Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Avr.)(Sarıyer)
Bugün güncellendi

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 1 years of experience

Department

Sales Development

Sales Development

Application Count

0-50 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 1 years of experience

Application Count

0-50 application

Department

Sales Development

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Job Description 

 • Responsible for spareparts management of agency, 
 • Responsible for spare parts price management, spare parts application, PO, delivery and distribution of spare parts, 
 • Responsible for the use and inventory management of agent spare parts (daily inventory and analysis),
 • Regularly analyze and deal with sluggish inventory, 
 • Responsible for HQ related requirements, 
 • Responsible for the DOA/DAP management and assist the finance department accounting and management of the relevant costs of the whole machine, 
 • Use CRM system to manage the Turkey after-sales spare parts maintenance records to ensure that the agents report the maintenance records immediately and confirm that the records are correct. 

QUALIFICATIONS

 • Bachelor's degree and above, 
 • More than one year of relevant experience and experience in overseas after-sales spare parts management of major competing products in the mobile phone industry is preferred, 
 • Proficient computer operation skills / good communication skills, 
 • Good command of Word, excel, ppt, 
 • Strong adaptability, logical thinking ability, and ability to work under pressure, 
 • Be proactive and willing to learn. 

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
Completed, Exempt
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Yedek Parça Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yedek Parça Uzmanı Yedek Parça Uzmanı Maaşları Yedek Parça Uzmanı Nasıl Olunur? Yedek Parça Uzmanı Nedir? Yedek Parça Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Vivo is a leading, product-driven, global technology company, with its core business focusing on smart devices and intelligent services. vivo is committed to connecting users around the globe, through design of exciting and innovative smartphones and companion devices, as well as services which integrate technology and design thinking in unique and creative ways. Following the company core values, which include innovation, consumer orientation and benfen*, vivo has implemented a sustainable development strategy, with the vision of becoming a leading, long-lasting, world-class enterprise. With headquarters in China, supported by a network of 9 R&D centers in Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei, Tokyo and San Diego, vivo is focusing on the development of state-of-the-art consumer technologies, including 5G, artificial intelligence, industrial design, photography and other up-and-coming technologies. vivo has also set-up five production hubs (including brand authorized manufacturing center), across China, South- and Southeast Asia, with an annual production capacity of nearly 200 million smartphones. As of now, vivo has branched out its sales network across more than 30 countries and regions, and is loved by more than 370 million users worldwide. *“Benfen” is a term describing the attitude on doing the right things and doing things right – which is the ideal description of vivo’s mission to build technology for good.

Vivo is a leading, product-driven, global technology company, with its core business focusing on smart devices and intelligent services. vivo is committed to connecting users around the globe, through design of exciting and innovative smartphones and companion devices, as well as services which integrate technology and design thinking in unique and creative ways. Following the company core values, which include innovation, consumer orientation and benfen*, vivo has implemented a sustainable development strategy, with the vision of becoming a leading, long-lasting, world-class enterprise. With headquarters in China, supported by a network of 9 R&D centers in Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei, Tokyo and San Diego, vivo is focusing on the development of state-of-the-art consumer technologies, including 5G, artificial intelligence, industrial design, photography and other up-and-coming technologies. vivo has also set-up five production hubs (including brand authorized manufacturing center), across China, South- and Southeast Asia, with an annual production capacity of nearly 200 million smartphones. As of now, vivo has branched out its sales network across more than 30 countries and regions, and is loved by more than 370 million users worldwide. *“Benfen” is a term describing the attitude on doing the right things and doing things right – which is the ideal description of vivo’s mission to build technology for good.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni Weiwo Turkey Telekomünikasyon Servis ve Ticaret Limited Şirketi (“WEIWO”) tarafından yapılan işe alım ve istihdam sürecinin gerçekleştirilebilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Weiwo Turkey Telekomünikasyon Servis ve Ticaret Limited Şirketi (WEIWO) tarafından hazırlanmıştır.Bu metin kapsamında Weiwo Turkey Telekomünikasyon Servis ve Ticaret Limited Şirketi’ne (“WEIWO“),iş başvurusunda bulunan aday ve stajyerler de (“Çalışan Adayı/Stajyer”) olarak anılacaktır.İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.WEIWO olarak işbu Aydınlatma Metni aracılığıyla işe alım veya istihdam ilişkisi içerisinde olduğumuz tüm kişiler nezdinde KVKK başta olmak üzere kişisel verilerle ilgili tüm yasal sair mevzuata uyum sürecini doğru yönetmeyi amaçlamaktayız.1-AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMIİşbu metinle işe alım sürecinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak elde edilen Kişisel verilerin işlenme ve toplanma amaçları, yöntemleri ve hukuki sebepleri, işlenen kişisel veri bilgileri, kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak korunması, saklanması, kullanılması, aktarılması, silinmesi ve anonimleştirilmesi hususları ile kişisel veri sahibini bu hususlara ilişkin hakları konusunda bilgilendirmek ve bu şekilde aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amaçlanmaktadır.Buna istinaden WEIWO’ un kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğine, işlenen verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceğine, kişisel veri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi ile veri sahibinin haklarına aşağıda detaylıca yer verilecektir.2-KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME2.1. Veri Sorumlusunun Kimliğiİşbu bölüm altında açıklanan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 204618-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0801132227100001 Mersis numaralı, şirket merkezi “Maslak Mah. AOS 55. Sok 42 Maslak A Blok Sitesi No:2/55 Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunan Weiwo Turkey Telekomünikasyon Servis ve Ticaret Limited Şirket’dir.2.2.İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme AmaçlarıWEIWO, yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.İşe alım ve istihdam sürecinizin şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla işbu aydınlatma metninde aşağıda tablo şeklinde açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilen kişisel verilerinizi belirtilen amaç ve hukuki sebeplere dayanarak işliyoruz:İşlenen Kişisel Veriler Açıklama İşlenme Amaçları Veri İşlemenin Hukuki SebepleriKimlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin kimliğine ilişkin bilgilerdir. Bu bilgilere ad-soyadı, doğum tarihi, girmektedir -Çalışan Adayı/Stajyer başvuru sürecinin yürütülmesi-İş alım sürecinin gerçekleştirilmesi-İş sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesi-Başvuru ve işe alım süreci hakkında çalışan adayı/stajyer ile iletişime geçilebilmesi ve gerektiğinde yeniden görüşme yapılarak iş teklifinin iletilebilmesiKVKK m.5 f.1 Açık Rızaİletişim Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek veya tüzel kişinin iletişim bilgilerine ilişkin bilgilerdir. Bu bilgiler; telefon numarası, e-posta bilgisi, açık adres bilgisidir. -Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası-Başvuru ve işe alım süreci hakkında çalışan adayı/stajyer ile iletişime geçilebilmesi ve gerektiğinde yeniden görüşme yapılarak iş teklifinin iletilebilmesi-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi-Çalışan adayı/stajyer talep ve/veya şikayetlerinin takibi, KVKK m.5 f.1 Açık RızaÇalışan Aday Bilgisi Çalışan adayı ve stajyerlerin işe alım süreçlerinde uygun pozisyon için değerlendirilebilmesine esas alınacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veridir.Bu bilgiler;(mesleki deneyim bilgisi, eğitim bilgileri, staj tecrübeleri, yabancı dil bilgisi ve özgeçmişte bulunan diğer bilgiler -Çalışan adayı ve stajyerlerin niteliği, tecrübesi ve özelliklerinin düşünülen pozisyona uygunluğunun değerlendirilebilmesi,-İstihdam ile ilgili hazırlık işlemlerinin yapılabilmesi, istihdam durumunda özlük dosyasına aktarılabilmesi,-Yetkinliklerinizin pozisyona uygunluğunun değerlendirilebilmesi adına yapılan test ve uygulamalarda elde edilen ses ve video kayıtlarının raporlamalara esas teşkil edebilmesi-İş sürekliliğinin sağlanması KVKK m.5 f.1 Açık RızaÖzlük Verileri Çalışan adayı/stajyerin özlük haklarının elde edilmesine yönelik her türlü veriyi ifade eder. Bu bilgiler; özgeçmiş, önyazı, değerlendirme ve test sonuçları, askerlik ilişik bilgisi ve Özgeçmişte bulunan diğer bilgiler -Aday çalışan başvuru, seçim ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi– İş ilişkisinin kurulması-Pozisyon özelinde yeterliliğinizin değerlendirilmesi ve doğrulanması-Şirketimizin insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi-Şirketimizinfaaliyetlerinin ilgili mevzuat ve şirket politika/prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi-İş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonelfaaliyetlerin yürütülmesi KVKK m.5 f.1 Açık RızaGörsel ve İşitsel Bilgi Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları, telefon görüşmeleri, video mülakat sırasında alınan kayıtlar ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler -Çalışan adayı ve stajyerlerin niteliği, tecrübesi ve özelliklerinin düşünülen pozisyona uygunluğunun değerlendirilebilmesi,-Yetkinliklerinizin pozisyona uygunluğunun değerlendirilebilmesi adına yapılan test ve uygulamalarda elde edilen ses ve video mülakat kayıtlarının raporlamalara esas teşkil edebilmesiKVKK m.5 f.1 Açık RızaFiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b. -Şirketimize iş görüşmesi için geldiğiniz durumlarda fiziksel mekan güvenliğinin temin edilebilmesi KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu OlmasıTalep/Şikayet Yönetimi Bilgisi WEIWO’ya iletilen her türlü talep ve şikayet ile bunların alınmasına dair her türlü kayıt ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü rapor, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olduğu takdirde talep/şikayet yönetim bilgisi teşkil eder. -Çalışan adayı ve stajyerlerin talep ve/veya şikayetlerinin takibiKVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu OlmasıBize temin ettiğiniz bütün bilgilerin, içeriklerin, materyallerin ya da verilerin, doğru, eksiksiz, yanlışsız olduğunun ve yanıltıcı olmadığının sağlanması ve bunun kontrol edilmesi sizin sorumluluğunuzdadır.2.3. Kişisel Veri Toplama YöntemiKişisel verileriniz yukarıda belirtilen sebeplerle aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.-İş başvurusu yapabildiğiniz internet sitemiz, e-mail adresimiz, gibi iş başvurusu sayfaları, kariyer portalları gibi çalışan kişisel verilerinin toplanmasına ve işlenmesine imkân tanıyan kanallar üzerinden (özellikle CV ve CV üzerinde yer alan bilgiler) iş görüşmelerimiz ve iş görüşmelerimiz çerçevesinde alınan notlar aracılığıyla,-Çalışan Adayı/Stajyerlerin e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler aracılığıyla,-İşe alım sürecinde belirli aşamaları geçmeniz halinde video mülakat/telefon /testler aracılığıyla,2.4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili HususlarŞirketimiz tarafından aktarılan kişisel verilerin hangi kişi gruplarına hangi amaçlar çerçevesinde aktarılacağı açık ve anlaşılır bir şekilde aşağıdaki tabloda kategorize edilmiştir:Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişi Grupları Kişi Gruplarına İlişkin Açıklama Veri Aktarımının Amacı Veri Aktarımının Hukuki SebebiTedarikçi (Görüntülü konuşma uygulaması) Görüntülü Görüşmenin Yapıldığı Uygulama(Google Meet,Zoom) Çalışan adayının ilgili pozisyon için uygunluğunu belirlemek amacıyla video-arama şeklinde mülakat gerçekleştirmek KVKK m.5 f.1 Açık RızaŞirket Yetkilisi WEIWO Yönetimi ve işe alım değerlendirmesi yapacak gerçek kişiler İlgili mevzuat hükümlerine göre WEIWO’nun ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak KVKK m.5 f.2 f bendi;Veri Sorumlusunun Meşru MenfaatiHukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yetkili kanun uygulayıcı, düzenleyici, yönetici kurumlar, mahkemeler ya da kendilerine açıklama yapılmasının gerekli olduğuna kanaat getirdiğimiz diğer üçüncü taraflara. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ilgili mevzuat kapsamında tanınmış hukuki yetki çerçevesinde ve ancak talep ettikleri amaçla sınırlı olarak veri aktarımı sağlanacaktır. KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması2.5. Adaylık Sürecinde Toplanan Kişisel Verilerden İşe Alım Halinde İşlenmesine Devam Edilecek Olanlarİşe alım süreçleri boyunca Çalışan Adayları hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, Çalışan Adayı’nın ilgili açık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılacaktır.3.Verilerinizin KorunmasıWEIWO, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır. Internet sitemizi ve diğer sistemlerimizi kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerin kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya ifşasına karşı gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak korumaktayız. Kişisel verilerinizi gönderdiğinizde bu verilerinizi korumak için en üst çabayı göstermemize rağmen, internet veya herhangi bir genel ağ üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının %100 güvenli olduğu garanti edilemez.-Verilerin İşlenme Süresi, Silinmesi, Yok Edilmesi ve AnonimleştirilmesiKişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda açık rızanız ve yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. İstihdam edilmeniz halinde adaylık sürecindeki Kişisel Verileriniz iş akdinizin sona erdiği süreyi takip eden ve ilgili kanunda belirtilen süre boyunca saklanır. İstihdam edilmemeniz halinde açık rızanız bulunmayan hallerde pozisyon kapandığında Kişisel Verileriniz silinmektedir. CV’niz dahil Kişisel Verilerinizi ilerleyen süreçte farklı pozisyonlar için de Kişisel Verilerinizi paylaştığınız tarihten itibaren 1 yıl boyunca değerlendirmemizi istiyorsanız, ayrıca açık rıza vermeniz gerekmektedir.Kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması halinde re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine veriler WEIWO tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.-HaklarınızKVKK Madde 11 uyarınca Şirketimize başvurarak;-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,-Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,-Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,-Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz.Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42. Maslak Plaza Ofis 3 Blok Kat:2 No:55 adresine ıslak imzalı olarak veya weiwo@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.(Not: Lütfen bu e-postaya CV veya iş başvurusu göndermeyiniz. Buraya ileteceğiniz başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurularınızı Weiwo'nun diğer başvuru kanalları üzerinden yapabilirsiniz.)

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

İlgini Çekebilecek İlanlar

Yedek Parça Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yedek Parça Uzmanı Yedek Parça Uzmanı Maaşları Yedek Parça Uzmanı Nasıl Olunur? Yedek Parça Uzmanı Nedir? Yedek Parça Uzmanı İş İlanları