Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Sancaktepe Şube - Perakende Portföy Yönetmeni

Türkiye Finans Katılım Bankası

İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
10 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Finans

Finans

Başvuru Sayısı

853 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

853 başvuru

Departman

Finans

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Bizimle kariyere katılmaya var mısın?

Biz Türkiye Finans ailesinde birlikte üretip başarmanın değerini biliyor, ortak değerlere dayanarak sürekli ilerliyoruz.

Sancaktepe Şube Müdürlüğümüzde yerini almaya hazır mısın?


GENEL NİTELİKLER

  • Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak,
  • Bankaların Perakende pazarlama kadrolarında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak, 
  • Tercihen Bes, Segem, SPK lisansına sahip olmak,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.


İŞ TANIMI

  • Aktif pazarlama faaliyetleri ile yeni müşteri kazanımını sağlamak,
  • Mevcut müşterilerin takip edilerek, varlık performanslarının iyileştirilmesi, 
  • Ürün karlılığının arttırılması,
  • Pazar ve müşteri verilerinin toplanması ve analiz edilmesi,
  • Yeni müşteri kazanımını sağlamak.

Aday Kriterleri

3 - 10 yıl arası
Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci)
Hakkımızda

Saudi National Bank’ın %67,03’lük hissesiyle ana ortağı olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye’nin 2005 yılından bu yana güçlü sermaye yapısı ve vizyonuyla faaliyet gösteren köklü katılım bankalarından birisidir. Türkiye Finans; 1991 yılında %100 yerli sermayeli ilk özel finans kurumu olarak kurulan “Anadolu Finans” ile 1985- 2001 yılları arasında “Faisal Finans Kurumu” adıyla katılım bankacılığı hizmeti sunan “Family Finans”ın 2005 yılında güçlerini birleştirmesiyle kurulmuştur. Bu iki kurum, 2005 yılında tek çatı altında birleşerek Türkiye için daha fazla değer yaratmak ve rekabet üstünlüklerini pekiştirmek misyonuyla güç birliğine gitmişlerdir. Anadolu Finans ile Family Finans’ın birleşmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun 28 Aralık 2005 tarihli kararıyla resmen tescil edilmiş ve 30 Aralık 2005 tarihinde Banka’nın unvanı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Birleşme katılım bankacılığına yeni bir büyüme ivmesi kazandırmış Türkiye Finans kısa zamanda Türkiye’nin en büyük katılım bankalarından biri olmuştur. Türkiye Finans için en büyük değişim ve atılım dönemi, %60 hissesinin 31 Mart 2008 tarihinde National Commercial Bank (NCB) tarafından satın alınması ile başlamıştır. 11 Ekim 2020 tarihinde National Commercial Bank, Samba Financial Group ile birleşme kararı almış olup 1 Nisan 2021 tarihinde birleşme işlemleri tamamlanarak National Commercial Bank’ın unvanı Saudi National Bank olarak değişmiştir Saudi National Bank, %67,03 hissesini elinde bulundurduğu Türkiye Finans’ın hakim ortağıdır. ‘İyi bankacılık’ ve ‘iyi kurumsal vatandaşlık’ ekseninde sürdürülebilir bankacılık hizmetlerini başarıyla yürüten Türkiye Finans Katılım Bankası, etkin alternatif dağıtım kanallarından oluşan güçlü hizmet platformuyla ticari/kurumsal bankacılık, girişimci bankacılık ve bireysel bankacılık segmentlerinde geniş bir müşteri kitlesine yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün, hizmet ve çözümler sunmaktadır. Katılım bankacılığı merkezinde yenilikçi ürünleriyle ve teknoloji temelinde büyüyen “Türkiye’nin Finansı” Türkiye Finans Katılım Bankası, sektöründe öncülüğünü koruyarak ve daha da güçlenerek hizmetlerine devam edecektir

Saudi National Bank’ın %67,03’lük hissesiyle ana ortağı olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye’nin 2005 yılından bu yana güçlü sermaye yapısı ve vizyonuyla faaliyet gösteren köklü katılım bankalarından birisidir. Türkiye Finans; 1991 yılında %100 yerli sermayeli ilk özel finans kurumu olarak kurulan “Anadolu Finans” ile 1985- 2001 yılları arasında “Faisal Finans Kurumu” adıyla katılım bankacılığı hizmeti sunan “Family Finans”ın 2005 yılında güçlerini birleştirmesiyle kurulmuştur. Bu iki kurum, 2005 yılında tek çatı altında birleşerek Türkiye için daha fazla değer yaratmak ve rekabet üstünlüklerini pekiştirmek misyonuyla güç birliğine gitmişlerdir. Anadolu Finans ile Family Finans’ın birleşmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun 28 Aralık 2005 tarihli kararıyla resmen tescil edilmiş ve 30 Aralık 2005 tarihinde Banka’nın unvanı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Birleşme katılım bankacılığına yeni bir büyüme ivmesi kazandırmış Türkiye Finans kısa zamanda Türkiye’nin en büyük katılım bankalarından biri olmuştur. Türkiye Finans için en büyük değişim ve atılım dönemi, %60 hissesinin 31 Mart 2008 tarihinde National Commercial Bank (NCB) tarafından satın alınması ile başlamıştır. 11 Ekim 2020 tarihinde National Commercial Bank, Samba Financial Group ile birleşme kararı almış olup 1 Nisan 2021 tarihinde birleşme işlemleri tamamlanarak National Commercial Bank’ın unvanı Saudi National Bank olarak değişmiştir Saudi National Bank, %67,03 hissesini elinde bulundurduğu Türkiye Finans’ın hakim ortağıdır. ‘İyi bankacılık’ ve ‘iyi kurumsal vatandaşlık’ ekseninde sürdürülebilir bankacılık hizmetlerini başarıyla yürüten Türkiye Finans Katılım Bankası, etkin alternatif dağıtım kanallarından oluşan güçlü hizmet platformuyla ticari/kurumsal bankacılık, girişimci bankacılık ve bireysel bankacılık segmentlerinde geniş bir müşteri kitlesine yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün, hizmet ve çözümler sunmaktadır. Katılım bankacılığı merkezinde yenilikçi ürünleriyle ve teknoloji temelinde büyüyen “Türkiye’nin Finansı” Türkiye Finans Katılım Bankası, sektöründe öncülüğünü koruyarak ve daha da güçlenerek hizmetlerine devam edecektir

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında AydınlatmaBu bilgilendirme veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (Banka) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizleri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun veya KVKK) 10. maddesi gereği aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır. Bankamız, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir. İşbu metnin amacı; kişisel verilerinizin elde edilme şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, aktarım yapılacak üçüncü kişiler ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Bankamız tarafından KVKK’ya uygun şekilde kaydedilecek, güncellenecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek ve saklanacaktır.a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin KimliğiTürkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (“Banka”) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, işlenmelerini gerektiren aşağıda belirttiğimiz amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlemekteyiz.b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki SebepleriÇalışan adayı, alt işverenlik sözleşmesi ilişkisiyle çalışacak olan çalışan adayları olarak Bankamızla paylaşmış olduğunuz; isim, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri, özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu, transkript, yabancı dil test sonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı belgeler, video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen bilgilerin kayıtları, iş başvurunuzda belirtmiş olduğunuz referans bilgileriniz, önceki işyerinizdeki ücret ve yan hak bilgileri, ücret beklentisi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Banka'nın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.Özgeçmişinizde yer alan referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınmasının sizin sorumluluğunuzda olduğunu bilerek bize bildirmenizi önemle tavsiye ediyoruz. Bankamız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi;• Bankanın iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,• Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,• İşe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, • Hakkınızda bilgi ve referans alınması için iletişime geçilmesi, • İşe alımın gerçekleşmemesi halinde ilerleyen dönemlerde adayın oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilebilmesi,• Ücret skalasının belirlenmesi,• Bankamız İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin oluşturulması ve uygulanması,• Resmi makamlara yasal bildirimlerin yapılması,• Başta İş Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması,Amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.Ayrıca Bankamıza açık rıza vermeniz halinde, kişisel verileriniz aday deneyiminin ölçümlenmesi amacıyla anket şirketleri ile paylaşılacak, Banka’nın güven ve itibarının korunması ve suistimallerin önlenmesi amacıyla aday borçlanma risklerinin değerlendirilmesi için Kredi Kayıt Bürosu sorgulamaları yapılacaktır.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiYukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, Bankamıza verdiğiniz kişisel verileriniz;• Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,• İşe alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi, danışmanlık şirketleri ve ayrıca açık rızanız olması halinde aday deneyiminin ölçümlenmesi amacıyla anket şirketleriyle,• Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı, yetkinlik ve kişilik envanterleri ile değerlendirme merkezi uygulamasını gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri/işe alım süreçlerinin yürütülmesi için destek aldığımız danışmanlık firmaları ile,• İşe alım süreçleriyle ilgili uyuşmazlık ve davalar söz konusu olması durumunda anlaşmalı olduğumuz hukuk bürolarıyla,sayılan amaçlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde paylaşılmaktadır.d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiAşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Bankamıza yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden (a) maddesinde yer alan hukuki sebeplere dayanarak ve yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla;• Bankamızın çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,• Referans kişiler tarafından verilen referans bilgileriyle, • Yazılı veya elektronik ortamda yayımlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formlarıyla,• Tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik yollarlaİlgili kişisel verileriniz toplanmaktadır.e) Kanun Kapsamında HaklarınızKanun'un 11.maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; işlenmiş ise buna ilişkin bilgileri talep etme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ile Kanun'da öngörülen şartlarla kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, bu hususların kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.Yukarıda sayılan haklarınızı Bankamız web sitesinde yayınlanan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu'nu eksiksiz şekilde doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Bankamıza iletebilirsiniz;Şubelerimize yazılı olarak teslim edilebilir,İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Bankamız adresine gönderilebilir,Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından turkiyefinans@hs03.kep.tr adresine KEP ile iletilebilir.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar