Ana Sayfa Etiketler Mülakat öncesi ne yapmalı

Etiket: mülakat öncesi ne yapmalı

KAPAT
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Bu Açık Rıza Metni’ne istinaden vereceğiniz açık rıza, e-posta adresi bilginizi, yurt dışında yerleşik servis sağlayıcıya iletmemize ilişkindir. İşbu Açık Rıza Metni’nde konu kişisel verinizin işlenmesi hakkındaki detaylı bilgiye Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

İhtiyaç duyduğumuz e-posta adresi bilginiz, aşağıda belirtilen faaliyetlerimizi hizmet kalitemize uygun olarak gerçekleştirebilmek amacıyla hizmet almakta olduğumuz yurt içinde ve yurt dışında yer alan ve sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz servis sağlayıcılara aktarılabilmektedir.

 • Blog içeriklerinizi size iletebilmek için e-posta adresi bilginize ihtiyaç duyuyoruz.
 • Ayrıca, kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta, SMS, push-notification, in-app notification, web notification gönderebilmek amacıyla iletişim bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi yurt dışından bu konularda hizmet almakta olduğumuz ve sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz tedarikçilere aktarıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

“Kişisel verilerimin Açık Rıza Metni'nde belirtilen şekilde işlenmesine onay veriyorum” onay kutucuğunu işaretleyerek e-posta adres bilginizi, size blog içeriklerini gönderme hizmetimizin ifası gereği, yurt dışında yerleşik ve sözleşmeli olduğumuz servis sağlayıcımıza aktarmamıza onay vermektesiniz.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KAPAT

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA BLOG TAKİPÇİSİ AYDINLATMA METNİ

Türkiye’ de kurulu, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No: 5 Kat: 3, 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 424015 no ile kayıtlı, 0524016374100063 mersis no’ lu, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi, 5240163741 no’ lu vergi mükellefi, Kariyer.Net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Şirket” veya “Platform”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini,  kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (Bundan sonra  “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, hizmetin ifası gereği yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve bunların işlenmesi, işlenme amacı devam ettiği müddetçe işlenecektir. Bu kapsamda Kişisel verileriniz, imha talebinde bulunmadığınız veya re’sen veri imha süreçlerine tabi tutulmadığınız sürece işlenecektir. Kişisel verileriniz hakkında Şirketimiz’e başvurmak istemeniz halinde, bu Aydınlatma Metni’nde “Haklarınız” Bölümü’nde belirtilen yönlendirmeleri takip edebilirsiniz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Şirketimiz tarafından, size Blog içeriklerini, bazı araştırmalar yapmak ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak gerekçeleri ile  ve  daha iyi hizmet verebilmek için kişisel verilerinizi işliyoruz

Söz konusu hizmetlerin ifası için  işleyebileceğimiz  verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • İletişim verisi; E-posta adresiniz

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

 • Şirket olarak Blog içeriklerini size iletme hizmetimizin ifası amacıyla, bu sayfada e-posta adresini kaydetmeniz halinde söz konuus kişisel verinizi işliyoruz.
 • Şirket’in size destek sağlayarak müşteri memnuniyeti arttırmaya yönelik meşru menfaati gereği telefon görüşmelerimiz sırasında elde ettiğimiz ses kayıtları aracılığıyla topluyoruz.
 • Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamız’da da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işliyoruz

 • Blog içeriklerini size iletmek,
 • Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek
 • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapmak
 • Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işliyoruz

 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapmak, site kullanımını yorumlamak
 • Size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak
 • Kampanya ve hizmetlerimiznde haberdar olmanız adına e-posta göndermek
 • Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımları iç ve dış kaynak kullanarak geliştirmek

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

 • Blog içeriklerini size gönderebilmek için ilgili kişisel verinizi, yurt dışında yerleşik ve sözleşmesel ilişki içerisinde olduğumuz servis sağlayıcımıza aktarıyoruz.
 • Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta gönderebilmek amacıyla e-posta adresinizi kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
 • Çerez Politikasıçerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri, nereye tıklandı, ne kadar kalındı vb gibi analizler yapmak üzere  veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğumuz taraflara aktarıyoruz.
 • Gerekmesi halinde, yasal savunma hakkımızı kullanmak üzere sözleşmesel ilişki içerisinde olduğumuz servis sağlayıcımıza aktarıyoruz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
 • Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirket’ ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerinizi aktardığımız 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. İmha talebinizi  hakkında  hangi yöntemin uygun olduğunu somut olayın koşullarına göre değerlendireceğiz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücreti uygulayabiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, bu Aydınlatma Metni’ nin ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak,  bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirket’ imize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hem iş hem tatil: Workation

0
Pandemiyle birlikte hayatımızda birçok şeyde köklü değişimler oldu. İş ve sosyal hayatımızdaki alışkanlıklarımız yerini yenilerine bıraktı ve yepyeni kavramlarla tanıştık. Onlardan biri de "workation!"...

GÜNCEL İŞ İLANLARI