Almanca Öğretmeni Nedir?

Almanca Öğretmeni Nedir?

Nasıl Almanca Öğretmeni Olunur?

Almanca Öğretmeni olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Almanca Öğretmenliği Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Alman Dili ve Edebiyatı mezunu bireyler ise öğretmenlik sıfatına hak kazanabilmeleri için pedagojik formasyon almaları gerekmektedir.

Almanca Öğretmeni Ne Demek?

Almanca Öğretmeni; Alman dili eğitimi veren, öğrencilere bu dili anlama, konuşma ve yazma yetkinliği kazandıran meslek profesyonellerine verilen unvandır.

Almanca Öğretmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Devlet okulları ve özel okullarda çalışma imkanı bulunan Almanca Öğretmeninin genel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Farklı eğitim seviyelerindeki öğrencilere hitap edebilecek ders içerikleri planlamak ve uygulamak,
 • Ders süresi dahilinde belirlenen müfredatı tamamlamak,
 • Öğrencilerin yabancı bir dile ilgi duymasını sağlayacak ders sunum teknikleri geliştirmek,
 • Dil öğrenmeye kabiliyeti zayıf olan öğrencilere yönelik projeler geliştirmek ve öğrenciyi sınıf ortamına dahil etmek,
 • Öğrencilerin akademik gelişimlerini ölçmeye yönelik test ve proje görevleri belirlemek,
 • Dil pratiği yapma imkanı sunarak, öğrencilerin yabancı bir dilde kendilerini ifade etmelerini sağlamak,
 • Öğrencinin dil öğreniminde gösterdiği gelişimi kayıt altına almak ve gerektiği takdirde aile ile paylaşmak,
 • Sınıf içi disiplini sağlamak,
 • Güncel eğitim metotlarını takip etmek ve yeni eğitim tekniklerini sınıf dahilinde uygulamak.

Almanca Öğretmeninde Olması Gereken Özellikler

Almanca Öğretmeninin, öncelikle mesleki bilgi birikimine ve bunu aktarabilecek pedagojik yetkinliğe sahip olması beklenir. İşverenlerin Almanca Öğretmeninde aradığı diğer nitelikler şunlardır;

 • Yabancı bir dilin özelliklerini farklı seviyedeki öğrenci gruplarına açıklayabilecek iletişim kabiliyeti göstermek,
 • Öğrenci gelişimini değerlendirmeye yönelik analiz ve gözlem gücü yüksek olmak,
 • Farklı kişilik yapılarına saygı göstermek ve öğrencilere karşı sabırlı bir tutum sergilemek,
 • Etkili eğitim metotlarını uygulayabilecek yaratıcı düşünme yeteneğine sahip olmak.