Borsa Uzmanı Nedir?

Borsa Uzmanı Kimdir?

Borsa Uzmanı; taşınır değerler olarak bilinen borsa sermayesi içerisinde alım satım yapan, iç yönetmelikte belirtilen esaslara göre işleyiş sağlayan, fiyatların oluşumunu izleyip işlemleri sonuçlandıran kişilere verilen mesleki unvandır.

Borsa Uzmanı Ne Yapar? Borsa Uzmanının Görev Sorumlulukları Neleri Kapsar?

Borsa Uzmanının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • Borsa kurallarına göre davranmak,
 • Borsa düzenine, mevzuatlara ve disipline uyum sağlamak,
 • Müşteri emirlerini belli kriterlere göre kısmen ya da tamamen kabul etmeme yetkisine sahip olmak,
 • Borsada gerçekleştirilen bütün işlemlerden sorumlu olmak,
 • Yardımcılarının ve diğer personellerin çalışmalarından sorumlu olmak,
 • Üye girişi, borsa payı, yıllık aidat gibi detayları kontrol etmek ve ödeme yapılmasını sağlamak,
 • Borsa işleri ile ilgili bir hesap işlemi yapılacaksa bununla ilgili prosedürlere müsaade edip, kontrolün yapılmasını sağlamak,
 • Personelden belge ve bilgi talep etmek,
 • Eğitim vermek.

Borsa Uzmanı Nasıl Olunur? Borsa Uzmanı Eğitimi

Borsa Uzmanı olmak için alınması gereken eğitimler şöyledir:

 • Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren ön lisans programlarından (İşletme Bölümü, İktisat Bölümü vb.) mezun olmak,
 • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren lisans programlarından (Ekonometri Bölümü, Ekonomi Bölümü, İşletme Bölümü, İktisat Bölümü vb.) mezun olmak,
 • BİST eğitimine katılmak (Borsa hakkında temel eğitim veren sistem),
 • Eğitim sonrası ilgili sınavı geçmek.