Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Balıkesir(Gönen)
5 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

737 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

737 başvuru

Departman

Bakım / Onarım

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1974 yılında Tekfen Holding bünyesinde kurulan ve günümüzde faaliyetlerini Toros Tarım adı altında sürdüren Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, iş hacmi, ürün/hizmet yelpazesi ve pazar payıyla Türkiye’nin kendi alanındaki en büyük kuruluşudur.

Türkiye’nin en büyük  sanayi kuruluşları arasında 56. sırada yer alan Toros Tarım, Türkiye genelinde kimyevi gübre, organik ve organomineral gübre, tarımsal üretim, terminalcilik, yenilenebilir-biyogaz enerji faaliyet alanları ile Tekfen Holding’in Tarımsal Sanayi Grubu’nu temsil etmektedir.

Şirketimiz, Gönen İşletmesi için profesyonel ekibine dahil edecek "Bakım Mühendisi/Vardiya Amiri" aramaktadır. 


Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Makine, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • En az 3 yıl tercihen endüstriyel tesis tecrübesine sahip,
 • Ekip yönetimi, koordinasyonu konusunda yeterlilik sahibi, 
 • MS Office programları, 2D-3D tasarım programları kullanabilen ve tercihen SAP kullanım tecrübesi olan,
 • Proses bilgisi ve üretim için gerekli teknik işletme bilgi birikimi olan,
 • Acil ve kritik olayları yönetme becerisine sahip,
 • İletişim ve insan ilişkileri güçlü, analitik düşünebilen ve problem çözme yeteneğine sahip, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Gönen’de ikamet eden veya edebilecek

Görev Tanımı

 • Fabrika üretim, (Özel Gübre üretim ve sevkiyat takibi), bakım ve sevkiyat planlarının fiili takibini yapmak,
 • Biyogaz ve gübre üretim tesislerinin periyodik ve arıza bakımlarına destek olmak
 • Satın alma ile işbirliği içerisinde teknik malzemelerin doğru şekilde tedariği süreçlerine destek vermek, 
 • Planlama ve arıza bakımlarında iş izin ve emirlerini oluşturup ekip koordinasyonunu sağlamak
 • Üretim planlarının uygulanmasına ve uygulamayı aksatan sorunların çözümlenmesine yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Dışarıdan hizmet alınarak yaptırılan iyileştirme çalışmalarının takip ve koordinasyonunun sağlamak,
 • Biyogaz Üretim, Gübre Üretim ve Bakım Şeflikleri ile iletişim içerisinde olup, tesis önceliklerine göre üretimin sürekliliğinin sağlanması konusunda çalışmalar yapmak,
 • Fabrika içi genel işleyiş planlarında vardiya amirliği raporunu oluşturmak ve ilgili birimlere iletmek,
 • Vardiya sırasında bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Ünitelerde SEÇ kurallarına uyulmasını sağlamak ve bu konuda gerekli kontrolleri gerçekleştirmek,
 • Vardiya sırasında gerçekleşen her türlü araç, insan ve malzeme giriş ve çıkışlarının kontrol altında tutulmasını sağlamak,
 • Vardiya süresince yapılacak işlemlere ilişkin gerekli formları (kazı izni, ateş izni, çalışma izni, vb.) hazırlamak


Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı

Bakım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bakım Mühendisi Bakım Mühendisi Maaşları Bakım Mühendisi Nasıl Olunur? Bakım Mühendisi Nedir? Bakım Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Toros Terminal

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Toros Terminal

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Çalışan Aydınlatma Metni Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Toros Tarım), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.Tanımlar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre : Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ;İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi; Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyiAydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.İlgili Kişi Kişisel verileri Toros Tarım tarafından işlenen siz, akdedilen iş sözleşmesi sebebiyle Çalışan olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da ilgili kişi olarak kabul edilmektesiniz.Veri Sorumlusu Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçların ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Toros Tarım veri sorumlusudur.Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi Aşağıdaki kişisel verileriniz ve elde edinme yöntemleri gösterilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.Kişisel Verilerinizi İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları listelenmiştir.Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz KVKK Md. 28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir. Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmeHaklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi Başvurunuzu Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower Kat 19 ve 20 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak; torostarim@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimizi kullanarak; Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresimizi kullanarak e-posta göndererek yapabilirsiniz. Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı Bilgi

Bakım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bakım Mühendisi Bakım Mühendisi Maaşları Bakım Mühendisi Nasıl Olunur? Bakım Mühendisi Nedir? Bakım Mühendisi İş İlanları