EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 3 Mart itibarıyla Resmi Gazete’de de yayımlanan yasaya göre prim gün sayısını ve çalışma sürelerini dolduranlar yaş kriterine takılmadan emekli olabilecek.

5 partiden 395 milletvekilinin tümünün oylarıyla yasalaşan teklif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası sonrası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EYT yasasından yararlanmak için gerekli kriterleri taşıyan kişiler, emeklilik dilekçesi verebilecek. 5510 Sayılı Kanun’a göre, 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki kişilerden emekli aylığı almaya hak kazananlara, emeklilik dilekçesi verdikleri tarihten sonraki ay başından itibaren aylık bağlanacak. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişilerden hâlâ görevde olanların aylıkları, görevleriyle ilişiği kesildiği tarihi takip eden ay başında başlatılacak. Buna göre, mart ayında emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren verilecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, teklifin yürürlüğe girdiği tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Buna göre geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve hak talep edilemeyecek.

Kaynak: 1