warning
İlan yayından kaldırılmıştır
Ankara

İş Yerinde

İş Yerinde

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Eğitim

Eğitim

Başvuru Sayısı

201 başvuru

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

201 başvuru

Departman

Eğitim

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. SGDD-ASAM Ankara merkez ofiste görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Özel Eğitim Uzmanı” aranmaktadır.

İş Tanımı

 • Çocukların yaş ve gelişimsel ihtiyaçlarına uygun olarak çocuk ve ailelere yönelik programlar geliştirilmesine destek olmak ve uygulamak destek programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda saha ekiplerine program ekibi ile birlikte süpervizyon sağlamak
 • Saha ekipleri ve aileler için destek programlarına ilişkin bilgi ve farkındalık yaratma materyallerinin (broşür, rehber, kılavuz vb) hazırlanmasında görev almak,
 • Gerek duyulması halinde, saha ekipleri ile iş birliği içerisinde özel gereksinimi olan çocuklara yönelik bireyselleştirilmiş destek programlarının geliştirilmesinde görev almak,
 • Programın etkinliğinin ölçülmesine yönelik araçlar geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve raporlamak,
 • Programların kapasitesi ve kalitesinin güçlendirilmesi amacıyla düzenli olarak sahayı ziyaret etmek ve görevlendirilme kapsamında sahada uygulamalar yapmak geliştirme, planlama, izleme ve uygulama konularında Program Koordinatörünün yönlendirmesi ve saha ekibiyle eşgüdüm içerisinde çalışmak,
 • Risk altındaki okul öncesi çocuklar ve aileleriyle çalışma, risk altındaki özel gereksinimi olan çocukların ve ailelerinin desteklenmesi ile oyun terapisi konularında güncel gelişmeler ve uygulamaları, araştırmaları ve raporları ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek; gerektiğinde SGDD-ASAM üst yönetim ekibine yönelik bu alandaki güncel gelişmelerle ilgili sunumlar ve/veya bilgi notları/değerlendirme raporları hazırlamak,
 • Programın hedeflerine ulaşması için sahada çocuk ve ailelere yönelik yürütülen programlara ilişkin gerekli tüm bilgi ve güncellemeleri zamanında Program Koordinatörü ile paylaşmak ve gerektiğinde raporlamak,
 • Programın faaliyetlerinin etkin şekilde takibinin yapılması için İzleme ve Değerlendirme Sorumluları ile eşgüdüm içerisinde çalışarak Program Koordinatörünü düzenli olarak bilgilendirmek; yürütülen çalışmaların düzenli raporlanması konusunda destek sağlamak,
 • Gerek duyulması halinde, programı destekleyecek yeni proje tasarımlarına destek olmak, erken çocukluk dönemine dair yapılacak anket ve saha araştırmalarına destek sağlamak,
 • Program uygulamasının geliştirilmesi amacı ile merkez ofiste ve proje illerinde görev alan ekiplerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, bu doğrultuda gerekli eğitim içeriklerini hazırlamak ve uygulamak,
 • Proje hedefleri kapsamında bakanlıklar, valilikler, kamu kurumlarının il müdürlükleri, belediyeler, BM kuruluşları, yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili paydaşlarla etkili iş birliği kurulmasında Program Koordinatörü ile beraber çalışmak,

NİTELİKLER VE YETKİNLİKLER

 • Üniversitelerin, Özel Eğitim ve Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünden mezun (yüksek lisansı tamamlamış olmak tercih sebebidir),
 • Risk altındaki özel gereksinimi olan çocuklarla çalışma konusunda en az 3 yıl deneyimi olan,
 • İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilen,
 • Çocukların gelişimsel süreçlerini takip edebilmek için uygun ölçme değerlendirme araçları hakkında bilgi sahibi olan
 • Tercihen mülteci çocuk ve ebeveynlerle çalışma deneyimi olan,
 • Tercihen sivil toplum kuruluşlarında çalışma deneyimi olan,
 • Araştırma ve rapor yazma becerileri güçlü olan,   
 • Tercihen odak grup çalışmaları yürütebilen
 • Bilgisayar kullanma becerileri iyi olan; MS-Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen, 
 • İletişim becerileri ve insan ilişkileri güçlü, gelişime açık ve ekip çalışmasına yatkın olan,
 • Farklı ihtiyaçları ve dinamikleri olan ekiplerle çalışma deneyimi olan,  
 • Göç yönetimi ve mevzuatı, özel gereksinimi olan çocuklara yönelik mevzuat ve uygulamaları, sosyal refah sistemi ve sosyal hizmet bileşenleri, çocuk hakları ve mevzuatına hâkim olan, 
 • Ankara’da ikamet eden veya ikamet etmeye engeli olmayan, 
 • Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır. 

    

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Özel Eğitim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Özel Eğitim Uzmanı Özel Eğitim Uzmanı Maaşları Özel Eğitim Uzmanı Nasıl Olunur? Özel Eğitim Uzmanı Nedir? Özel Eğitim Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

“Tek başımıza yapamadıklarımızı, birlikte başarabiliriz!” Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği; Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ismiyle

Şirket Sayfasına Git

Özel Eğitim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Özel Eğitim Uzmanı Özel Eğitim Uzmanı Maaşları Özel Eğitim Uzmanı Nasıl Olunur? Özel Eğitim Uzmanı Nedir? Özel Eğitim Uzmanı İş İlanları