunsuzluk hallerinde Çevre Görevlisi ya da Yönetim Çevre temsilcisine haber vermek.
 • Kendisine verilen ve çalışma ortamında mevcut olan tüm gıda güvenliği, ön gereksinim ve gıda emniyeti  plan ve talimatlarını okumak ve bunlara uymak
 • Gıda güvenliği ile ilgili sorunlarda Mamül Ambar yetkililerine ve Kalite Güvence departmanı yetkililerine haber vermek.
 • Parçalı Palet hazırlama ve Euro Palet transfer işlerini bizzat yapmak veya destek vermek.
 • AIB, FSSC 22000, ISO 9001, Gehsms Multiside, GCS gibi Pepsico’nun belirlemiş olduğu denetimlerin, hazırlığı, standartlarının sürekliliğinin sağlanmasına destek vermek ve uygulamak.
 • Yasal mevzuat ve/veya şirket tarafından belirlenmiş olan temel iş güvenliği, çevre, kalite, gıda güvenliği ve genel davranış  kurallarını  bilmek ve uygulamak
 

Gerekli beceri/deneyim: – İş için gerekli spesifik eğitim ve sertifika programları, fonksiyonel deneyim, yabancı dil vs.
 
 • En az lise veya yüksek okul mezunu
 • Stok kontrolü konusunda tecrübeli
 • MS Office uygulamalarına hakim, ERP-WMS bilgisi tercih sebebi
 • Vardiyalı sistemde çalışabilecek
 • Analitik düşünme yetisine sahip

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun)

Depo Memuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo Memuru Depo Memuru Maaşları Depo Memuru Nasıl Olunur? Depo Memuru Nedir? Depo Memuru İş İlanları

İçecek / Hızlı Tüketim Malları

Hakkımızda

PepsiCo, 1965 yılında Pepsi Cola ve Frito Lay’ın birleşmesi ile kuruldu. 1998 yılında dünyanın en büyük taze meyve suyu üretim ve pazarlama şirketi ol

Şirket Sayfasına Git

Depo Memuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo Memuru Depo Memuru Maaşları Depo Memuru Nasıl Olunur? Depo Memuru Nedir? Depo Memuru İş İlanları