Enerji Uzmanı Nedir?

Enerji Uzmanı Nedir?

Enerji Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Enerji uzmanı, ticari işletmeler ve kamu kurumlarına hizmet vermektedir. Görev aldığı iş sahasına bağlı olarak sorumlulukları farklılıklar gösteren meslek profesyonellerinin genel görevleri şunlardır;

 • Enerji tüketimini azaltmak için mümkün olan bütün seçenekleri araştırmak,
 • Yeşil enerji sistem ve politikaları oluşturmak,
 • Alternatif enerji kaynakları kullanımını teşvik etmek,
 • Binaların enerjiyi boşa harcadığı alanları belirlemek ve enerji verimliliğini yükseltmek,
 • Enerji verimliliğini sağlamak için yapı tasarımı ve yenilenmesine destek olmak,
 • Kurumların, enerji kaynaklarını en çok nasıl ve nerede tükettiğine dair kapsamlı bir harita oluşturmak,
 • Enerji maliyet tasarrufu önlemleri uygulamak.

Enerji Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Enerji uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda uzman sıfatıyla görev alabilmek için aşağıdaki kriterleri yerine getirmek gerekmektedir;

 • Uzman yardımcısı kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,
 • Uzmanlık tezi hazırlamak,
 • Tezin başarılı bulunması durumunda, sözlü yeterlilik sınavına katılmak,
 • Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavında kurumun talep ettiği asgari notu almak veya uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavının belgesine sahip olmak.

Enerji Uzmanında Olması Gereken Özellikler

Enerji uzmanının, öncelikli olarak, analiz gücünün yüksek olması ve problemlere yenilikçi çözümler üretebilmesi beklenir. İşverenlerin meslek profesyonellerinde aradığı diğer nitelikler şunlardır;

 • Ekonomik modelleme yapabilmek,
 • Enerji piyasası hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Proje yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Teknik konuları açıklıkla ifade edebilecek sözlü ve yazılı iletişim kabiliyeti göstermek,
 • Ekip çalışması ve yönetimini sağlayabilmek.

Enerji Uzmanı Ne Demek?

Enerji uzmanı, kuruluşun enerji verimliliğini kontrol etmek ve yönetmekle sorumludur. Firmalar için enerji koruma tedbirleri uygular ve enerji tüketimini denetler. Sürdürülebilirlik için iş kararlarını değerlendirir ve enerji verimliliğini arttırmak için fırsatlar arar. Mühendis ve danışmanlarla iş birliği içerisinde çalışır.