Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satış

Satış

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Satış

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Yurtiçi ve yurtdışında yüzlerce bilinen projeye ürettiği Modüler Bölme Duvar ve Ahşap sistemleri ile değer katan, sektörün pazar lideri olan ve dünya markası olma yolunda giderek güçlenen şirketimizde "Proje Satış Sorumlusu" olarak ekibimizde görev yapacak aşağıdaki özelliklerde çalışma arkadaşları aramaktayız.

İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, bölümlerinden mezun,
 • Microsoft Office ve AutoCad programlarına hakim,
 • Proje satış alanında iş deneyimine sahip,
 • Dinamik, kendini geliştirmeye istekli,
 • İnsan ilişkileri güçlü, takım çalışmalarına uyumlu,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Müşteri ile ilgili ilişkileri yönetecek, müşterilerle satış görüşmeleri yapabilecek,
 • Müşterilerin ihtiyacına göre firmanın üretimini ve taahhütünü yaptığı doğru ürünlere yönlendirmek,
 • Projelendirme, gerekli proje analizlerini hazırlamak ve teklif vermek,
 • Proje aşamalarına göre süreç takibi yapmak,
 • Proje satışını gerçekleştirmek ve sözleşmesini yapmak,
 • Satış sonrasında projenin süreç takibini yapmak.
 • İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden.

Aday Kriterleri

2 - 10 yıl arası
Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Proje Satış Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Satış Sorumlusu Proje Satış Sorumlusu Maaşları Proje Satış Sorumlusu Nasıl Olunur? Proje Satış Sorumlusu Nedir? Proje Satış Sorumlusu İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Sayın Çalışan Adayı;Tirim İnşaat Mimarlık Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla; iş başvurusu amacıyla tarafımıza ilettiğiniz/ileteceğiniz kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme aşağıda yer almaktadır. 1. AMAÇ Tirim İnşaat Mimarlık Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş.; veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duymakta, veri güvenliğine önem vermekte olup bu husus şirketimizin öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması amacı ile sizlerin kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere göre toplanması, işlenmesi ve korunması ilkelerini benimsiyoruz.Bu nedenle de; kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi, kimlerle paylaştığımızı ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklayan bu metni dikkatlice okumanızı öneriyoruz.Tarafınıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olmak kaydıyla belirli açık ve meşru amaçlarla kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği çerçevede, şirketimizle ilişkiniz sürdüğü müddetçe işlenebilecek ve 3. Kişilerle paylaşılabilecektir.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı şekli ile Trimline olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, sizlerden elde ettiğimiz bilgileri sizlerle ilişkimiz kapsamında belirlemekteyiz.2. VERİ SORUMLUSUVeri Sorumlusu : Tirim İnşaat Mimarlık Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş.Esentepe Mah. Kelebek Sok. Marmarakule A Blok No:2 D:105 K:13 Kartal/İstanbul3. UYGULAMATirim İnşaat Mimarlık Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. olarak; Siz çalışan adaylarımız ile ilgili, uhdemizde bulunan kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde güvence altına alınması, toplanması, işlenmesi, aktarılması ve imhası konusunu önemsemekteyiz.Bu çerçevede, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi 6698 KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve amaçlarımız ile sınırlı, ilgili ve ölçülü olarak işleyebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilecek, saklayabilecek, kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.a) Kişisel Verilerinizin İşlenme AmacıSözleşmenin kurulmasıyla ilgili olarak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, meşru menfaatlerimiz için veya tarafınızca (ilgili kişilerce) alenileştirilmiş olması koşuluyla, işleme şartları olmadığı takdirde açık rıza ile işlenebilecektir. Ayrıca işlenen tüm kişisel verileriniz;  Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun,  Doğru ve güncel, Belirli açık ve meşru amaçlar için, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.6698 KVKK’ nın md 5/2-c uyarınca tarafınız ile şirketimiz arasında bir iş sözleşmesi kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle açık rızanıza ihtiyaç duymadan; İş başvurunuzu değerlendirmek, Başvuru yaptığınız pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,  İş görüşmelerini yapmak ve işe alım amacıyla sizinle iletişime geçebilmek,Veri sorumlusu olarak açık rızanıza dayanarak;  Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde (Yapılacak mülakat sonrası alınacak açık rızanız ile) Trimline tarafından gelecekte oluşabilecek potansiyel iş fırsatları için şartlarınızın uygun olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla kişisel verilerinizi 6 ay süre ile saklamak Potansiyel iş fırsatları için sizinle iletişime geçerek söz konusu fırsatlardan sizi haberdar etmek amacıyla,Toplamakta ve işlemekteyiz. b) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi şeklinde toplanabilir.Kişisel verilerinizi Kariyer.net aracılığıyla veya Trimline çalışanları ile yapılacak görüşmeler yoluyla sözlü olarak veya dolduracağınız iş başvuru formları aracılığıyla yazılı olarak toplamaktayız.c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz; verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi, veri güvenliği tedbirlerinin alınarak, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Trimline ile birlikte sorumlu olmak üzere; ortaklara ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı Trimline olarak faaliyetleri yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan işbirliği içinde olunan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişilere aktarılabilecektir.d) Verilerin Saklanması ve Silinmesi Mevzuat gereği ilgili kişisel veriler belirli sürelerle saklanmaktadır. Bu nedenle kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde ve gerekli sürede saklamak şirketimizin sorumluluğundadır. Bu saklama süreleri hazırlanan kişisel veri envanterinde veri bazında ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır. Kişisel veriler mevzuatta öngörülen veya amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilir. Veriler fiziki veya elektronik ortamda saklanır. Verilerin saklanması ve muhafazası için gereken güvenlik tedbirleri alınmış ve güvenli ortam şirketimizce sağlanmıştır. Saklama süresi sona eren kişisel veriler 6 aylık periyotlarda imha edilir. (silme/yoketme/anonim hale getirme)e) İlgili Kişi Olarak Haklarınız 6698 KVKK’ nın 11. maddesi çerçevesinde,  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi içeren dilekçe ya da websitemize adresinde ki Bilgi Talep Formu’ nu doldurmak suretiyle ve/veya; Başvurucunun kimlik ve adres bilgilerini içerecek, (Kimliğinizi ispat edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.), Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olacak, Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilecek, Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olacak şekilde; şirketimizin “Esentepe Mah. Kelebek Sok. Marmarakule A Blok No:2 D:105 K:13 Kartal/İstanbul” adresine yazılı olarak veya sistemimizde tanımlı e-posta adresinizden göndereceğiniz mail ile veya KEP adresiniz ile iletebilirsiniz. Yukarıda ki madde kapsamında talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede (en geç 30 gün içinde) ücretsiz olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği ücret tarifesinde ki koşullara göre sonuçlandıracaktır.İlgili kişi olarak, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz gün veya her hâlde kişinin onayı ile başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.Tirim İnşaat Mimarlık Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Tirim İnşaat Mimarlık Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. İş İlanları

Proje Satış Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Satış Sorumlusu Proje Satış Sorumlusu Maaşları Proje Satış Sorumlusu Nasıl Olunur? Proje Satış Sorumlusu Nedir? Proje Satış Sorumlusu İş İlanları