Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Beşiktaş)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

İthalat/İhracat

İthalat/İhracat

Başvuru Sayısı

105 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

105 başvuru

Departman

İthalat/İhracat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ!


1974 yılında Tekfen Holding bünyesinde kurulan ve günümüzde faaliyetlerini Toros Tarım adı altında sürdüren Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, iş hacmi, ürün/hizmet yelpazesi ve pazar payıyla Türkiye’nin kendi alanındaki en büyük kuruluşudur.

Türkiye’nin en büyük 56. sanayi kuruluşu olan Toros Tarım, Türkiye genelinde 7 Bölge Müdürlüğü, 6 İşletmesi ile Tekfen Holding’in ikinci büyük operasyonunu temsil etmektedir.

Şirketimiz, İstanbul'da bulunan Merkezimiz için profesyonel ekibimize dahil edeceğimiz “Ticari Operasyonlar Uzmanı” arayışımız bulunmaktadır.


GENEL NİTELİKLER:

 • Üniversitelerin Endüstri, Ekonomi, İktisat, İşletme veya Mühendislik bölümlerinden mezun,
 • Yurt dışı Ticaret-Satın alma-Lojistik-İhracat-İthalat alanlarında deneyim sahibi,
 • İthalat/İhracat/Antrepo yönetimi mevzuat bilgisine hakim,
 • Tercihen SAP bilen,
 • Çok iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, etkin iletişim ve temsil yeteneğine sahip,
 • Analitik düşünme becerisine sahip,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.


GÖREV TANIMI:

 • Yurtdışından mamul, hammadde, özel gübre ve yedek parça/ekipman tedariki ile ilgili olan tüm operasyonel işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Yurtdışına ihraç edilecek olan ürünlere yönelik tüm operasyonel işlemlerin yerine getirilmesi,
 • İç piyasadan tedarik edilen ana ve yardımcı maddelerin işlemlerinin yürütülmesi,
 • Dış Ticaret, Satın alma ve Gümrük Operasyonları ile ilgili mevzuatın takip edilmesi ve yeniliklerin uyarlanması,
 • Süreç içerisindeki raporlamaların yapılması.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Ticari Operasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ticari Operasyon Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Toros Terminal

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Toros Terminal

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Çalışan Aydınlatma Metni Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Toros Tarım), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.Tanımlar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre : Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ;İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi; Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyiAydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.İlgili Kişi Kişisel verileri Toros Tarım tarafından işlenen siz, akdedilen iş sözleşmesi sebebiyle Çalışan olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da ilgili kişi olarak kabul edilmektesiniz.Veri Sorumlusu Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçların ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Toros Tarım veri sorumlusudur.Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi Aşağıdaki kişisel verileriniz ve elde edinme yöntemleri gösterilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.Kişisel Verilerinizi İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları listelenmiştir.Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz KVKK Md. 28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir. Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmeHaklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi Başvurunuzu Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower Kat 19 ve 20 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak; torostarim@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimizi kullanarak; Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresimizi kullanarak e-posta göndererek yapabilirsiniz. Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı Bilgi

Ticari Operasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ticari Operasyon Uzmanı İş İlanları