Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Satış Pazarlama Uzmanı

WORLD LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Lojistik

Lojistik

Başvuru Sayısı

147 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

147 başvuru

Departman

Lojistik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Büyüme hedefinde olan Denizyolu Taşımacılığı yapan firmamızda uzun soluklu çalışacak  Denizyolu  Satış  departmanına  katkı sağlayacak ekip arkadaşları aramaktayız..

*Denizyolu ağırlıklı FFW firmalarda satış departmanlarında görev almış,

*Şirketin büyüme planı doğrultusunda hareket etmek ve yeni fikirler sunmak,

*Armatörleri tanıyan ve iletişimi güçlü olan,

*Telefon da ikna ve iletişimi kuvvetli  pozitif olan,

*Takım çalışmasına yatkın ve Operasyon takımı ile uyumlu çalışabilecek,

*Mevcut müşteri sayısını arttırabilecek ziyaretler yapmak ve firmaları şirket hakkında bilgilendirmek,

*Mümkün olan her fırsatta müşteri ile yüz yüze iletişim sağlamak,

*Ay sonu satış raporunun eksiksiz ve doğru olarak hazırlayabilecek,

*Aktif araç kullanabilen,

*Yazılı ve sözlü olarak ileri derece İngilizce bilgisine sahip,

*Erkek adayların askerliğini tamamlamış olması,


 İŞ TANIMI 

*Yurtdışı acenteleri ve Potansiyel müşterileri belirleyecek, müşteri kazanmaya yönelik çalışmalar yapacak,

*Mevcut ve potansiyel müşterileri düzenli olarak ziyaret edecek ve müşteri memnuniyetini artıracak çalışmalar yapacak,

*Yurtdışı Acenteler ve Müşterilerden gelen talepleri karşılamak,

*Müşterilere tekliflerin geçilerek takibinin yapılması ve sonuçlanması, 

*Gemi hatları ve tedarikçiler ile iyi diyalogda olmak, 

*Müşteri beklentilerini anlayarak çözüm önerileri sunacak,

*Faaliyetleri hakkında yönetime düzenli raporlamalar yapacak,

Aday Kriterleri

1 - 3 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)
B sınıfı

Satış Pazarlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Pazarlama Uzmanı Satış Pazarlama Uzmanı Maaşları Satış Pazarlama Uzmanı Nasıl Olunur? Satış Pazarlama Uzmanı Nedir? Satış Pazarlama Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

20 yıllık sektörel tecrübemiz ile 2010 yılında World Lojistik firmamızı kurarak iş ortaklarımıza denizyolu, havayolu ve karayolu taşımacılığında ihracat ve ithalat yüklemelerinin uluslararası nakliyesi ve lojistiği alanında destek vermekteyiz. Uzman ve tecrübeli kadromuz ile çok geniş acente ağımız ile iş ortaklarımıza sınır tanımayan çözümler üretmekteyiz.

20 yıllık sektörel tecrübemiz ile 2010 yılında World Lojistik firmamızı kurarak iş ortaklarımıza denizyolu, havayolu ve karayolu taşımacılığında ihracat ve ithalat yüklemelerinin uluslararası nakliyesi ve lojistiği alanında destek vermekteyiz. Uzman ve tecrübeli kadromuz ile çok geniş acente ağımız ile iş ortaklarımıza sınır tanımayan çözümler üretmekteyiz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmişi içerisinde yer alan adayın adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminerler, konferanslar ve sertifika programları, referansları ve ilgili kişiyi tanıtan tüm veriler ile varsa iş görüşmesi sürecinde gerçekleştirilen sınav sonuçları, ilgili birimin adaya ilişkin değerlendirme notları gibi her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “World Lojistik Ltd.Şti.” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, World Lojistik Ltd.Şti.’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile World Lojistik Ltd.Şti.’nin işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi, World Lojistik Ltd.Şti.’nin ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi için gerekli insan kaynağının sağlanması gibi amaçlarla işlenecektir.2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:World Lojistik Ltd.Şti. tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza ve gerekmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara ayrıca Şirketimizin kullandığı bilişim sistemlerinin veri tabanlarına aktarılabilecektir.3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında kişisel verileriniz, World Lojistik Ltd.Şti.’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile World Lojistik Ltd.Şti.’nin ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla World Lojistik Ltd.Şti.’nin meşru menfaati ve açık rıza alınması hukuki sebebine dayanarak, mail yolu ile World Lojistik Ltd.Şti.’nin internet sitesi vasıtasıyla, insan kaynakları siteleri, fiziki ortamda ve formlar ile toplanmaktadır.4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:Kanun’un 11. maddesi uyarınca; veri sahibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle World Lojistik Ltd.Şti.’ne başvurarak;• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZYazılı olarak talepte bulunulması halinde;İnternet sitemizde yer alan “KVKK Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Gülsuyu Mahallesi Burçak Sokak Özgül Plaza No:11 D:12 34848 Maltepe / İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, yada Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “info@worldlogistics.com” e-posta adresine iletebilirsiniz.Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.Adayın Adı-Soyadı: İmza: Tarih

Detaylı Bilgi

Satış Pazarlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Pazarlama Uzmanı Satış Pazarlama Uzmanı Maaşları Satış Pazarlama Uzmanı Nasıl Olunur? Satış Pazarlama Uzmanı Nedir? Satış Pazarlama Uzmanı İş İlanları