Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Elazığ Kovancılar’da bulunan Eti Krom A.Ş.şirketimizde görevlendirilmek üzere“Kıdemli İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve Sosyal SorumlulukMüdürü”pozisyonumuza çalışma arkadaşı aramaktayız.

 • İşletme sorumluluk alanlarında yürütülen tüm aktivitelerin yasal mevzuata ve Merkez Ofis HESSR Global Operasyon Prosedürlerine uygun olduğuna emin olmak.
 • Yasal mevzuata ve kurumsal HESSR programlarına uyumdan emin olmak için İç ve Dış denetimlere, denetlemelere katılmak veya yapmak.
 • HESSR kültürümüzü bütünsel olarak geliştirmek için her seviyede çalışana koçluk sağlamak, ve iyi güvenli çalışma uygulamalarını yönetmek / fasilite etmek.
 • Departmanlar arası çapraz işbirliğiyle İSGÇSS aktivitelerinin rehberliğini / yönetimini yapmak (kök sebep analizleri, eğitimler, risk analizleri, vb.)
 • Sürdürülen çalışmalarla ve yapılacak yatırımlarla/değişimlerle ilgili tasarım aşamasındaki risk analizi çalışmalarını yönetmek, ve uygun risk yönetim önlemleriyle beraber operasyonlarımızı yürüttüğümüz alanlarda çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği ile çevre ve topluma etki edebilecek tüm önemli konuları yönetime sunmak.
 • İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve sosyal Sorumluluk politikalarını ve prosedürlerinin oluşturulması, uygulanması, uygunluğunun izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına katılmak ve bu çalışmaları yürütmek.
 • Proaktif bir bakış açısıyla politika ve prosedürlerin oluşturulması, uygulanması ve uygunluğunun izlenmesi, ve iç ve dış Düzeltici & Önleyici Faaliyetleri takip edilmesi aracılığıyla İSGÇSS kültürünün geliştirilmesini desteklemek.
 • Tüm yaralanmalı kazalar, ve tüm diğer İSGÇSS ile ilgili olaylar/kazaların detaylı kayıtlarını tutmak, kök sebeplerinin uygun şekilde araştırılmasını sağlamak ve çıkarılması gereken dersleri belirleyip trendleri inceleyerek ilgili programları geliştirmek.
 • Acil durum yönetim / müdahale programlarının geliştirilmek, uygulamak ve test etmek.
 • Günlük olarak, İSGÇSS ile ilgili kaliteli raporlar, analizler, politikalar hazırlamak ve birbirlerinden bağımsız olarak saha yönetimine ve Merkez Ofise raporlamak.
 • Yöneticilerle, çalışanlarla, dış paydaşlarla, denetçilerle vb günlük olarak iletişimde olmak. Periyodik olarak local acil durum ekipleri ve yasal kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.
 • Eti Krom Genel Müdürüne direk, YILMADEN İSGÇSS Direktörüne fonksiyonel olarak raporlamak.


Nitelikler


 • İlgili alanlarda üniversite mezunu olmak, mühendislik tercihtir (madencilik, çevre, diğer ilgili fonskiyonlarda).
 • İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve Sosyal Sorumluluk konularında en az üç yıllık yönetim deneyimine sahip olmak.
 • En az 4 yıllık madencilik deneyimine sahip olmak (tercihen yeraltı madenciliği).
 • 10 yıl toplam İSGÇ veya İSGÇSS deneyimi.
 • Yerel yasalar, ISO, EN, NFPA, EBRD, IFC gibi ilgili diğer düzenleme ve standartlarla çalışma konusunda güçlü bilgiye sahip olmak.
 • En az B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak (A sınıfı bir artıdır).
 • Fonksiyonel yapıda bir organizasyonda çalışma deneyimine sahip olmak.
 • Çapraz fonskiyonel liderlik ve yönetim konusunda güçlü deneyime ve yeteneğe, güçlü organizasyon yeteneğine sahip olmak.
 • Güçlü lidelik ve takım geliştirme yeteneklerine sahip olmak.
 • Türkçe ve İngilizce olarak, güçlü yazılı ve sözlü iletişim ve sunum becerilerine sahip olmak.
 • Aynı anda çoklu projeleri yönetme ve önceliklendirme konusunda güçlü yeteneklere sahip olmak.
 • İSGÇ alanında bir kültürel değişimi sağlayabilme konusunda kanıtlı başarıya sahip olmak. 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Madencilik - Metalurji

Sosyal / Yan Haklar:

Servis
Yemekhane

Çalışan Sayısı:

6000+