Araştırma Geliştirme / Arge Müdürü Nedir?

Araştırma Geliştirme / Ar-Ge Müdürü Kimdir?

Ar-Ge müdürü yani araştırma geliştirme müdürü, firmanın ürün gamına girmesi gereken yeni ürünlerin tespitini yapar. Gerekli araştırmaları tamamlayarak firmanın ya da markanın kalitesine katkı sağlayacak organizasyonel ihtiyaçları belirler. Tüm bu tespitleri yaparken de ilgili prosedürü takip eder.

Araştırma Geliştirme / Ar-Ge Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Ar-Ge departmanı; üretim, maliyet, yenilik gibi konuların çalışmalarını yapan önemli bir departmandır. Bu noktada Ar-Ge müdürlerinin de yapmakla yükümlü oldukları önemli görevleri vardır. Bu görevlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

  • Ar-Ge müdürü hizmet sunduğu şirket namına yeni protokolleri ve programları araştırmak,
  • Firmanın hedeflediği düzeye ulaşabilmesi için Ar-Ge faaliyetlerine liderlik etmek,
  • Planlama ve uygulama arasında kalan her aşamayı denetleyerek gerekli değişiklikleri yapmak,
  • Firmanın performansını olumlu yönde etkileyecek teknolojik gelişmelerden yararlanmak için gerekli adımları atmak,
  • Yeni projeleri planlayıp analiz ettikten sonra elde ettiği verileri ilgili yönetici ile paylaşarak onayları almak,
  • Şirket içi eğitim programları ile çalışanların performansının ve kalitesinin artmasını sağlamak,
  • Pazarlama ve reklam departmanı ile birlikte çalışarak yeni projelerin piyasaya tanıtımında yardımcı olmak.

Kimler Araştırma Geliştirme / Ar-Ge Müdürü Olabilir?

Ar-Ge müdürleri genellikle firmanın ihtiyacına bağlı olarak lisans mezunları arasından seçilir. Tecrübeli adayların müdürlük konusunda şansları bir nebze daha fazla olabilir. Yüksek lisans mezunları da firmanın şartlarını karşılaması halinde Ar-Ge müdürü olarak çalışabilir.

Araştırma Geliştirme / Ar-Ge Müdürü Eğitimi

Üniversitelerde Ar-Ge müdürlüğü adı altında bir lisans veya ön lisans programı yoktur. Firmalar genellikle hizmet verdiği iş koluna da bağlı olarak Kimya, Gıda , Makine mühendisliklerinden ya da Metalurji gibi bölümlerden mezun olanları tercih eder. Araştırma geliştirme müdürlüğü yapabilmeniz için en az lisans derecesi ile mezun olmanız gerekir.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
9.670 / Aylık
137 kişinin ortalama maaşıdır.