Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Denizli
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem

Başvuru Sayısı

107 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

107 başvuru

Departman

Bilgi İşlem

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Otomotiv sektörünün öncülerinden olan Manisalı Grubu Şirketlerinden görevlendirilmek üzere, aşağıda yazılı niteliklere sahip "Bilgi İşlem Sorumlusu" aramaktayız.

İş Tanımı

 • Kullanıcılara PC - Yazılım - Network - Windows - Donanım - Yazılım konularında destek verebilecek,
 • Microsoft sunucu sistemleri ve bileşenleri  - Windows Server rol ve hizmetleri (AD, DHCP, DNS, IIS vs.) konularına hâkim, 
 • Sanallaştırma sistemleri(Vmware) , yedekleme yazılımları(Veeam) ve yedekleme birimleri (QNAP/NAS) konularına hâkim,
 • Network mimarileri ve bileşenleri konusunda deneyimli (LAN, WLAN, VPN, TCP/IP, Switch, Router, Access Point vb.),
 • Ip Kamera konusunda bilgi sahibi,

      

Genel Nitelikler

 • Meslek Yüksek Okulu veya tercihen Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • İş takip ve sonuçlandırma yeteneğine sahip,
 • Tercihen mesleki İngilizce bilgisine sahip,
 • Ekip çalışmasına yatkın, iletişimi kuvvetli,
 • Bilgi İşlem departmanlarında son kullanıcı destek birimlerinde deneyim sahibi,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Bilgi İşlem Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilgi İşlem Sorumlusu Bilgi İşlem Sorumlusu Maaşları Bilgi İşlem Sorumlusu Nasıl Olunur? Bilgi İşlem Sorumlusu Nedir? Bilgi İşlem Sorumlusu İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİYön Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (“Yön Otomotiv veya Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin koruması olmak üzere kişilerin özel hayatına saygı duyulması ve buna ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik ve ahlaki değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirket’imizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amacına, kişisel verilerinizin toplanma yöntemine ve hukuki sebebine, kişisel verilerinizin saklanma süresine ve Şirket’imizce kişisel verilerinizin korunması için alınan önlemlerle ilgili açıklamalarımız aşağıda detaylı bir şekilde bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Sizden iş başvurusu esnasında talep edilen bilgilerin dışında bize ilettiğiniz bilgi ve belgelere ilişkin KVKK ve sair mevzuat kapsamında herhangi bir sorumluluğumuz olmayacağını belirtmek isteriz.Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı Şirketimiz iş başvurunuzu Şirket’imizde size uygun olabileceğini düşündüğümüz açık pozisyonların ortaya çıkması durumunda sizinle iletişime geçilebilmesi, kanundan ve sair mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, Şirket politikamız dahilinde idari ve özlük işlerimizin planlanabilmesi, Şirket süreçlerimizin hukuka ve şirket politikalarımıza uygun yürütülebilmesi amacıyla tarafınızca Şirket’imize iletilmiş olan iş başvuru formunda, özgeçmişinizde ve bize sunduğunuz diğer belgelerdeki aşağıdaki kategorilerde gösterilen kişisel verilerinizi basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda mevzuata ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun olarak kaydetmekte ve işlemekteyiz.• Kimlik Bilgisi• İletişim• Fiziksel Mekan Güvenliği• İşlem Güvenliği• Mesleki Deneyim• Görsel ve İşitsel Kayıtlar• Sağlık Bilgileri• Dernek Üyeliği• Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri• Diğer Bilgiler (Medeni durum, askerlik durumu, eğitim bilgisi, sürücü belgeleri, mülakat sonuç bilgileri vb.)Yukarıda gösterilmiş olan kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklerimizin ya da şirket politikalarımızı yerine getirmek, iç denetim, risk yönetimi ve raporlama yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; idari ve çalışanların özlük işlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla paylaşmak isteriz. KVKK m. 5/2 uyarınca size ayrıca sunulacak onay metni ile onay vermeniz halinde kişisel verilerinizi söz konusu amaçlarla Yön Otomotiv iş ortaklarına aktaracağız.Yukarıdaki amaçların yanı sıra kişisel verileriniz, şirket süreçlerimizin verimliliğini sağlayarak, hukuka ve usulüne uygun yürütülmesi için hizmet ve danışmanlık aldığımız firmalar ile paylaşılabilecektir. Ayrıca, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi resmi merciler ile gerekli olduğu durumlarda paylaşabiliyoruz. Ancak sağlık ile ilgili verileriniz, işe alımınız yapılmadığı sürece hiçbir şekilde herhangi bir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır. Bunun yanında yurtiçinde bulunan iş ortaklarımızda açık pozisyonlar için uygunluğunuzu değerlendirmek için kişisel verilerinizi Yön Otomotiv iş ortakları ile onayınıza binaen paylaşabiliriz. Ancak onay vermemeniz durumunda kişisel verileriniz iş ortakları ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.Kişisel verileriniz, başta İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda KVKK m. 5/2/a uyarınca işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Bunun yanında kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Kişisel Verilerin Saklanma SüresiKişisel verileriniz, işe alım sürecinizin olumlu sonuçlanması halinde iş ilişkisinin devamı için saklanmaya devam edecektir. İşe alım sürecinizin olumsuz sonuçlanması halinde ise sizi daha sonraki bir zamanda çalışan adayı olarak değerlendirebilmemiz için [1 yıl] süreyle saklanmaya devam edecektir. Her halükarda kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerinin sonunda KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.Kişisel Verilerin Güvenliği Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve KVK Kurulu tarafından önerilen gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.Kişisel Verilerinizle İlgili HaklarınızKişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat BilgilerimizKVKK madde 11 uyarınca, Yön Otomotiv’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna Şirket’imizin www.[•].com adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerinizle ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

Detaylı Bilgi

Bilgi İşlem Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilgi İşlem Sorumlusu Bilgi İşlem Sorumlusu Maaşları Bilgi İşlem Sorumlusu Nasıl Olunur? Bilgi İşlem Sorumlusu Nedir? Bilgi İşlem Sorumlusu İş İlanları