Aksesuar Depo Elemanı Nedir?

Aksesuar Depo Elemanı Ne Demek?

Aksesuar depo elemanı nedir sorusu; birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin aksesuar depo bölümünde çalışmak isteyenlerin araştırdığı bir konudur. Aksesuar depo elemanı, üretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla depo süreçlerinde gerekli olan işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getiren, yükleme ve boşaltma işlemlerini yapan kişidir. Aksesuar depo elemanı, gerçekleştirdiği tüm işlemleri üst yönetime raporlar. Tekstil sektöründe üretim bölümünün genel çalışma prensipleri ve ilkeleri çerçevesinde çalışır. Aksesuar depo elemanı bağlı bulunduğu sektördeki depoya gelen malların kabulü, paketlenmesi ve iadesi işlemlerinin prosedüre uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur. Günlük depolama faaliyetlerini düzenleyerek stok hareketlerini takip eder ve raporlar. Bunun yanı sıra depo alanında bulunan çeşitli ekipman, araç ve gereçleri etkin ve verimli bir şekilde kullanır. Her gün depoyu denetlemek, en önemli sorumluluklarındandır. Bu pozisyonda çalışacak olan kişi, üretim ile aksesuar depo arasındaki tüm işlemleri yürütürken iletişim becerilerini kullanır. Depoya giren ve çıkan malların karşılaştırılıp eksiksiz olduğundan emin olmak için sürekli olarak kontrol faaliyetlerini sürdürür. Aksesuar depo elemanı olarak çalışmak isteyen kişiler için aksesuar depo elemanı görevleri ve sorumlulukları açıklanabilir.

Aksesuar Depo Elemanı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Aksesuar depo elemanı sorumlulukları arasında; firmanın tüm nakliye süreçlerinin mevzuata ve prosedüre uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için tüm organizasyon ve planlama faaliyetlerini yürütmek yer alır. Aksesuar depo elemanı iş tanımı çerçevesinde görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Aksesuar deponun düzenini, sevk, idare, tertip ve temizliğini sağlamak,
 • Üretimi planlanmış modellerin aksesuar depoya girişi ve üretim sevkiyatına kadar olan tüm takip işlemlerini yapmak,
 • Stok, irsaliye ve fatura takibi yapmak ve raporlamak,
 • Depoya gelen malların kabul işlemlerini yapmak,
 • Depo üretim süreçlerinde merkez ile depo arasındaki iletişimi sağlamak,
 • Anlık olarak depo stoklarını takip etmek ve raporlamak,
 • Depoya gelen malların paketleme işlemlerini yapmak,
 • Alınan yardımcı malzemelerin depoya girişini yapmak,
 • Depo düzeninin sağlanması ve düzenli olarak kontrol etmek,
 • Satın alma departmanı kontrolünü sağlamak,
 • İş emri bazında üreticilere malzemelerin çıkılmasını sağlamak,
 • Depoya gelen malların düzgün bir şekilde yerleştirilmesini organize etmek,
 • Bağlı bulunduğu yönetici tarafından verilen tüm görevleri tam, zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
 • Depoya giren malların fatura ile karşılaştırmasını yaparak eksiksiz teslim almak,
 • Depoya gelen malların hasarlı olup olmadığını kontrol etmek ve hasarlı malların tespitini ve iade işlemlerini yapmak,
 • Aksesuar depo süreçlerinde faaliyetlere uygun olmayan durumları tespit etmek ve bu durumların belirlenmesi için çeşitli çözüm yolları bulmak,
 • Depoya gelen malzemeleri saymak ve teslim alma işlemlerini yapmak
 • Depoya gelen malzemelerin sisteme girişini yapmak
 • Montaj ve üretim için gerekli olan malzemeleri hazırlamak ve sevk hazırlıklarını yapmak 
 • Stok sayım organizasyonunda görev almak 
 • Depoda eksiklikleri tespit ederek yöneticilerine iletmek,

Aksesuar Depo Elemanı Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Aksesuar depo elemanı nasıl olunur sorusuna yanıt vermek gerekirse; ilgili sektöre göre farklı eğitim süreçlerinin tamamlanması gerektiği belirtilebilir. Aksesuar depo elemanı, tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin aksesuar depolama alanında çalışır. Aksesuar depo elemanı olarak çalışmak isteyen kişinin meslek liselerinin ya da meslek yüksekokullarının Tekstil Teknolojisi bölümünden mezun olması beklenebilir. Lise mezunu olan kişiler, ilgili kurumlardan gerekli olan eğitimleri alarak ve bu alanda deneyim kazanarak ilgili pozisyonda çalışabilirler. 

Aksesuar Depo Elemanı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Aksesuar depo elemanı tekstil, giyim ve diğer üretim sektöründe faaliyet gösteren firmaların ofis ortamlarında çalışan kişilerdir. Görevleri gereğince stokların depoya getirilmesi, yüklenmesi, depolama gibi saha çalışmalarını planlar, takip eder ve depo faaliyetlerini yürütür. Aksesuar depo elemanı, şirket içindeki tüm birimlerle sürekli olarak iletişim halindedir. Aksesuar depo elemanı olmak isteyen kişilerin depo yönetimi konusunda deneyimli olması beklenir. Gerekli eğitimleri almış ve bunu belgelemiş olmaları en önemli şartlardandır. İletişim becerisi güçlü, analitik düşünce ve organizasyon yeteneği olan adaylar, bu pozisyon için oldukça avantajlıdır.  Aksesuar depo elemanı olarak farklı sektörlerde deneyim kazanmak isteyenler, sektöre göre bu pozisyon için gerekli şartlar hakkında araştırma yapmalıdır. Bununla birlikte aksesuar depo elemanı görev tanımı içinde depo operasyon tekniklerinin hazırlanması, depo raporlarının oluşturulması ve stok takibi işlemleri de vardır. Aksesuar depo elemanı olarak görev yapan kişiler, depo gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişilerdir.  

Aksesuar Depo Elemanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Aksesuar depo elemanı olarak işe alım şartlarının başında ilgili eğitim programlarını başarıyla tamamlamak yer alır. Bunun yanı sıra, giyim, kumaş, hizmet ve depo operasyonları konularında yeterli seviyede bilgi sahibi olmak önemlidir. Aksesuar depo elemanı maaşları çalışılan sektöre ve şirketin ücret politikasına göre değişiklik göstermektedir. Organizasyon, iletişim ve depo yönetimi ve planlama konusunda bilgi sahibi olmak aranan şartlardandır. Aksesuar depo elemanı bazı ekipmanlar kullanır. Bunun yanı sıra kullanacağı araç ve gereçler hakkında yeterli bilgi sahibi olması önemlidir. Bilgisayarda kullanılan tüm ofis programlarını kullanma bilgisi ve becerisi önemlidir. Tekstil sektöründe aksesuar depo elemanı olarak çalışmak isteyenler Kariyer.net üzerinden aksesuar depo elemanı iş ilanları için detaylı bir araştırma yapabilir. İş ilanlarında belirtilen şartları detaylı bir şekilde inceleyerek kendisine en uygun iş ilanına başvuru yapabilir.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
5.500 / Aylık
50 kişinin ortalama maaşıdır.