Denetim Elemanı Nedir?

Denetleme Elemanı Ne Demek?

Denetim elemanı, toptan alım veya seri üretim yapan büyük firmalarda çalışır. Ürün gamının genişliği, müşteri eğilimlerini gözlemlemek için fazla çalışma gerektirir. Birçok ürünün iş yerindeki stok durumu, değişik bölgelerdeki mağazaların ciro farkı, tanzim teşhir veya depo standartlarının yeterliliği, hijyen kontrolü, ekipman ihtiyaçlarının tespiti denetimciler tarafından gözlemlenir. Denetim elemanı nedir sorusuna firmalarca verilebilecek yanıtlar benzerdir. Hizmet standartları, çalışanlar ve iş yerinin fiziksel detayları incelemenin merkezindedir. Pozisyon büyük firmalarla özdeşleşmiştir. Ürün ve personel sayısı, orta ya da küçük ölçekli firmalarda çok olmayabilir. Orta ve küçük ölçekli firmalar; şube ve çalışanlar, müdür tarafından denetlenir. Alanında eğitim görmüş denetleyiciler, kapsamlı üretim zincirlerinde görev alır. Fabrikalar, mağazalar, ofisler denetlenebilir. Kontrol edilecek yerlerin yöneticileri, denetleme yapan kişinin istediği bilgileri eksiksiz sunmalıdır. Şubeli hizmeti benimsemiş firmalar, denetimciye geniş yetkiler sunar. Doğruluğu şüpheli bulunan bilgileri teyit etmek ve iş yerindeki farklı alanlara ulaşmak personelin yetkisi dahilindedir. 

Denetim Elemanı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? 

Denetim elemanı görevleri, belirtilen ölçütleri dikkate alarak gözlem yapıp sonuçlarını rapor etmek üzerinedir. Ürün açığının fazla olduğu şubelerde stok ve raf kontrolü, personeller hakkında şikayet alınan şubelerde ise disiplin ve düzen kontrolü önceliklidir. Denetim ihtiyacı perakende satış sektörüne özgü değildir. Toptan satış bayileri, fabrikalar, tesisler, atölyeler için de uygulanabilir. Çalışmalar gereksinimlerin tespit edilmesinde önemli rol oynar. Hizmet kalitesini düşüren durumları saptamak, yönetici ve çalışan yeterliklerini görmek, kazanç kaybına yol açan kayıpları belgelemek yönetimin sorumluluğudur. Firma yöneticileri, çalışanların performansını denetlemek için kalifiye elemanlara ihtiyaç duyar. Birçok detayın olağan standartlarını bilen denetimciler, yönetimin kontrol işlerini üstlenirler. Denetim elemanı ne iş yapar sorusuna da bu pozisyonda çalışan kişilerin görev ve sorumlulukları ile açıklık getirilebilir. Bu rolde çalışan kişilerin genel sorumlulukları şunlardır:

 • Firma birimleri arasındaki ilişkiyi bilmek,
 • Kontrol alanına dahil birimlerin ihtiyaçları konusunda yönlendirmek,
 • Hizmeti zorlaştıran problemleri tespit etmek,
 • Birim yöneticilerini ve çalışanlarını gözlemlemek, 
 • Birimlerle yönetim arasındaki irtibatı kolaylaştırmak,
 • Depoda veya raflarda bulunan ürünleri saymak, 
 • Sayım sonuçlarını sisteme kaydetmek,
 • Veri güncellemesi yapmak,
 • Yazı, tablo, grafik formlarında rapor sunmak, 
 • Saha faaliyetlerindeki sorunları değerlendirip, Ar-Ge departmanını yönlendirmek.  

Denetim Elemanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir? 

Denetim elemanı nasıl olunur sorusuna, alınması gereken eğitimler ile yanıt verilebilir. Bu alanda çalışmak isteyenler matematik ile ilişkili bölümlerde eğitim almalıdır. Doğru ve kullanılabilir sonuçlara ulaşmak sayısal veri analizleriyle mümkündür. Denetleme kapsamındaki sayım işleri, finansal yorum yeteneğine sahip iktisatçılar tarafından yapılabilir. Personel, müdür, ürün, ekipman denetiminde sektör bilgisi kullanılır. Mali prosedürlere olan hakimiyet, deneyimlerle olgunlaştırılmalıdır. Denetimi elemanı olmak isteyen adaylar; İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Maliye Bölümü ve İstatistik Bölümü tercih edebilir. Ciro takibi, aylar arasında gelir düzeyinin kıyaslanması yapılır. Getirisi düşen faaliyetleri tespit etmek, arz talep durumunun seyrini yorumlamak, satış birimlerinin hatalarını düzeltmek için pazarlama bilgileri kullanılabilir. Bu bağlamda pazarlama ile ilişkili bölümlerde eğitim alan kişiler de denetleme elemanı olarak çalışma imkanı bulabilir. Diğer yandan sektöre bağlı olarak Mühendislik Fakültesi mezunu adaylar denetim elemanı rolünde istihdam edilebilir.

Denetim Elemanı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir? 

Denetim elemanı; üretim, depolama veya satış birimini kontrol etmekle görevlidir. Farklı iş kollarının hizmet detayları çeşitlidir. Bu rolde çalışabilmek için ise belirli şartları karşılamak gerekir. Denetim elemanı görev tanımı, hizmetlerin beklentiye uygunluğunu takip etmektir. Pozisyonda başarılı olmanın gerekleri genel olarak şunlardır: 

 • Meraklı ve dikkatli kişiliğe sahip olmak,
 • Firma değerlerini özümsemek,
 • Denetim ölçütlerine bağlı kalabilmek, 
 • Sahada işlevsiz kalan uygulamaları tespit edebilmek, 
 • Ürün ve hizmet detaylarına uygun ölçütler tasarlayabilmek,
 • Mazur görülmesi mümkün olan veya olmayan hataları ayırt edebilmek, 
 • Alt ve üst kademelerle sağlıklı iletişim kurabilmek,
 • Donanımların etkili kullanılması için üretim veya satış projeleri tasarlayabilmek. 

Denetim Elemanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Denetim elemanı iş ilanları, farklı sektörlerden çeşitli firmalar tarafından yayınlanır. Satış denetim sorumlusu, teknik hesaplama ve gözlem yeterliğine sahip olmalıdır. Üretim denetiminden sorumlu elemanlar, hizmet standartlarını doğru değerlendirebilmelidir. Şube, departman, proje yöneticilerinin iş konusunda denetimcilere bilgilendirme yapması zorunludur. Yöneticilerin sunduğu bilgileri yorumlamak ve ideal koşullarla kıyaslamak deneyim ister. Değişik kademelerde donanım kazanılması detayları öğrenme açısından önem taşır. Denetleme personeli, gözlemlerine yorum katmadan rapor sunabilmelidir. Farklı büyüklükteki firmaların verdiği ilanlarda öne çıkan detaylar şunlardır: 

 • Denetleme ve yönetim bilgisine sahip olmak, 
 • Raf ve stok sayımı yapabilmek,
 • Bireysel veya grup halinde çalışabilmek, 
 • Aktif araç kullanabilmek ve ehliyet sahibi olmak, 
 • Faaliyetlerin yasal dayanaklarını bilmek,
 • Kalite ve yasallıkla ilgili ölçütler oluşturmak, denetim uygulamalarını revize edebilmek, 
 • Bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip olmak,
 • Erkekler için, askerlik ile ilişiği bulunmamak.  

Denetim elemanı maaşları ise firmanın maaş politikasına ve personelin yetkinliklerine göre farklılık gösterir. Bu pozisyonda çalışmak istiyorsanız Kariyer.net'te yer alan ilanları birçok açıdan değerlendirip başvuru yapabilirsiniz. 

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
7.000 / Aylık
62 kişinin ortalama maaşıdır.