Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

·        Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun (Mühendislik, İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler vb.)

·        Kurumsal iletişim,  insan kaynakları ve süreç yönetimi alanında en az 5 yıl deneyimli (tercihen kimya sektöründe),

·        İyi seviyede yazılı ve sözlü İngilizce bilen,

·        MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen,

·        Entegre Yönetim Sistemleri , Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Prensipleri, Risk Yönetimi, Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi konularında bilgi sahibi ,

·        Takım çalışmasına yatkın, strateji geliştirme, analitik düşünme, problem çözme ve  iletişim becerileri güçlü,

·        Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan.

·        Servis (Bağcılar,Güngören,Avcılar,Küçükçekmece,Sultangazi,Esenler)

İŞ TANIMI

 • Şirket stratejileri, politikaları, değerleri ve icra kurulu kararları doğrultusunda kurumsal yönetim stratejilerini, politikalarını ve hedeflerini oluşturmak ve yıllık bütçesini hazırlamak.
 • Kurumsal ve bireysel performans sistemini kurmak ve hedef gerçekleşmeleri periyodik olarak ölçümleyerek raporlamak ve ilgili birimlere geri bildirimde bulunmak.
 • Yıllık değerlendirme, hedef paylaşma toplantılarını organize etmek.
 • Entegre Yönetim Sistemlerinin kurulması, geliştirilmesini ve uygulama etkinliğini sağlamak.
 • Risk yönetimi sistemlerinin kurulması ve risk göstergelerinin performans sistemi ile entegre edilerek takip edilmesini ve yönetilmesini sağlamak.
 • İş analizi ve görev tanımlarının güncellenmesi konusunda insan kaynakları ile koordineli olarak çalışmak. Tüm birimler ile işbirliği içinde norm kadro planlaması yapmak.
 • Çalışanlara;  Entegre Yönetim sistemi kapsamında, Kalite, Çevre ve İSG temel eğitim, dokümantasyon eğitimi ve iç tetkikçi eğitimi verilmesini sağlamak, bu amaçla eğitim  programları hazırlayarak İcra Kurulunun onayına sunmak.
 • Entegre Yönetim Sistemi kapsamında, Dış Kaynaklı Dokümanların sürekli güncel halde tutulmasını sağlamak. 
 • Şirket stratejik planlarının ve hedeflerinin katılımcı bir yöntem ile hazırlanması ve performans ölçüm kriterlerinin belirlenmesi sürecinde şirket genelinde koordinasyonu, gerekli çalışmaların yapılmasını ve izlenmesini sağlamak.
 • Şirket web sayfasının sürekli güncelliğini sağlamak, geliştirmek,
 • Şirket faaliyetlerini tanıtıcı broşür, reklam, ilan ve tanıtım yazılarını hazırlamak, yönetim onayının akabinde ilgili reklam ajansları ve medya ile koordinasyonu sağlamak,
 • Şirket içindeki duyuru, doküman, sunum, yazışma ve ilgili uygulamalardaki (metin, logo, fotoğraf, ilan, dosya vb.) standartların ve prosedürlerin oluşturulmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerine yönelik tüm dokümanların arşivini oluşturmak ve güncel tutmak,
 • İletişim planı ve bütçesini oluşturmak, ilgili tüm etkinliklerin katılım planlamasını yapmak ve bütçesini takip etmek,
 • İnsan Kaynakları seçme ve yerleştirme süreçlerini yönetmek, işe alınan personelin oryantasyon ve rotasyon planlamalarını yapmak.  
 • Yıllık yetkinlik değerlendirme yapmak, değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak birim ve personel bazlı eğitim ve gelişim programları hazırlamak, uygulamaya almak.
 • İşe alım için gerekli personel ilanlarının danışmanlık şirketleri aracılığı ile oluşturulmasını sağlamak ve işe alım ön süreçlerini gerçekleştirmek.
 • Personellere ait puantaj takibinin yapılması, ücret bordolarının hazırlanması,  maaş ödemelerinin gerçekleşmesini takip etmek , özlük işlerinin yürütülmesini sağlamak.

 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri