Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kdv İade Raportörü

Universal&Partners

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Kağıthane)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 5 yıl arası

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

108 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 5 yıl arası

Başvuru Sayısı

108 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 UNİVERSAL & PARTNERS Yeminli Mali Müşavirlik  A.Ş. şirketimiz bünyesinde KDV iade raportörü aranmaktadır.


GENEL NİTELİKLER 

·  En az üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme, İktisat,

   Maliye, Finans, Ekonomi vb. bölümlerinden mezun,

·  KDV İadesi tasdik raporlarına ilişkin en az 3 yıl tecrübesi bulunan,

·  İndirimli Orana Tabi KDV iade çalışmaları ( Özellikle İnşaat,Tekstil,Gıda vb.) ve diğer           KDV iade süreçlerine hakim olan,

·  Microsoft  Office programlarına hakim,

·  Yazılı ve sözlü iletişim becerisi kuvvetli,

·  Detaylara önem veren, dikkatli, detaycı, sorumluluk sahibi ve araştırmacı olan,

·  Ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen

·  Tercihen İstanbul Avrupa Yakasında ikamet eden

 

İŞ TANIMI

·  KDV iadesi tasdik raporlarına ilişkin tüm süreçlerin koordinasyonu ( Yüklenim listesi hazırlanması ve hesaplamaların yapılması, Listelerin sisteme yüklenmesi, eksiklik ve KDV İade kontrol raporlarının cevaplanması )

·  KDV iade tutar tespiti için gerekli hesaplamaların ve kontrollerin gerçekleştirilmesi,

·  Vergi daireleri ile KDV iade işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması.

 

 

 

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı

KDV İade Raportörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

KDV İade Raportörü KDV İade Raportörü Maaşları KDV İade Raportörü Nasıl Olunur? KDV İade Raportörü Nedir? KDV İade Raportörü İş İlanları
Hakkımızda

Hakkımızda Universal Partners; kamuda görev almış üst düzey yöneticiler, alanında uzman akademisyenler ve başarısını özel sektörde ispatlamış profesyonellerden oluşan ekibiyle farklı büyüklükteki ulusal ve uluslararası şirketlere denetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Şirketlerin küresel rekabet ortamında güçlerini artırabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda hizmet sunan Universal Partners; yeminli mali müşavirlik, bağımsız denetim, mali danışmanlık hizmetleri, ar-ge ve inovasyon hizmetleri, turquality ve yeniden yapılandırma, yönetim danışmanlığı, risk yönetimi, kurumsal finansman, iş ve sosyal güvenlik danışmanlığı alanlarında hızlı, güçlü ve çözüm odaklı yaklaşımı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Universal Partners; 80’den fazla ülkede yaklaşık 300’den fazla üye firmasıyla dünyanın en büyük beş uluslararası denetim birliğinden biri olan Prime Global’e üye olup dünya çapındaki küresel ağın gücünü global bir anlayışla şirketlere sunmaktadır. Denetim, danışmanlık ve vergi hizmetlerinde sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önde gelen şirketleri arasında olmayı hedefleyen Universal Partners, sektöre yön veren uzman ekibiyle hizmet kalitesini her geçen gün yukarıya taşımaktadır. Universal Partners bugün, İstanbul, Kocaeli ve Bursa ofislerinden yaklaşık 150 çalışanı ile 1000’in üzerinde müşteriye hizmet vermenin gururunu yaşamaktadır.

Hakkımızda Universal Partners; kamuda görev almış üst düzey yöneticiler, alanında uzman akademisyenler ve başarısını özel sektörde ispatlamış profesyonellerden oluşan ekibiyle farklı büyüklükteki ulusal ve uluslararası şirketlere denetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Şirketlerin küresel rekabet ortamında güçlerini artırabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda hizmet sunan Universal Partners; yeminli mali müşavirlik, bağımsız denetim, mali danışmanlık hizmetleri, ar-ge ve inovasyon hizmetleri, turquality ve yeniden yapılandırma, yönetim danışmanlığı, risk yönetimi, kurumsal finansman, iş ve sosyal güvenlik danışmanlığı alanlarında hızlı, güçlü ve çözüm odaklı yaklaşımı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Universal Partners; 80’den fazla ülkede yaklaşık 300’den fazla üye firmasıyla dünyanın en büyük beş uluslararası denetim birliğinden biri olan Prime Global’e üye olup dünya çapındaki küresel ağın gücünü global bir anlayışla şirketlere sunmaktadır. Denetim, danışmanlık ve vergi hizmetlerinde sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önde gelen şirketleri arasında olmayı hedefleyen Universal Partners, sektöre yön veren uzman ekibiyle hizmet kalitesini her geçen gün yukarıya taşımaktadır. Universal Partners bugün, İstanbul, Kocaeli ve Bursa ofislerinden yaklaşık 150 çalışanı ile 1000’in üzerinde müşteriye hizmet vermenin gururunu yaşamaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİUNİVERSAL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili tüm mevzuatlar ve kurul kararları uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla sizi, KVKK, ilgili tüm mevzuatlar ve kurul kararları kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, hangi kişisel verilerinizin işleneceği; kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, işleme süreleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, veri sorumlusunun kimliği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.1. TANIMLAR : İşbu aydınlatma metninde geçen;Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,Mevzuat: Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin hükümler içeren tüm kanunları, KHK’ları, yönetmelikleri, tüzükleri,Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hâle getirilmesini, sınıflandırılmasını ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,UNİVERSAL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ: İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 793797 sicil numarası ile kayıtlı, 0892031483000020 Mersis numaralı, şirket merkezi Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis No:29/A-151 Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan ve işbu aydınlatma metnini hazırlayan veri sorumlusunu ifade eder.2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER :İşlediğimiz Kişisel Verilerinize aşağıdaki örnekler verilebilir:Kimlik Verisi;Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, uyruk, Özlük Verisi;daha önce çalıştığı işyerindeki departmanı, görevi ve unvanı, işe giriş/çıkış tarihleri,İletişim Verisi;Telefon numarası, e-posta adresi, ikametgah adresiFinansal Veri;Ücret beklentisiEğitim Verisi;Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, aldığı kurs, seminer, ödül, takdir bilgileri, bilgisayar bilgisi, eğitim durumu, başlangıç tarihi, mezuniyet tarihi, mezuniyet derecesi, mezun olduğu okul, mezun olduğu bölüm, eğitim durumu, eğitim bilgileri, eğitim alınan kurum adı, eğitim aldığı tarih, eğitim aldığı süreSağlık Verisi;Sağlık bilgisiGörsel ve İşitsel Veri;Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtlarıDiğer;mahkumiyet durumu bilgisi, referans bilgisi, imza, iş tecrübesi ve staj bilgileri, askerlik durumu, ehliyet belgesi türü,3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI :Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden veya kanunda sayılı istisnai haller durumunda açık rızanız olmadan da; (i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, (ii) Doğru ve gerektiğinde güncel, (iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için, (iiii) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve (iiiii) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, KVKK’nun 5. Ve 6. maddesi doğrultusunda ve aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle; tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işlenebilir:· Şirketimiz iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,· Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,· Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,· İletişimin sağlanması,· İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,· Ücret bilgi ve çizelgesinin belirlenmesi,Kanunda sayılı istisnai haller şu şekildedir:· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,· Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,· Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ :“KVKK”, ilgili mevzuatlar ve kurul kararları gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek diğer kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK Madde 5 ve Madde 6 kapsamında işlemekteyiz:· Başvuru formları (CV’leri)· Stajyer başvuru formları (CV’leri)· Mülakat Formu· Sesli ve Görüntülü Güvenlik Kameraları5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ :Kişisel Verileriniz “KVKK” başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata, kurul kararlarına diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARILMASI:Kişisel Verileriniz, kanunda istisna olarak belirtilen ve yukarıda sayılan hallerde açık rızanız olmaksızın; diğer hallerde ise ancak açık rızanız ile birlikte;· Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,· UNİVERSAL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ’ yönetici ve yönetici ortakları ile paylaşılabilecektir.6- KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM VE KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZKVKK Madde 11 uyarınca UNİVERSAL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ başvurarak;· Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,· Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,· Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,· Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,· Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,· İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,· Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.UNİVERSAL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemekhane.

KDV İade Raportörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

KDV İade Raportörü KDV İade Raportörü Maaşları KDV İade Raportörü Nasıl Olunur? KDV İade Raportörü Nedir? KDV İade Raportörü İş İlanları