Eğitim Yöneticisi Nedir?

Eğitim Yöneticisi Ne Demek?

Eğitim yöneticisi; toplumların eğitim ihtiyaçlarını karşılayan genel ve özel hedefleri gerçekleştiren kişilere verilen mesleki bir unvandır. Eğitim alanında ihtiyaç duyulanları belirleyerek insan kaynağını yönetir. Sistemi faydalı ve verimli hâle getirmek için çalışan yöneticilerdir. Eğitimi, dönüştüren faaliyetler gerçekleştirir. Kurumların entelektüel başarılarını artırır, modern dünyaya uyum sağlamasına destek olur. Eğitim yöneticisi olarak çalışan bireyler, herhangi bir kurumda görev alabilir. Yer aldığı okul, kolej ya da üniversite gibi birçok yerin geliştirilmesini sağlar. Eğitim yöneticisi nedir sorusuna, belirlenen hedefler doğrultusunda ilgili davranışları öğrencilere planlı ve programlı bir şekilde kazandıran kişi cevabı verilebilir. Nicelik ve niteliği yükseltmek amacıyla gerekli çalışmaları gerçekleştirir. Eğitim yöneticisi kimdir sorusu, pozisyonun görevleri ve sorumlulukları öğrenildikten sonra net bir şekilde yanıtlanabilir.

Eğitim Yöneticisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Eğitim yöneticisi, okullarda ya da firmaların eğitim departmanlarında çalışır. Çalışanların ve toplumun beklentilerine yönelik projeler yürüten profesyoneller, eğitim örgütlerini yönetirler. Çalıştığı şirketin kurum kültürünü oluşturur. Personelin motivasyonunu artırarak verimliliği artırır. Eğitim yöneticisi ne iş yapar sorusu, kurumun sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarını gözetmek, eğitim temelli bir organizasyon yaratmak ve çalıştığı firmanın gerek ulusal gerekse de küresel anlamda başarılı bir örnek olmasını sağlamak gibi görevler üstlenir şeklinde cevaplanabilir. Eğitim yöneticisinin görev tanımı, profesyonellerin çalıştığı kuruma göre farklılık gösterir. Okul, uluslararası şirket ya da kolej gibi pek çok alanda istihdam edilen kişiler, eğitime yönelik çalışırlar. Genel olarak eğitim yöneticisi görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, tasarlamak ve uygulamak.
 • Ölçme ve değerlendirme yaparak süreci yönetmek.
 • Kariyer planlama eğitimleri verip kişilerin gelişimlerini sağlamak.
 • Kalite yönetimi ve insan kaynaklarına dair çalışmalar yapmak.
 • İlgili eğitim ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak.
 • Maliyeti düşürüp kârı artırarak zaman yönetimi yapmak.
 • Personelin yeteneklerini gerçekleştiren faaliyetleri hayata geçirmek.
 • Bağlı olduğu kurumun bütçe planlamasından sorumlu olmak.
 • Maddi kaynakları temin edip yönetmek.
 • Learning Object ve SCORM standartlarını uygulamak.
 • LMS altyapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olmak.
 • Dijital pazarlama ve eğitim teknolojilerini kullanarak reklam, tanıtım ve yönetim çalışmalarını gerçekleştirmek.
 • Personelin veya öğrencilerin sertifika sürecini yönetmek.
 • Talebe yönelik üretim yapmak.
 • Eğitim içeriğini ve zamanını belirlemek.
 • İhtiyaç analizi yaparak eksikliklerin giderilmesini sağlamak.

Eğitim Yöneticisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Eğitim yöneticisi olmak için üniversitelerin ilgili lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olmak gerekir. Eğitim Fakülteleri içerisinde yer alan Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri gibi programlarda yüksek lisans eğitimi görülür. Dersler arasında yönetim bilimi ve süreçleri, eğitim araştırmaları ve uygulamaları, eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar, örgütsel değişim ve yönetim, eğitim planlama modelleri, yönetim ve liderlik gibi konular yer alır. Kişiler, kariyerlerine öğretmen olarak başlayabilirler. Profesyoneller, sürekli eğitim alarak kendilerini geliştirmeye devam ederler. Eğitim yöneticisi adayı, bağlı olduğu sektöre uygun kurs ve programlara katılabilir. Yan kurs ve atölyelere giderek alanında uzmanlaşma yoluna gider. Eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra bazı uygulamalar da gerçekleştirilir. Adaylar, eğitimlerini tamamladıktan sonra öğrendiklerini iş alanında uygulamaya geçirirler.

Eğitim Yöneticisi Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Üniversite eğitimi ile başlayan süreç, sertifika programları ile devam eder. Eğitimin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak çalışma hayatına adım atarlar. İlgili kişiler; okul yöneticiliği ve işletmeciliği, eğitim yöneticiliği, yönetici geliştirme ile okul liderliği gibi programlara katılarak eğitim yöneticisi sertifikası alabilirler. Programlarda liderlik ve yöneticilik, koçluk ve zaman yönetimi, motivasyon, iletişim, öfke kontrolü ve stres yönetimi ile ilgili teorik ve pratik bilgiler edinilir. Birçok firma tarafından aranan eğitim yöneticisinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Zaman yönetimi yapabilmek.
 • Eğitim yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmak.
 • Ekibin ihtiyaçlarını belirleyip yönetimini yapmak.
 • Yüksek motivasyon ile çalışmak.
 • Güçlü iletişim becerisine sahip olmak.
 • Dinamik bir çalışma ortamı sunmak.
 • Analiz, sunum ve raporlamaları gerçekleştirmek.
 • Eğitim içeriklerini ve zamanlarını belirlemek.
 • Sonuç odaklı çalışmak.
 • Teknoloji ile ilgili konularda deneyim sahibi olmak.
 • İnsan ilişkilerini sağlamlaştırmak.

Eğitim Yöneticisi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Eğitim yöneticileri, birçok kurumda çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı dershane ve kolejlerde; yönetici, koordinatör, müdür, müdür yardımcısı ve müfettiş gibi pozisyonlarda görev alırlar. Adaylar geniş bir istihdam alanına sahiptir. Belirli mesai saatlerine uygun şekilde çalışırlar. Eğitim yöneticisi işe alım şartları genel olarak şöyledir;

 • İlgili bölümlerden en az lisans derecesi ile mezun olmak.
 • İleri seviyede İngilizce bilmek.
 • Microsoft Office programlarına hakim olmak.
 • Liderlik özelliklerine sahip olmak.
 • Dikkatli, dinamik, pozitif, sabırlı ve hoşgörülü bir yapıda olmak.
 • Analitik ve pratik düşünme becerisine sahip olmak.
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek.
 • Araştırma yönü kuvvetli olmak.
 • Prezantabl olmak.
 • Gelişime ve öğrenmeye açık olmak.
 • Özgüvenli ve titiz davranabilmek.
 • Yüksek empati yeteneğine sahip olmak.
 • Ekip yönetiminde deneyimli olmak.

Eğitim yöneticisi maaşları, kişinin yeteneklerine ve kurumun şartlarına göre farklılık gösterir. Maaşlar deneyim ile doğru orantılı olarak belirlenir. Adaylar, ilgili ilanları Kariyer.net üzerinden inceleyebilir, yetkinlikleri ve belgeleri ile eğitim yöneticisi iş ilanları içerisinden kendilerine uygun olanlara başvuru yapabilirler.