Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden mezun,
 • Minimum 2 yıl iş deneyimine sahip,
 • İyi derece İngilizce bilgisine sahip,
 • Sorgulayan,
 • Daha önce benzer pozisyonlarda ve/veya kurumsal bir firmada görev almış,
 • Takım oyuncusu olan ve inisiyatif almaktan çekinmeyen,

 • Analitik düşünen ve sürekli olarak çözüm önerileri sunan veya bu konuda hevesli olan,
 • Vizyon sahibi olan ve bu konuda yönlendirici olabilen.


Rol ve Sorumluluklar


 • Radyo Şebekesi ile ilgili Turkcell stratejilerinin, sorumluluk bölgesinde hayata geçirilmesini sağlar,
 • Radyo Şebeke yıllık yatırım ve bütçe planlama çalışmalarına, bölge gerçekleri doğrultusunda yön verir,onaylanan yatırım planlarının, bütçe disiplini içerisinde gerçekleştirilmesini sağlar,
 • Bölgesel Radyo Şebeke projelerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanmasını yapar, ilgili süreçlerin takibi ve koordinasyonunu sağlar,
 • Radyo Şebekedeki servis kalitesini iyileştirmeye yönelik planları yapar/yaptırır ve uygulatır,bu amaçla şebeke istatistik verilerini (INSPECTOR, SMARTNET, CEM) ve planlama araçlarında yaptığı prediction analizlerinin verilerini (ATOLL) kullanır,
 • Anahtar performans göstergelerine yönelik belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlar,bu amaçla yapılan kurulum ve optimizasyon çalışmalarından birinci derecede sorumludur,
 • Rekabette lider olmak/kalmak için gerekli bölgesel planlamayı yapar, ilgili tüm bölümler ile eşgüdüm içerisinde hayata geçirilmesini sağlar,
 • Yeni radyo şebeke teknoloji katmanlarının planlamasını ve optimizasyonunu yapar (4.5G, U900, vs...),
 • Mevcut radyo şebeke katmanlarında ihtiyaç duyulan ek istasyon kurulumlarının planlamasını yapar, sahaya uygulanmasını takip ve koordine eder,
 • Şebeke servis kalite ve sürekliliğini sağlamak üzere, mevcut istasyonlarda modernizasyon çalışmaları planlar (hücre ilavesi/eksiltmesi, eNodeB/NodeB/BTS tip değişikliği, repeater eklemek/sökmek TRU ilavesi/eksiltmesi, anten konfigürasyon değişikliği, vs.),
 • Radyo Şebekesine yönelik yeni nesil teknoloji ve çözümlerin (Pico cell, Femto cell, Small cell, DAU-DAS, C-RAN, LTE Vb…) saha planlamasını ve kullanılmasını sağlar,
 • Müşteri şikayetlerinden birinci derecede sorumludur,müşteri şikayetleri sayılarını azaltmak için, proaktif bir yaklaşımla uygun stratejileri belirler ve planlama faaliyetlerini gerçekleştirir,oluşan müşteri şikayetlerini en hızlı ve en verimli şekilde çözebilmek için aksiyon planlarını belirler, yapar/yapılmasını koordine eder,radyo şebeke kaynaklı olmayan şikayetlerin çözümü için ilgili ekipleri koordine eder,
 • Turkcell Bilgi Güvenliği Politikaları'na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanmasını, risklerinin ve gereken güvenlik kontrollerinin belirlemesini ve kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlar,
 • İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutar, etkisini azaltmaya yönelik önlemler alır; alternatif planlar hazırlar ve uygular; kritik dokümanları güncel tutar ve ulaşılabilirliğini sağlar,
 • Turkcell ve Grup Şirketlerine ait bilgi sistemlerinde yer alan her türlü veri ile görevi nedeniyle herhangi bir şekilde elde ettiği/vakıf olduğu Turkcell’e, Grup Şirketleri’ne ve bunların çalışan ve/veya müşterilerine ait tüm verilere ilişkin olarak; işvereni Şirket tarafından iletilen talimatlara ve başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranır,
 • Bu verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür,söz konusu verileri sadece görevi kapsamındaki işle ilgili konularda ve ihtiyaçla orantılı olarak kullanır ve sadece işin yürütülmesi için bilmesi gereken personelle, işin ifası için gereken nispette paylaşır,
 • Şebekenin ve kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden belirli bir risk olması durumunda bu risk hakkında Turkcell ve Grup Şirketini etkin ve hızlı bir şekilde bilgilendirir.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Bilişim, Yazılım, Telekomünikasyon

Çalışan Sayısı:

6000+