Bütçe Planlama Uzmanı Nedir?

Bütçe Planlama Uzmanı Nedir?

Bütçe Planlama Uzmanı Ne Demek?

Bütçe planlama uzmanı, kurum hedefleri doğrultusunda; maliyet analizi yapmak ve bütçe planlaması hazırlamakla sorumludur. Aynı zamanda, kısa ve uzun vadeli bütçe planlamaları konusunda firmalara danışmanlık yapar.

Bütçe Planlama Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bütçe planlama uzmanı hizmet verdiği firmanın bütçeleme ve planlama sürecinin tamamını yönetmekle sorumludur. Meslek profesyonellerinin diğer görevleri şunlardır;

 • Organizasyonel hedeflere uygun finansal planlama yapmak ve karar alımını üstlenmek,
 • Şirket departmanlarından bütçe tahminlerini almak ve bunları doğruluk veya eksiksizlik açısından incelemek,
 • Bir önceki bütçeyi incelemek ve bütçe planlamasına bağlı olarak önceki mali yılda raporlanan kar ve zararları değerlendirmek,
 • Bütçede, ilgili departmanın yönetim birimine ve idari personeline uygun değişiklikler yapmak,
 • Bütçe sunumu için verileri analiz etmek ve tüm operasyonların finansal durumunu gözden geçirmek,
 • Yıl boyunca bütçe takibi yapmak,
 • Farklı departmanların yöneticilerine finansal tavsiyelerde bulunmak,
 • Bütçede meydana gelen tutarsızlık ve değişiklikler ile ilgili ayrıntılı raporlar hazırlamak,
 • Bütçeleme süreci yönetimine ilişkin onaylanmış bütçeleme politikasına uymak,
 • Firma bilgi gizliliğine sadakat göstermek.

Bütçe Planlama Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Bütçe planlama uzmanı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, Muhasebe, Bankacılık ve ilgili bölümlerinde lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Bütçe Planlama Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Üstün analitik beceriye ve finansal modelleri yorumlama yeteneğine sahip olmak,
 • Pazar eğilimlerini analiz etme ve veriye dayalı tavsiyede bulunma becerisi göstermek,
 • Finansal konularda karar verme yetkinliğine sahip olmak,
 • MS Office programlarına hakimiyeti bulunmak,
 • Bütçeleme süreci ve rapor verilerini ilgili birimlere aktarabilecek sözlü ve yazılı iletişim diline hakim olmak,
 • Ekibin bir parçası olarak ya da bireysel çalışabilmek,
 • Son teslim tarihlerine uygun şekilde çalışmak,
 • Raporlama ve sunum yapabilme kabiliyetine sahip olmak