Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Konya(Meram)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

472 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

472 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ!1974 yılında Tekfen Holding bünyesinde kurulan ve günümüzde faaliyetlerini Toros Tarım adı altında sürdüren Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, iş hacmi, ürün/hizmet yelpazesi ve pazar payıyla Türkiye’nin kendi alanındaki en büyük kuruluşudur.

 

Türkiye’nin en büyük 56. sanayi kuruluşu olan Toros Tarım, Türkiye genelinde 7 Bölge Müdürlüğü, 6 İşletmesi ile Tekfen Holding’in ikinci büyük operasyonunu temsil etmektedir.

Şirketimiz Konya/Meram' da bulunan, biyogaz ve gübre üretimi faaliyetlerine başlayacak olan tesisinde görevlendirilmek üzere “Mekanik Bakım Şefi” kadrosunda istihdam edilmek üzere yeni takım arkadaşları aramaktadır.GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun,
 • Biyogaz ve gübre üretim tesisleri gibi elektromekanik ekipman yoğun sınai tesislerde en az 5 yıl saha deneyimi olan,
 • Tercihen otomasyon konusunda bilgili,
 • MS Office, AutoCAD programlarını ve tercihen SAP kullanabilen,
 • Bakım yönetimi ERP uygulama tecrübesine sahip,
 • Proses bilgisi ve üretim için gerekli teknik işletme bilgi birikimi olan,
 • Arızi, önleyici ve kestirimci bakım konularında bilgi sahibi,
 • Yalın yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olan ve bakım uygulamalarını bu çerçevede yürütebilecek,
 • Acil ve kritik olayları yönetme becerisine sahip,
 • Analitik düşünülebilen, öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi hedef edinmiş,
 • Dinamik, iletişimi kuvvetli ve proaktif,
 • Takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk becerilerine sahip, birlikte çalıştığı ekibe yön vererek uyum içinde çalışmalarını sağlayabilecek,
 • Tercihen İngilizce dil bilgisine sahip,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Konya’da ikamet eden veya edebilecek.

 

GÖREV TANIMI

 • Üretim Tesisleri ve Yardımcı İşletme ekipmanların mekanik bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,
 • Oluşan mekanik arızaların ve tekrar eden kronik arızaların nedenlerini incelemek ve bu arızaların ortadan kaldırılmasına yönelik çözüme yönelik öneriler geliştirmek,
 • Ekibinin tesis İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun çalışmasını denetlemek ve yönlendirmek,
 • Yedek parça ve sarf malzeme stok takibini yaparak ambar stoklarında uygun miktarda bulundurulmalarını sağlamak ve gerektiğinde sipariş ve kabul işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Planlanan bakım işlemlerinin, programa uygun olarak eksiksiz ve zamanında yürütülmesini sağlamak,
 • Mekanik ve bakım bölümlerinin bütçe gerçekleşmelerini takip ve kontrol etmek,
 • Yüklenici firmalar tarafından gerçekleştirilecek işlerle ilgili şartnameleri hazırlayarak, fiyat tekliflerini toplamak, değerlendirmek ve yüklenici sözleşmelerini hazırlayarak  yönetime sunmak,
 • Yıllık bakım bütçesinin oluşturulması ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek ve bakım bütçesine alınmak üzere yatırım hedeflerini sunmak,
 • Bölüm anahtar performans göstergelerine (KPI) ve hedeflerine ilişkin verileri takip ederek, gerekli aksiyonları almak,
 • Bakım onarım faaliyetlerinin gerektirdiği kayıtların oluşturulmasını ve saklanmasını sağlamak,
 • Mekanik, bakım ekiplerinin yönetmek ve birimler arası koordinasyonu sağlamak.

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

Mekanik Bakım Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mekanik Bakım Yöneticisi Mekanik Bakım Yöneticisi Maaşları Mekanik Bakım Yöneticisi Nasıl Olunur? Mekanik Bakım Yöneticisi Nedir? Mekanik Bakım Yöneticisi İş İlanları
Hakkımızda

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Toros Terminal

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Toros Terminal

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Çalışan Aydınlatma Metni Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Toros Tarım), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.Tanımlar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre : Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ;İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi; Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyiAydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.İlgili Kişi Kişisel verileri Toros Tarım tarafından işlenen siz, akdedilen iş sözleşmesi sebebiyle Çalışan olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da ilgili kişi olarak kabul edilmektesiniz.Veri Sorumlusu Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçların ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Toros Tarım veri sorumlusudur.Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi Aşağıdaki kişisel verileriniz ve elde edinme yöntemleri gösterilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.Kişisel Verilerinizi İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları listelenmiştir.Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz KVKK Md. 28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir. Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmeHaklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi Başvurunuzu Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower Kat 19 ve 20 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak; torostarim@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimizi kullanarak; Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresimizi kullanarak e-posta göndererek yapabilirsiniz. Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı Bilgi

Mekanik Bakım Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mekanik Bakım Yöneticisi Mekanik Bakım Yöneticisi Maaşları Mekanik Bakım Yöneticisi Nasıl Olunur? Mekanik Bakım Yöneticisi Nedir? Mekanik Bakım Yöneticisi İş İlanları