Depo Sorumlusu Nedir?

Depo Sorumlusu Nedir?

Depo Sorumlusu Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Depo sorumlusu ne yapar, sorusuna görevli oldukları depo bölgesinde üretimden çıkan malların belge ve evrak denetimini yaptığı şeklinde yanıt verilir. Depo sorumluları, aynı zamanda depoya gelen malların fiziksel uyumluluğunu denetlemekle görevlidir. Sorumlu oldukları depo alanının düzenini ve temizliğini kontrol ederler. Depoya giren ve çıkan ürünlerin stok kayıtlarının güncel olmasını sağlarlar. Aynı zamanda depoya giriş çıkış yapan mal ve ürünlerin düzenini de kontrol ederler. Depo sorumlusunun asıl görevi, çalıştığı kurumun veya şirketin yönetim ve denetimde benimsediği vizyonu ve misyonu, depo bölgesinde de uygulamaktır. Her şirketin ve kurumun depolama ihtiyacı iş koluna ve çalışma alanına göre farklılık göstermektedir. Depo sorumlusu, sorumlu olduğu depolama alanında depo sistemlerinin daha verimli kullanılmasını sağlamakla görevlidir. Farklı sektörlere göre değişiklik gösteren durumlarda depo sorumlusu, bu ihtiyaçlar doğrultusunda depolama alanının düzenlenmesi ve güncellenmesi ile de ilgilenir. Bunların yanında, depolamanın maliyetini düşürecek, bu alanda verimliliği artıracak fikirler de geliştirir.

Bunların yanında bir depo sorumlusu sorumlulukları arasında öncelikle, depolama alanı ile merkez arasında sağlıklı bir iletişim kurmak yer alır. Ayrıca depo alanında kendi rütbesinin astı olarak çalışan depo elemanlarının da sorumluluğunu da üstlenmektedir. Depo çalışanlarının mesailerinin düzenlenmesi, fazla mesai kaydının doğru yapılması, çalışanların koordinasyonu ve ihtiyaçları depo sorumlusunun görev ve sorumluluk alanına girmektedir. Depo sorumlusu yetkinlikleri vasıtasıyla aşağıdaki diğer sorumlulukları da üstlenmelidir:

  • Son kullanma tarihi geçen ürünlerin denetimini sağlamak,
  • Bozulmaya müsait ürünlere uygun depolama alanı kontrolü sağlamak,
  • Depoya alınan ürünlerin fatura kontrolünü yapmak,
  • Depoya alınan ürünlerin hasar tespitini yapmak ve iadesini sağlamak,
  • Depoya gelen ürünlerin düzenli bir şekilde istiflenmesini sağlamak gibi görevler de depo sorumlusunun görev tanımına ve sorumluluk alanına girmektedir.

Depo Sorumlusu Ne Demek?

Günümüzde gittikçe gelişen ve büyüyen evrensel pazarlar, şirketlerin hem kendi ülkelerinde hem de global pazarda iş yapma olanağına sahip olması sonucunu doğurmuştur. Bu durum, şirketlerin bünyesinde bu geniş pazar ihtiyacını karşılayacak pek çok çalışma birimi ve bu birimlerde çalışacak yönetici ve personel ihtiyacı doğmasına yol açmıştır. Bu bölümlerden biri de depo birimleridir. Büyümeye ve gelişmeye açık şirketler, özellikle zincir kuruluşlar, ihracat firmaları, distribütör firmalar şirket içinde depolama alanına ihtiyaç duyarlar.

Yürüttüğü iş çerçevesinde depolama ihtiyacı olan şirketler, bu depolarda; ürün teslimi, stok kontrolü ve ürün sevkiyatı gibi birtakım görevler için personeller istihdam eder. Bu depolarda görev alan personeller arasında depo sorumluları bulunur. Depo sorumlusu ne iş yapar sorusuna, depo sorumlusu, şirketlerin depolama alanlarında görev alan ve bu alanda firma merkezi ve depo arasındaki koordinasyonu sağlar yanıtı verilmelidir. Depo sorumluları, üretimden çıkan ürünlerin depolanmasını, sevkiyatını, stok kontrolünü ve teslimini gerçekleştirirler. Depo sorumlusu, bünyesinde çalıştıkları şirketin depolama alanı ile ilgili her türlü işleyişe hakim olan çalışanlardır.

Depo Sorumlusu Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Depo sorumlusu olabilmek için spesifik bir diploma şartı bulunmaz. Depo sorumlusu olabilmek için hangi eğitimi almak gerekir, sorusuna yanıt olarak bu pozisyonda çalışabilmek için tecrübenin önem taşıdığı belirtilmelidir. Depo sorumlusu olmak için gerekirse öğrenmeye en alt pozisyondan başlanması uygun olacaktır. Depo sorumlusu olabilmek için öncelikle depolama alanında mal yükleme ve boşaltma gibi temel işlemlerin tekniklerinin öğrenilmesi önemlidir. Bu bakımdan kişilerin mesleğe depo elemanı olarak başlaması gerekebilir. Bu süreçte kişinin kendini geliştirmekten geri kalmaması gerekir. Depo sorumlusu olabilmek için bilgisayar kullanımı, özellikle Microsoft Office programlarının verimli bir şekilde kullanımı oldukça önemlidir. Bunların yanında adayların ön muhasebe programları hakkında da genel bir bilgi birikimine sahip olmaları, iş başvurularında rakiplerinin önüne geçmelerini sağlayabilir. Depolama alanlarında gerçekleştirilen mal yükleme, boşaltma, yerleştirme gibi işler hakkındaki teknolojik gelişmeleri takip etmek de önemlidir. Depo sorumlusu nasıl olunur diye düşünüldüğünde, eğitim kuruluşlarının bu meslek alanında verdiği eğitimlerin takip edilmesi ve sertifika programlarından yararlanılması önerilir.

Depo Sorumlusu Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Firmalar için en önemli alanlardan biri hiç şüphesiz depolarıdır. Bu önemli iş alanından sorumlu olacak olan iş kolu da depo sorumlularıdır. Depo sorumlusu görev tanımı ve işe alım şartları, firmalara göre farklılık gösterebilir. Şirketler depo sorumlusu görevi için eleman seçerken genelde; lojistik, depo ve sevkiyat alanlarında deneyimli kişileri tercih etme eğiliminde olurlar. Bu pozisyonda çalışabilmek için aranan şartlardan en önemlisi bilgisayar ve Microsoft Office programları kullanımı konusunda yetkin olmaktır. Depo sorumlularının en önemli görevlerinden biri, depo alanına giren ürünlerin irsaliye ve fatura takibini yapmaktır. Depo alanlarındaki çalışma saatleri oldukça değişken olduğundan, adayların esnek çalışma saatlerine uygun çalışabilmesi de önemli bir koşuldur. Depo alanına gelen ürünlerin denetiminden sorumlu olan depo sorumlularının malların depoya ulaştığı an görev başında olması önemlidir. Depo sorumlusu ihtiyacı doğrultusunda yapılan işe alımlarda, kurumlar kendi organizasyon yapılarına göre farklı süreçleri takip edebilirler. Sözlü sınav tercih eden kurumlar, depo sorumlusu mülakat soruları hazırlarken genellikle kurumun çalışma alanına göre adayların yetkinliklerini tespit etmeye odaklanırlar.

Depo Sorumlusu İşe Alım Şartları Nelerdir?

Bilgisayar programlarının yetkin bir şekilde kullanılmasının yanında ön muhasebe bilgisi de firma tarafından adaylar için şart koşulabilir. Tüm bunların yanında, depoda çalışan personel ile merkez arasında köprü görevi gören depo sorumlularının iletişim becerilerinin gelişmiş olması beklenir. Depo sorumluları, bulundukları alanda bir nevi yönetici pozisyonundadırlar ve depoda çalışan personel de onların sorumluluğu altındadır. Bu yönden bakıldığında firmalar, insan ilişkileri kuvvetli ve ekip çalışmasına uyum sağlayabilecek adayları bu pozisyon için uygun bulurlar. Bunun yanında plan ve program yapmak, yapılan plan ve programlara uyma ve bunların takibini sağlamak da önemlidir. Depo sorumlusu olabilmek için firmalar tarafından belirli bir eğitim düzeyi belirlenmemekle beraber, bu durum firmanın genel işe alım politikalarına göre de değişiklik gösterebilmektedir. Ancak erkekler için askerlik görevinden muaf veya askerliği yapmış olma şartı aranabilir. Aynı şekilde ehliyet ve araç kullanım şartı da aranabilir. Depo sorumlusu maaş miktarları da firmalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Depo sorumlusu iş ilanları seçeneklerine Kariyer.net üzerinden ulaşabilirsiniz. İkamet ettiğiniz bölgeye, deneyiminize, eğitim seviyenize ve iş aradığınız sektöre göre filtreleme yaparak, kendinize en uygun iş ilanlarını listeleyebilirsiniz.