Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Çevre ve İş Güvenliği Uzmanı

Vanelli Tekstil

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Nilüfer)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

273 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

273 başvuru

Departman

Kalite

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Tekstil sektöründe önde gelen Vanelli markamızı ulusal ve uluslararası arenada ‘en çok tanınan marka’ haline getirme yolculuğumuzda gücümüze güç katmaya var mısın?

Cevabın ‘Evet’se seni Türkün Holding Ailesi’ne bekliyoruz…

Mesleki Yetkinliklerde;

 • Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun (Çevre Görevlisi Belgesine Sahip),
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sistemlerine hakim,
 • En az C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip,
 • Tercihen üretim yapan bir işletmede deneyimli,
 • Çevre mevzuatı konusunda bilgi sahibi,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt yönetmeliklerine hakim,

Kişisel Yetkinliklerde;

 • Sahada aktif olarak denetim ve gözlem yapabilen,
 • MS Ofiice programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • Raporlama becerisine sahip,
 • Doğru ve etkin iletişim kurma yeteneğine sahip ve takım çalışmasına yatkın,
 • Diğer iş birimleriyle işbirliği geliştirebilecek,
 • Öğrenmeye hevesli ve gelişime açık,
 • Bursa’da ikamet eden/edebilecek olan,

Ve Çalışırken;

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği ve Çevre ile ilgili yasal yükümlülüklerin takibini ve çalışmalarını, mevzuatlara uygun olarak yapacak,
 • Risk analizlerini gerçekleştirecek, risk analizi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik ve çevre önlemleri konusunda önerilerde bulunacak ve takibini yapacak,
 • Acil durum planlarını hazırlayacak ve acil durum tatbikatların gerçekleştirecek,
 • Çalışma ortamının gözetimlerini yaparak, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlayacak ve uygulanmasını kontrol edecek,
 • Rutin saha kontrollerinin yaparak tehlikeli durumların tespit edecek ve tedbirlerin alınmasını sağlayacak,
 • Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri çalışmalarına katılım sağlayacak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ve çevre eğitimlerinin planlanmasını ve uygulanmasını sağlayacak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ve çevre uygulamalarıyla ilgili prosedür ve dokümanların hazırlanmasını sağlayacak,
 • İyileştirme çalışmalarına katılacak ve uygulamaların takibini yapacak,
 • Sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konularında bilinçlendirmeyi sağlayacak,

Takım Arkadaşı Arıyoruz…

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

Çevre ve İş Güvenliği Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çevre ve İş Güvenliği Sorumlusu İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ADAY PERSONELLERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİİşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında OSB Gri Cadde No: 2 Nilüfer 16140 Bursa, Türkiye adresinde mukim 0881026386300016 Mersis Numaralı TÜRKÜN HOLDİNG A.Ş. tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI Şirketimize gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusuyla tarafınızdan temin edilen kimlik bilgileriniz, adres-iletişim bilgileriniz, eğitim-yetkinlik-mesleki deneyim bilgileriniz, askerlik durum bilginiz, referans bilginiz, fotoğrafınız, sağlık durumu bilginiz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, doğru ve gerektiğinde güncel olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde, aday personel olarak, sizlerle iletişim kurulması, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve genel olarak işe alım süreçlerinin yönetilmesi amacıyla Şirketimiz tarafından işlenecektir.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİİşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirket adresimizde doldurabileceğiniz iş başvuru formuyla fiziksel olarak, internet sitesi kariyer.net üzerinde yer alan iş başvuru formunun doldurulup iletilmesi ya da şirketimize iletmiş olduğunuz özgeçmiş (CV) aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nun 5. Maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine, kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızın gerektiği durumlarda (Örneğin iş başvurunuzun grup şirketlerimizle paylaşılması) ise açık rızanıza dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla sadece işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASITarafınızdan edinilen kişisel veriler, aday personel olarak, sizlerle iletişim kurulması, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve genel olarak işe alım süreçlerinin yönetilmesi amaçlarının ifa edilebilmesi için KVKK’nun 8.ve 9. Maddesinde yer alan kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla resmi mercilere (Örneğin; Türkiye İş Kurumu), açık rızanın gerektiği durumlarda ise açık rızanıza dayalı olarak (örneğin iş başvurunuzun grup şirketlerimizle paylaşılması) üçüncü kişilere aktarılabilecektir.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ Kişisel veri sahibi olarak siz aday personellerimiz KVKK’nun 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak OSB Gri Cadde No: 2 Nilüfer 16140 Bursa, Türkiye adresine iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.Kişisel verilerin işlenmesinden önce Veri Sorumlusu OSB Gri Cadde No: 2 Nilüfer 16140 Bursa, Turkey. adresinde mukim 0881026386300016 Mersis Numaralı TÜRKÜN HOLDİNG A.Ş. tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan ve tarafıma sunulan bilgilendirmeyi okuduğumu, anladığımı ve kişisel verilerime ilişkin olarak bilgilendirildiğimi kabul ederim.

Detaylı Bilgi

Vanelli Tekstil İş İlanları

Çevre ve İş Güvenliği Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çevre ve İş Güvenliği Sorumlusu İş İlanları